Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid
Utvalgsnummer: 11029000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1965 av Landbruksdepartementet i henhold til lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964, paragraf 12.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 0 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 5 5 2 20695 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 0 0 3 38343 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 5 5 2 32918 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 5 5 3 48296 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 5 5 3 41366 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 5 5 1 9845 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 5 2 33034
1988 Landbruksdepartementet 5 5 2 28024
1989 Landbruksdepartementet 5 5 2 13530
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Kristian Aas 1 214 Professor 1973
1980 Vanlig medlem Liljan M. Hjortdal 2 1827 Husmor 1972
1980 Vanlig medlem Gunnar Dahl 1 1870 1977
1980 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssjef 1977
1980 Vanlig medlem Per Holm-Varsi 1 2003 Fylkeslandbrukssjef 1977
1980 Vanlig varamedlem Arne Hilmersen 1 214 Avdelingsleder 1973
1980 Vanlig varamedlem Johannes Isaksen 1 1848 Bonde 1977
1980 Vanlig varamedlem Haldor Joramo 1 1870 Lektor 1973
1980 Vanlig varamedlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef 1973
1980 Vanlig varamedlem Elvy Nordgård 2 2030 Husmor 1977
1981 Vanlig medlem Kristian Aas 1 214 Professor 1973
1981 Vanlig medlem Liljan M. Hjortdal 2 1827 Husmor 1972
1981 Vanlig medlem Gunnar Dahl 1 1870 1977
1981 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssjef 1977
1981 Vanlig medlem Per Holm-Varsi 1 2003 Fylkeslandbrukssjef 1977
1981 Vanlig varamedlem Lars Sjøflot 1 214 Forsker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johannes Isaksen 1 1848 Bonde 1977
1981 Vanlig varamedlem Haldor Joramo 1 1870 Lektor 1973
1981 Vanlig varamedlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef 1973
1981 Vanlig varamedlem Elvy Nordgård 2 2030 Husmor 1977
1983 Vanlig varamedlem Lars Sjøflot 1 214 Forsker Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Lars Sjøflot 1 214 Forsker Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Kristian Aas 1 214 Professor Av departement 1973 1985
1985 Vanlig medlem Liljan M. Hjortdal 2 1827 Husmor Av departement 1972 1985
1985 Vanlig medlem Gunnar Dahl 1 1870 Rektor Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Vidar Ryeng 1 1902 Fylkesagronom Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef Av departement 1973 1985
1985 Vanlig varamedlem Lars Sjøflot 1 214 Forskningssjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Astrid Ramberg 2 1867 Gårdbruker Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Inger J. Antonsen 2 1902 Herredsagronom Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Merete Anita Lis 2 1922 Landbruksvikar Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Snefrid Andersen 2 2020 Gårdbruker Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Vidar Ryeng 1 1902 Fylkesagronom Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Astrid Ramberg 2 1867 Gårdbruker Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Inger J. Antonsen 2 1902 Herredsagronom Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Merete Anita Lis 2 1922 Landbruksvikar Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Snefrid Andersen 2 2020 Gårdbruker Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Vidar Ryeng 1 1902 Fylkesagronom Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Astrid Ramberg 2 1867 Gårdbruker Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Inger J. Antonsen 2 1902 Herredsagronom Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Merete Anita Lis 2 1922 Landbruksvikar Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Snefrid Andersen 2 2020 Gårdbruker Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Vidar Ryeng 1 1902 Fylkesagronom Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Astrid Ramberg 2 1867 Gårdbruker Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Eva Isaksen 2 1902 Herredsagronom Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Merete Anita Lis 2 1922 Landbruksvikar Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Snefrid Andersen 2 2020 Gårdbruker Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Vidar Ryeng 1 1902 Fylkesagronom Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Astrid Ramberg 2 1867 Gårdbruker Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Merete Anita Lis 2 1922 Landbruksvikar Av departement 1985