Statens Reindriftsskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens Reindriftsskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens Reindriftsskole
Utvalgsnummer: 11039000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 01.10.1981 av Landbruksdepartementet i henhold til Lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964, paragraf 12
Mandat:
Se regler for fagstyre for statlige fagskoler i landbruket, fastsatt av Landbruksdepartementet 24. april 1965 med senere endringer, sist 10. januar 1980, i medhold om Lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Landbruksdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1982 Landbruksdepartementet 0 0 4 2600 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 0 0 3 17611 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 5 18622 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 0 0 8 38380 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 3 3 32 121663 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
1988 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Astrid Turi Gaup 2 2011 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ansgar Joakim Kosmo 1 1736 Reindriftsagronom Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johan J. Eira 1 2011 Reineier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Harald Hirsti 1 2025 Rektor Av instans utenfor departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Samuel John N. Anti 1 2021 Reineier Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Astrid Turi Gaup 2 2011 Reineier Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Samuel John N. Anti 1 2021 Reineier Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Ansgar Joakim Kosmo 1 1736 Reindriftsagronom Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Johan J. Eira 1 2011 Reineier Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Harald Hirsti 1 2025 Rektor Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Astrid Turi Gaup 2 2011 Reineier Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Samuel John N. Anti 1 2021 Reineier Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Ansgar Joakim Kosmo 1 1736 Reindriftsagronom Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Johan J. Eira 1 2011 Reineier Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Harald Hirsti 1 2025 Rektor Av departement 1981
1986 Leder Jan Åge Riseth 1 2012 Statskonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Anne Grethe M. Eira 2 2011 Reineier Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Inger-Marie Oskal 2 2011 Kontorfullmektig Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Marianne Balto Henriksen 2 2025 Ligningssekretær Av departement 1985
1987 Leder Jan Åge Riseth 1 2012 Statskonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Anne Grethe M. Eira 2 2011 Reineier Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Johan Persen Eira 1 2011 Reineier Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Inger-Marie Oskal 2 2011 Kontorfullmekti Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Marianne Balto Henriksen 2 2025 Ligningssekretæ Av departement 1985
1988 Leder Jan Åge Riseth 1 2012 Statskonsulent Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Anne Grethe M. Eira 2 2011 Reineier Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Johan Persen Eira 1 2011 Reineier Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Inger-Marie Oskal 2 2011 Kontorfullmekti Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Marianne Balto Henriksen 2 2025 Ligningssekretæ Av departement 1985