Styret i Statens kornforretning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Statens kornforretning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Statens kornforretning
Utvalgsnummer: 11042000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 08.12.1967 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 21. desember 1979, nr. 78, om endring i lov av 22. juni 1928 om landets kornforsyning, paragraf 9. Administrerende direktør deltar i styrets møter uten stemmerett, jfr. paragraf 9 i lov av
Mandat:
Skal være styre for Statens Kornforretning jfr. paragraf 9 i lov om landets kornforretning av 22. juni 1928 nr. 27
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 10 0
1981 Landbruksdepartementet 7 7 11 441430
1982 Landbruksdepartementet 7 7 11 374000 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 7 7 9 274000 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 7 7 10 316000 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 7 7 0 0 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 7 7 8 293000 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 7 7 9 383444
1988 Landbruksdepartementet 7 7 8 210000
1989 Landbruksdepartementet 7 7 9 478864
1990 Landbruksdepartementet 7 7 9 365752
1991 Landbruksdepartementet 7 7 7 325000
1992 Landbruksdepartementet 7 7 8 366000
1993 Landbruksdepartementet 7 7 8 258000
1994 Landbruksdepartementet 7 7 7 356361
1995 Landbruksdepartementet 7 7 8 239109
1996 Landbruksdepartementet 7 7 5 221904
1997 Landbruksdepartementet 7 7 7 213903
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Inge Bartnes 1 1702 Bonde I statsråd 1966 1980
1980 Nestleder Ragnar Christiansen 1 602 Fylkesmann I statsråd 1974 1980
1980 Vanlig medlem Edvard Fosdahl 1 113 Bonde 1978
1980 Vanlig medlem John A. Kjenn 1 211 Avdelingssjef I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsformann I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Cato Branting 1 301 Konsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Aud Ljone 2 1233 Husmor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Fredrik Torstensen 1 219 Konsulent 1977
1980 Vanlig varamedlem Gert Langfloen 1 434 Bonde I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Thorstein Treholt 1 534 Fylkesmann Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Jostein Ryssdal 1 1103 Distriksjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Randi Arnstad Hernes 2 1714 Bonde I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ester Kristensen 2 2012 Husmor 1977
1981 Vanlig medlem Edvard Fosdahl 1 113 Bonde 1978
1981 Vanlig varamedlem Fredrik Torstensen 1 219 Konsulent 1977
1981 Vanlig varamedlem Gert Langfloen 1 434 Bonde I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jostein Ryssdal 1 1103 Distriksjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Randi Arnstad Hernes 2 1714 Bonde I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ester Kristensen 2 2012 Husmor 1977
1983 Nestleder Ottar Landfald 1 417 Bonde I statsråd 1983 1983
1983 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner I statsråd 1983 1983
1983 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1983 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Schau 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Kåre Eriksen 1 1828 Banksjef I statsråd
1984 Nestleder Ottar Landfald 1 417 Bonde I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem John A. Kjenn 1 211 Avdelingssjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Per Schau 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Halvor K. Bjellaanes 1 922 Banksjef I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Kåre Eriksen 1 1828 Banksjef I statsråd 1983
1985 Nestleder Ottar Landfald 1 417 Bonde I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem John A. Kjenn 1 211 Avdelingssjef I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Per Schau 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Halvor K. Bjellaanes 1 922 Banksjef I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Kåre Eriksen 1 1828 Banksjef I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Karin Margrethe Danielsen 2 214 Ingeniør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Arne Egil Brekke 1 624 Førstekonsulent I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Terje Steinfeld Karlsen 1 219 Konsulent I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Karin Margrethe Danielsen 2 214 Ingeniør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Arne Egil Brekke 1 624 Førstekonsulent I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Terje Steinfeld Karlsen 1 219 Konsulent I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Karin Margrethe Danielsen 2 214 Ingeniør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Arne Egil Brekke 1 624 Førstekonsulent I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Terje Steinfeld Karlsen 1 219 Konsulent I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde I statsråd 1986
1989 Leder Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1974 1989
1989 Nestleder Ingrid Fossen 2 624 Bonde Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsleder I statsråd 1980 1989
1989 Vanlig medlem Karin Margrethe Danielsen 2 214 Ingeniør I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner I statsråd 1983 1989
1989 Vanlig medlem Arne Egil Brekke 1 624 Førstekonsulent I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig medlem Inger Lunder Dalen 2 1214 Adjunkt Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Terje Steinfeld Karlsen 1 219 Konsulent I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Børre Granlund 1 604 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Aud Ljone 2 1233 Husmor I statsråd 1980 1989
1989 Vanlig varamedlem Randi Arnstad Hernes 2 1714 Husmor I statsråd 1980 1989
1989 Vanlig varamedlem Kåre Eriksen 1 1828 Banksjef I statsråd 1983 1989
1989 Vanlig varamedlem Liv Strand 2 1938 Gårdbruker Av departement 1989
1990 Nestleder Ingrid Fossen 2 624 Bonde Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Inger Lunder Dalen 2 1214 Adjunkt Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Børre Granlund 1 604 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Liv Strand 2 1938 Gårdbruker Av departement 1989
1991 Nestleder Ingrid Fossen 2 624 Bonde Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Inger Lunder Dalen 2 1214 Adjunkt Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Børre Granlund 1 604 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Liv Strand 2 1938 Gårdbruker Av departement 1989
1992 Nestleder Ingrid Fossen 2 624 Bonde Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Inger Lunder Dalen 2 1214 Adjunkt Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Børre Granlund 1 604 Konsulent Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Liv Strand 2 1938 Gårdbruker Av departement 1989
1993 Nestleder Ingrid Fossen 2 624 Bonde Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Inger Lunder Dalen 2 1214 Adjunkt Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Børre Granlund 1 604 Konsulent Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Liv Strand 2 1938 Girdbruker Av departement 1989
1994 Leder Kjell Borgen 1 401 Fylkesmann I statsråd 1993
1994 Nestleder Bjørg Ven 2 301 Advokat I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Nina Strømnes Rodem 2 301 Plansjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Åse-Marit Dobloug 2 412 Gårdbruker I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Arnljot Forsmo 1 705 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Evelyn Raknerud 2 122 Hovedtillitsval I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Bente Fr Nygaard 2 237 I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Ingebrig Kregnes 1 602 Informasjonskon I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Girdbruker I statsråd 1993
1995 Leder Kjell Borgen 1 401 Fylkesmann I statsråd 1993
1995 Nestleder Bjørg Ven 2 301 Advokat I statsråd 1993
1995 Nestleder Åse-Marit Dobloug 2 412 Gårdbruker I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Bente Fr Nygaard 2 237 Student I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Nina Strømnes Rodem 2 301 Plansjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Ingebrig Kregnes 1 602 Informasjonssje I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Arnljot Forsmo 1 722 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Evelyn Raknerud 2 122 Hovedtillitsval I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Gårdbruker I statsråd 1993
1996 Nestleder Åse-Marit Dobloug 2 412 Gårdbruker I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Bente Fredheim Nygaard 2 237 Student I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Ingebrigt Kregnes 1 602 Informasjonssje I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Arnljot Forsmo 1 722 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Gårdbruker I statsråd 1993
1997 Leder Einar Hysvær 1 213 Fhv. Forbundsle I statsråd 1980 1997
1997 Nestleder Åse-Marit Dobloug 2 412 Gårdbruker I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Arve Holm 1 235 Konsulent Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Bente Fredheim Nygaard 2 237 Konsulent I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Wenche Roverudseter 2 402 Konsulent Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Ingebrigt Kregnes 1 602 Informasjonssje I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Arnljot Forsmo 1 705 Pensjonist I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Maria Alrek 2 219 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Morten Ringheim 1 219 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Torbjørn Dahl 1 234 Forbundsleder Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Kristian Trosvik 1 301 Advokat Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Trygve Brandrud 1 533 Markedsdirektør Av departement 1997