Fagstyret for Statens gartnerskole Rå

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagstyret for Statens gartnerskole Rå" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagstyret for Statens gartnerskole Rå
Utvalgsnummer: 11026000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1965 av Landbruksdepartementet i henhold til lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964, paragraf 12.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 0 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 3 3 3 9271 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 0 0 5 8395 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 3 3 3 6957 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 3 3 3 7207 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 3 3 5 8272 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 3 3 4 5772 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 3 3 6684
1988 Landbruksdepartementet 3 3 3 7383
1989 Landbruksdepartementet 3 3 4 7632
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Solveig Vee 2 1901 1977
1980 Vanlig medlem Loyd Villmo 1 1902 Statskonsulent 1968
1980 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssjef 1978
1980 Vanlig medlem Reidulf Hokland 1 1911 Bonde 1977
1980 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier 1969
1980 Vanlig varamedlem Henry Berg 1 1804 Fylkesgartner 1973
1980 Vanlig varamedlem Ingolf Solbakken 1 1901 1977
1980 Vanlig varamedlem Magnhild Wenaas 2 1901 Faglærer 1977
1980 Vanlig varamedlem Oddrun Abelsen 2 1901 Gartner 1977
1980 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 1968
1981 Vanlig medlem Solveig Vee 2 1901 1977
1981 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssjef 1978
1981 Vanlig medlem Reidulf Hokland 1 1911 Bonde 1977
1981 Vanlig varamedlem Henry Berg 1 1804 Fylkesgartner 1973
1981 Vanlig varamedlem Magnhild Wenaas 2 1901 Faglærer 1977
1981 Vanlig varamedlem Oddrun Abelsen 2 1901 Gartner 1977
1985 Vanlig medlem Solveig Vee 2 1901 Lærer Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Alv Johan Nathanielsen 1 1901 Gartner Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssj Av departement 1978 1985
1985 Vanlig varamedlem Henry Berg 1 1804 Planteinspektør Av departement 1973 1985
1985 Vanlig varamedlem Herstein Lunde 1 1901 Gartnerieier Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Jorund Mikkelsen 2 1913 Gartner Av departement 1985
1986 Leder Alv Johan Nathanielsen 1 1901 Gartner Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Herstein Lunde 1 1901 Gartnerieier Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Jorund Mikkelsen 2 1913 Gartner Av departement 1985
1987 Leder Alv Johan Nathanielsen 1 1901 Gartner Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Herstein Lunde 1 1901 Gartnerieier Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Jorund Mikkelsen 2 1913 Gartner Av departement 1985
1988 Leder Alv Johan Nathanielsen 1 1901 Gartner Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Herstein Lunde 1 1901 Gartnerieier Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Jorund Mikkelsen 2 1913 Gartner Av departement 1985
1989 Leder Alv Johan Nathanielsen 1 1901 Gartner Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Herstein Lunde 1 1901 Gartnerieier Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Jorund Mikkelsen 2 1913 Gartner Av departement 1985