Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning
Utvalgsnummer: 11041000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 18.12.1970 av Landbruksdepartementet i henhold til lov av 26. juni 1970 om forskningsavgifter på visse landbruksprodukter.
Mandat:
Fondsstyret skal forvalte de midler som innkreves etter loven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 3 0
1981 Landbruksdepartementet 5 4 3 0
1982 Landbruksdepartementet 0 0 4 36142 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 0 0 5 11809 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 3 333400 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 4 111530 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 0 0 4 335500 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 0 0 4 124878
1988 Landbruksdepartementet 0 0 4 28535
1989 Landbruksdepartementet 5 5 3 231664
1990 Landbruksdepartementet 5 5 3 70564
1991 Landbruksdepartementet 5 5 3 95311
1992 Landbruksdepartementet 5 5 4 310324
1993 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1994 Landbruksdepartementet 5 5 4 387000
1995 Landbruksdepartementet 5 5 4 341600
1996 Landbruksdepartementet 5 5 4 356123
1997 Landbruksdepartementet 5 5 4 269600
2002 Landbruksdepartementet 6 130000
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Erik Kjøs 1 415 Direktør Av departement 1970 1980
1980 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Lars Tørud 1 412 Direktør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Olav Aasmundrud 1 626 Dokumentasjonssjef Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Liv Thoresen 2 1702 Disponent Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Bernt Lie 1 0 Avdelingssjef
1980 Vanlig varamedlem Finn T. Isaksen 1 217 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ottar Jamt 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Maria Stranger-Johannesen 2 301 Sivilingeniør 1979
1981 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Lars Tørud 1 412 Direktør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Olav Aasmundrud 1 626 Dokumentasjonssjef Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Liv Thoresen 2 1702 Disponent Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Finn T. Isaksen 1 217 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ottar Jamt 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Maria Stranger-Johannesen 2 301 Sivilingeniør 1979
1982 Vanlig varamedlem Jan Tormod Dege 1 817 Sekretær Av departement 1982
1985 Leder Erik Kjøs 1 415 Direktør Av departement 1970 1985
1985 Vanlig medlem Lars Tørud 1 412 Fabrikkdirektør Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Olav Aasmundrud 1 626 Dokumentasjonssje Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Liv Thoresen 2 1702 Disponent Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Ottar Jamt 1 301 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Maria Stranger-Johannesen 2 301 Sivilingeniør Av departement 1979 1985
1987 Leder Erik Kjøs 1 415 Sivilagronom Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Guri-Liss Steen-Larsen 2 134 Produksjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Bente Hagem 2 301 Sjefskonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Hallstein Listou 1 217 Teknisk Direktø Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Lars Mengshoel 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Wistad 2 412 Produksjonslede Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Jorun Solvang 2 814 Fabrikkarbeider Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Åsta Otteren Ellingsen 2 1201 Seksjonssjef Av departement 1987
1988 Leder Erik Kjøs 1 415 Sivilagronom Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Guri-Liss Steen-Larsen 2 134 Produksjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Bente Hagem 2 301 Sjefskonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Hallstein Listou 1 217 Teknisk Direktø Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Wistad 2 412 Produksjonslede Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Jorun Solvang 2 814 Fabrikkarbeider Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Åsta Otteren Ellingsen 2 1201 Seksjonssjef Av departement 1987
1989 Leder Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Bente Hagem 2 301 Sjefskonsulent Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Stein Nilsen 1 533 Disponent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Åsta Otteren Ellingsen 2 1201 Seksjonssjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Wistad 2 412 Produksjonslede Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jorun Solvang 2 814 Fabrikkarbeider Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Berit Juul Tronstad 2 1702 Laboratoriesjef Av departement 1987 1989
1990 Leder Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Stein Nilsen 1 533 Disponent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde Av departement 1989
1991 Leder Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker Av departement 1989 1992
1991 Vanlig medlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef Av departement 1989 1992
1991 Vanlig medlem Stein Nilsen 1 533 Disponent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Åsta Otteren Ellingsen 2 1201 Seksjonssjef Av departement 1987 1992
1991 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Berit Juul Tronstad 2 1702 Laboratoriesjef Av departement 1987 1992
1992 Leder Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Johnny Steinar Hagen 1 134 Sekretær Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Knut Larsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Åsta Otteren Ellingsen 2 1201 Seksjonssjef Av departement 1987 1992
1992 Vanlig varamedlem Tor Geir Aspengren 1 211 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Marianne Christie 2 301 Kvalitetssjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Torbjørn Auran 1 1601 Disponent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Berit Juul Tronstad 2 1702 Driftssjef Av departement 1987 1992
1992 Varamedlem og nestleder Martin Nodenes 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Johnny Steinar Hagen 1 134 Sekretær Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Knut Larsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tor Geir Aspengren 1 211 Adm. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Marianne Christie 2 301 Kvalitetssjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Torbjørn Auran 1 1601 Disponent Av departement 1992
1993 Varamedlem og nestleder Martin Nodenes 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Johnny Steinar Hagen 1 134 Forbundssekretæ Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Knut Larsen 1 219 Adm Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Tor Geir Aspengren 1 211 Adm Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Marianne Christie 2 301 Kvalitetssjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Torbjørn Auran 1 1601 Disponent Av departement 1992
1994 Varamedlem og nestleder Martin Nodenes 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1995 Leder Ola Heir 1 214 Fhv. Adm. Direk Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Elin-Anita Bakker 2 134 Laboratoriesjef Av departement 1989 1995
1995 Vanlig medlem Johnny Steinar Hagen 1 134 Forbundssekretæ Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Knut Larsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Agnes Sween 2 412 Bonde Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Svein E. Skorstad 1 502 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Arnljot Forsmo 1 722 Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Kari Aardal Mjelde 2 1201 Ass. Produktutv Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Åse Berg 2 1640 Daglig Leder Av departement 1995
1995 Varamedlem og nestleder Martin Nodenes 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992 1995
1996 Leder Ola Heir 1 214 Fhv. Adm. Direk Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Agnes Sween 2 412 Bonde Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Svein E. Skorstad 1 502 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Arnljot Forsmo 1 722 Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kari Aardal Mjelde 2 1201 Ass. Produktutv Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Åse Berg 2 1640 Lagdommer Av departement 1995
1997 Leder Ola Heir 1 214 Fhv. Adm. Direk Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Agnes Sween 2 412 Bonde Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Svein E. Skorstad 1 502 Adm. Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Arnljot Forsmo 1 705 Pensjonist Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Kari Aardal Mjelde 2 1201 Ass. Produktutv Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Åse Berg 2 1640 Daglig Leder Av departement 1995
2002 Arild Oliver Oliversen 128 Hovedkasserer
2002 Ola Bergsaker 231 Ass. Direktør
2002 Jens Strøm 301 Direktør
2002 Inger Anne Furmyr 301 Forbundssekretær
2002 Agnes Sween 412 Bonde
2002 Bjørn-Ole Juul-Hansen 533 Fagsjef
2002 Kari Aardal Mjelde 1201 Ass. Produktutviklingssjef
2002 Åse Berg 1640 Lektor
2002 Berit Tronstad Juul 1702 Driftssjef
2002 Leder Ola Heir 214 Fhv. Adm. Direktør
2003 Ola Bergsaker Ass. Direktør
2003 Kari Aardal Mjelde Ass. Produktutviklingssjef
2003 Agnes Sween Bonde
2003 Jens Strøm Direktør
2003 Berit Tronstad Juul Driftssjef
2003 Bjørn-Ole Juul-Hansen Fagsjef
2003 Inger Anne Furmyr Forbundssekretær
2003 Arild Oliver Oliversen Hovedkasserer
2003 Åse Berg Lektor
2003 Leder Ola Heir Fhv. Adm. Direktør