Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging
Utvalgsnummer: 11057000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 01.09.1977 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Rådet skal lede og koordinere virksomheten ved Jordregisterinstituttet i samsvar med vedtatte retningslinjer. Instruks for rådet fastsatt 26. august 1977 av Landbruksdepartementet med senere endringer av 12. desember 1979.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 5 5 4 24142
1982 Landbruksdepartementet 0 0 4 27080 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 0 0 4 17934 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 4 22540 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 3 23262 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 0 0 3 22180 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 0 0 5 61069
1988 Landbruksdepartementet 0 0 5 70000
1989 Landbruksdepartementet 0 0 4 65000
1990 Landbruksdepartementet 0 0 5 0
1991 Landbruksdepartementet 0 0 5 52000
1992 Landbruksdepartementet 0 0 6 38000
1993 Landbruksdepartementet 0 0 2 27300
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Arnt G. Hagen 1 1502 Utbyggingssjef 1977
1980 Vanlig medlem Petter Husbyn 1 401 Fylkeskartsjef Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Gunnar Fredriksen 1 626 Fylkesagronom Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Kari Birgit Lien 2 213 Avdelingsingeniør 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Aspenberg 1 605 Fylkesskogsjef Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Olav Hesjedal 1 821 Undervisningsleder Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Petter Husbyn 1 401 Fylkeskartsjef Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Gunnar Fredriksen 1 626 Fylkesagronom Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Aslak Vesto 1 834 Småbruker 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Dag Ørjansen 1 602 Planlegger Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Aspenberg 1 605 Fylkesskogsjef Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Olav Hesjedal 1 821 Undervisningsleder Av departement 1977
1982 Leder Arnor Njøs 1 214 Professor Av departement 1977 1982
1982 Nestleder Petter Husbyn 1 401 Fylkeskartsjef Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Kirsten Vesterhus 2 301 Konsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Gunnar Fredriksen 1 626 Fylkesagronom Av departement 1977
1982 Vanlig medlem Peter Padget 1 1601 Avdelingsdirektø Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Ragnhild Sandøy 2 1736 Konsulent Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Kari Birgit Lien 2 414 Oppmålingsingeni Av departement 1980 1982
1982 Vanlig varamedlem Ragnar Aspenberg 1 605 Fylkesskogsjef Av departement 1977
1982 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 612 Herredskogmester Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Olav Hesjedal 1 821 Dosent Av departement 1977 1982
1982 Vanlig varamedlem Erik Revdal 1 1601 Fylkesagronom Av departement 1982 1982
1984 Vanlig medlem Kirsten Vesterhus 2 301 Konsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 612 Herredsskogsmeste Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Erik Revdal 1 1601 Fylkesagronom Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Kirsten Vesterhus 2 301 Konsulent Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Erik Revdal 1 1601 Kontorsjef Av departement 1982
1986 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arnor Njøs 1 214 Professor Av departement 1977 1986
1986 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Overingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Idun Nytun Christie 2 414 Fylkesagronom Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Rådmann Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbrukssj Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Tore Stein Rasmussen 1 722 Overingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 806 Fylkesskogsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kari Rasmussen 2 922 Utredningskonsule Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde Av departement 1986
1987 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Kartverksjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Ellen Korvald 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Leif Skomakerstuen 1 412 Fylkeslandbruks Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Idun Nytun Christie 2 414 Fylkesagronom Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbruks Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Tore Stein Rasmussen 1 722 Overingeniør Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 806 Fylkesskogsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kari Rasmussen 2 922 Utredningskonsu Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde Av departement 1986
1988 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Kartverksjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Ellen Korvald 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Leif Skomakerstuen 1 412 Fylkeslandbruks Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Idun Nytun Christie 2 414 Fylkesagronom Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbruks Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Tore Stein Rasmussen 1 722 Overingeniør Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 806 Fylkesskogsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kari Rasmussen 2 922 Utredningskonsu Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde Av departement 1986
1989 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Kartverksjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Ellen Korvald 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Herredsagronom Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Kari Birgit Lien 2 414 Oppmålingsingen Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tore Stein Rasmussen 1 722 Overingeniør Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 829 Fylkesskogsjef Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1990 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Kartverksjef Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kari Birgit Lien 2 414 Oppmålingsingen Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Tore Stein Rasmussen 1 722 Overingeniør Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Oda Kari Buhaug 2 1601 Avdelingsingeniør Av departement 1990
1990 Varamedlem og nestleder Torleif Omtveit 1 829 Fylkesskogsjef Av departement 1986 1990
1991 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Oda Kari Buhaug 2 1601 Avdelingsingeni Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Oda Kari Buhaug 2 1601 Avdelingsingeni Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonssjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Oda Kari Buhaug 2 1601 Avdelingsingeni Av departement 1990