Styret for Direktoratet for Statens skoger

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Direktoratet for Statens skoger" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Direktoratet for Statens skoger
Utvalgsnummer: 11059000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 25.02.1972 ved Kronprinsregentens resolusjon. i henhold til stortingsvedtak av 11. juni 1957 (St.prp. nr. 74 for 1957). Etter stortingsvedtak 1. juni 1977 (jfr. St.prp. for 1976-77) er styret med virkning fra 1. juli 1977 utvidet til 7 medlemmer
Mandat:
Direktoratets styre har ansvaret for direktoratets arbeid i forhold til Landbruksdepartementet og påser at de arbeidsoppgaver som tilligger direktoratet, blir utført så effektivt og tilfredsstillende som mulig.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 12 0
1981 Landbruksdepartementet 6 7 10 252444
1982 Landbruksdepartementet 7 7 10 211047 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 7 7 8 230485 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 7 7 8 290651 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 7 7 8 238000 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 7 7 7 314519 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1988 Landbruksdepartementet 7 7 8 256991
1989 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1990 Landbruksdepartementet 7 7 6 326995
1991 Landbruksdepartementet 7 7 9 352130
1992 Landbruksdepartementet 7 7 6 306056
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Arvid Nyberg 1 428 Ordfører Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Per M. Lokholt 1 428 Skogarbeider Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Terje Hansen 1 1824 Sliper Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Bonde 1977
1980 Vanlig varamedlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Arvid Nermo 1 429 Skogforvalter Av departement
1980 Vanlig varamedlem Magne Granli 1 434 Skogfullmektig
1980 Vanlig varamedlem Rickard Haugen 1 1601 Sekretær
1980 Vanlig varamedlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement
1981 Leder Arvid Nyberg 1 428 Ordfører Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jens A. Aure 1 301 Statsskogsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ole Edv. Ommang 1 415 Gårdbruker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per M. Lokholt 1 428 Skogsarbeider Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ola O. Røssum 1 1238 Bonde Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arvid Nermo 1 429 Skogforvalter Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Magne Granli 1 434 Skogfullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Synnøve Romundset 2 1563 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rickard Haugen 1 1601 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Turid Skogstad 2 1621 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kåre Aarmo 1 1751 Herredsskogmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Magne Granli 1 434 Skogfullmektig Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Karl Espeland 1 817 Skogfullmektig Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Brynhild Jenssen 2 1723 Brukseier Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Per M. Lokholt 1 428 Skogsarbeider Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Ola O. Røssum 1 516 Bonde Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Brynhild Jenssen 2 1723 Brukseier Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Odd Jarne Vestgård 1 1841 Utmarksfullmektig Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Arvid Nermo 1 429 Skogforvalter Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Karl Espeland 1 817 Skogsfullmektig Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Turid Skogstad 2 1621 Husmor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kåre Aarmo 1 1751 Herredsskogmester Av departement 1981
1985 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1985 Nestleder Ola O. Røssum 1 516 Bonde Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Arvid Nyberg 1 428 Ordfører Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Per M. Lokholt 1 428 Skogsarbeider Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ella Hafstad 2 1702 Førstekontorfullm Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Brynhild Jenssen 2 1723 Brukseier Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Odd Jarne Vestgård 1 1841 Utmarksfullmektig Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Ven 2 301 Advokat Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Arvid Nermo 1 429 Skogforvalter Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Karl Espeland 1 817 Skogsfullmektig Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Guri Midttun Seljebø 2 1563 Fysioterapeut Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Rickard Haugen 1 1601 Sekretær Av departement 1965 1985
1985 Vanlig varamedlem Helge H. Vikan 1 1601 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Turid Skogstad 2 1621 Husmor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Kåre Aarmo 1 1751 Herredsskogmester Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Fredlund Hoff 2 1824 Administrasjonsse Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Agnar Aas 1 1924 Skogforvalter Av departement 1985
1986 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ella Hafstad 2 1702 Førstekontorfullm Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Ven 2 301 Advokat Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Guri Midttun Seljebø 2 1563 Fysioterapeut Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Helge H. Vikan 1 1601 Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Fredlund Hoff 2 1824 Førstesekretær Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Agnar Aas 1 1924 Skogforvalter Av departement 1985
1987 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Nestleder Ola O. Røssum 1 516 Bonde Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Arvid Nyberg 1 428 Ordfører Av departement 1977 1987
1987 Vanlig medlem Per M. Lokholt 1 428 Skogsarbeider Av departement 1977 1987
1987 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Ella Hafstad 2 1702 Førstekontorful Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Ven 2 301 Advokat Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Guri Midttun Seljebø 2 1563 Fysioterapeut Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Rickard Haugen 1 1601 Sekretær Av departement 1965 1987
1987 Vanlig varamedlem Helge H. Vikan 1 1601 Direktør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ingrid Fredlund Hoff 2 1824 Førstesekretær Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Agnar Aas 1 1924 Skogforvalter Av departement 1985
1988 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Gårdbruker Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Ella Hafstad 2 1702 Førstekontorful Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Guri Midttun Seljebø 2 1563 Fysioterapeut Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Helge H. Vikan 1 1601 Direktør Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Agnar Aas 1 1924 Skogforvalter Av departement 1985
1989 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Gårdbruker Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Wenche Hjelmseth 2 1833 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Guri Midttun Seljebø 2 1563 Fysioterapeut Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Jørgen Nerdal 1 1933 Skogfullmektig Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Wenche Hjelmseth 2 1833 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Eli Moen 2 301 Kontorsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jørgen Nerdal 1 1933 Skogfullmektig Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Wenche Hjelmseth 2 1833 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Eli Moen 2 301 Kontorsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Jørgen Nerdal 1 1933 Skogfullmektig Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Wenche Hjelmseth 2 1833 Konsulent Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Eli Moen 2 301 Kontorsjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Jørgen Nerdal 1 1933 Skogfullmektig Av departement 1989