Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket
Utvalgsnummer: 11060000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1951
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 11.05.1951 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rasjonaliseringsfondet for skogbruket har til formål å fremme rasjonalisering i skogbruket - ved tilskott og lån til tiltak til fremme av dette.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 4 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 5 5 3 9850 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 0 0 2 5000 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 0 0 3 13654 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Jens M. Lund 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981
1980 Vanlig medlem Mimi Skjerven 2 728 Bonde Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef
1980 Vanlig varamedlem Knut Torp 1 427 Skogsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Haakon G.a. Mathiesen 1 430 Skogbruker Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ove Munthe-Kaas 1 536 Nestformann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Erik Otto Aaby 1 806 Disponent I statsråd
1981 Leder Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jens M. Lund 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Mimi Skjerven 2 728 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Gårdbruker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Knut Torp 1 427 Skogsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Haakon G.a. Mathiesen 1 430 Skogeier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Ile 1 521 Skogeier Av departement 1981 1981