Bransjerådet for skogbruket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for skogbruket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for skogbruket
Utvalgsnummer: 11058000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 25.02.1972 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om bransjeråd av 6. juni 1947.
Mandat:
Instruks for bransjerådet er fastsatt ved samme resolusjon. Bransjerådet er et rådgivende organ for Landbruksdepartementet. Rådet skal drøfte og komme med forslag til den skogpolitiske målsetting og virkemidler som bør nytte i skogpolitikken.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 13 0 1 0
1981 Landbruksdepartementet 13 13 1 12774
1982 Landbruksdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 13 13 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Jens K. Nybruket 1 417 Bonde 1972
1980 Nestleder Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør 1972
1980 Vanlig medlem Knut Delbeck 1 214 Fagassistent 1972
1980 Vanlig medlem Trygve Slettemoen 1 219 Byråsjef Av departement 1974 1980
1980 Vanlig medlem Ivar Aavatsmark 1 301 Administrerende Direktør 1972
1980 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør 1972
1980 Vanlig medlem Leif Krosshaug 1 301 Konsulent Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Erik B. Messelt 1 430 Skogeier 1975
1980 Vanlig medlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Bonde 1978
1980 Vanlig medlem Helge H. Vikan 1 1601 Direktør 1977 1981
1980 Vanlig medlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær 1975
1980 Vanlig varamedlem Ove Munthe-Kaas 1 0 Nestformann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Randi Mo 2 101 Hovedlærer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat Av departement
1980 Vanlig varamedlem Harald Sellæg 1 214 Skoginspektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Oluf Aalde 1 214 Underdirektør
1980 Vanlig varamedlem Birger Strande 1 233 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Trond Asaskogen 1 237 Skogbruksleder
1980 Vanlig varamedlem Aase Bjerkholt 2 301 Husmor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Anne Lise Aas 2 528 Bonde
1980 Vanlig varamedlem Kjell Berg 1 605 Skogarbeider
1980 Vanlig varamedlem Erik Otto Aaby 1 806 Disponent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Thor-Herman Thorsen 1 806 Skogsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Svein Skavhaug 1 1601 Underdirektør Av departement
1981 Leder Jens K. Nybruket 1 417 Ordfører Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 0 Fylkesskogmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Randi Mo 2 101 Bonde Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Trygve Slettemoen 1 219 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Øyvind Lone 1 230 Overingeniør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ove Munthe-Kaas 1 536 Skogeier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Johan-Henrik Florentz 1 806 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge H. Vikan 1 1601 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Viggo Thorshov 1 229 Skogeier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Lindseth 2 231 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Aase Bjerkholt 2 301 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Magne Johanessen 1 402 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Halvor Svenkerud 1 426 Forstkandidat Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Stig O. Sorthe 1 427 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunleik Kaafjeld 1 427 Fylkesskogmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ingeborg Holmen 2 438 Husmor/Småbruker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Thor-Herman Thorsen 1 806 Skogsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Torstein Holte 1 901 Bonde Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Skavhaug 1 1601 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eilif Mevassvik 1 1824 Skoginspektør 1981 1981