Styret for Skogtiltaksfondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Skogtiltaksfondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Skogtiltaksfondet
Utvalgsnummer: 11061000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1957
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 16.01.1957 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
og lov om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket av 9. november 1956. Vedtekter for fondet er fastsatt ved kronprinsreg. res. av 30. november 1956. Styret består av fungerende arbeidsdirektør og 4 andre medlemmer, hvorav 1 medlem med
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 1 0 1 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 1 1 2 0 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 6 5 2 33000
1983 Landbruksdepartementet 6 5 3 37634 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 6 5 2 31214 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 5 5 1 29186 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 5 5 2 29216 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1988 Landbruksdepartementet 5 5 2 38300
1989 Landbruksdepartementet 5 5 4 50423
1990 Landbruksdepartementet 5 5 3 57094
1991 Landbruksdepartementet 5 5 2 53346
1992 Landbruksdepartementet 5 5 4 67424
1993 Landbruksdepartementet 5 5 4 68992
1994 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1995 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1996 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1997 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
2002 Landbruksdepartementet 3 80730
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Knut Eitrheim 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Grindstad 1 219 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Knut Eitrheim 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Grindstad 1 219 Kontorsjef Av departement
1982 Leder Jan Jenssen 1 1663 Bonde Av andre
1982 Vanlig medlem Ove Munthe-Kaas 1 0 Bonde
1982 Vanlig medlem Knut Eitrheim 1 219 Fhv. Underdirekt Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 301 Adm. Direktør Av andre
1982 Vanlig medlem Ivar Aavatsmark 1 301 Administrerende
1982 Vanlig medlem Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør
1982 Vanlig medlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Torkel Wetterhus 1 536 Skogeier Av andre
1982 Vanlig varamedlem Nils Sandvik 1 0 Bonde/Skogeier
1982 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 0 Bonde/Skogeier
1982 Vanlig varamedlem Tor Christoffersen 1 301 Førstekonsulent
1982 Vanlig varamedlem Halvor Svenskrud 1 137 Forskandidat Av andre
1982 Vanlig varamedlem Knut Einar Fjulsrud 1 217 Førstekonsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Per Grindstad 1 219 Kontorsjef Av departement
1983 Leder Jan Jenssen 1 1663 Bonde Av andre
1983 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av andre
1983 Vanlig medlem Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør
1983 Vanlig varamedlem Halvor Svenskrud 1 137 Forskandidat Av andre
1983 Vanlig varamedlem Tor Christoffersen 1 301 Førstekonsulent
1983 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1825 Bonde/Skogeier
1984 Leder Jan Jenssen 1 1663 Skogeier Av andre
1984 Nestleder Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av andre
1984 Vanlig medlem Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør
1984 Vanlig medlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Knut Einar Fjulsrud 1 217 Førstekonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Tor Christoffersen 1 301 Førstekonsulent
1984 Vanlig varamedlem Halvor Svenkerud 1 426 Forstkandidat Av andre
1984 Vanlig varamedlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1825 Bonde/Skogeier
1985 Leder Lars T. Bjella 1 619 Gardbruker 1984 1985
1985 Nestleder Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av andre 1982 1985
1985 Vanlig medlem Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør
1985 Vanlig medlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1985
1985 Vanlig medlem Erling Hanem 1 1560 Bonde 1985
1985 Vanlig varamedlem Knut Einar Fjulsrud 1 217 Førstekonsulent Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Tor Christoffersen 1 301 Førstekonsulent 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Halvor Svenkerud 1 426 Forstkandidat Av andre
1985 Vanlig varamedlem Eivind Strondi 1 829 Skogeier 1985
1985 Vanlig varamedlem Per Olav Aaring 1 1703 Bonde 1985
1985 Varamedlem og nestleder Ola Sætre 1 428 Skogeier 1985
1986 Vanlig medlem Erling Hanem 1 1560 Bonde 1985
1986 Vanlig varamedlem Eivind Strondi 1 829 Skogeier 1985
1986 Vanlig varamedlem Per Olav Aaring 1 1703 Bonde 1985
1986 Varamedlem og nestleder Ola Sætre 1 428 Skogeier 1985
1987 Vanlig medlem Erling Hanem 1 1560 Bonde 1985
1987 Vanlig varamedlem Eivind Strondi 1 829 Skogeier 1985
1987 Vanlig varamedlem Per Olav Aaring 1 1703 Bonde 1985
1987 Varamedlem og nestleder Ola Sætre 1 428 Skogeier 1985
1988 Leder Lars T. Bjella 1 619 Gardbruker Av andre 1984 1988
1988 Nestleder Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av andre 1982 1988
1988 Vanlig medlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdir Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Arne Scheistrøen 1 301 Rådgiver Av departement 1982 1988
1988 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1988 Vanlig varamedlem Knut Einar Fjulsrud 1 217 Byråsjef Av departement 1982 1988
1988 Vanlig varamedlem Halvor Western 1 236 Skogeier Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Rune Solberg 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Per Olav Aaring 1 1703 Bonde Av andre 1985 1988
1988 Varamedlem og nestleder Ola Sætre 1 428 Skogeier Av andre 1985 1988
1989 Leder Ole Jørgen Wefald 1 817 Skogeier Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdir Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1989 Vanlig varamedlem Halvor Western 1 236 Skogeier Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Rune Solberg 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1989 Varamedlem og nestleder Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1990 Leder Ole Jørgen Wefald 1 817 Skogeier Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdir Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1990 Vanlig varamedlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Halvor Western 1 236 Skogeier Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Rune Solberg 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1990 Varamedlem og nestleder Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1991 Leder Ole Jørgen Wefald 1 817 Skogeier Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdir Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1991 Vanlig varamedlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Halvor Western 1 236 Skogeier Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Rune Solberg 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1991 Varamedlem og nestleder Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1992 Leder Ole Jørgen Wefald 1 817 Skogeier Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdir Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av Stortinget 1992
1992 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1992 Vanlig varamedlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Halvor Western 1 236 Skogeier Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Rune Solberg 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1992 Varamedlem og nestleder Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1993 Leder Ole Jørgen Wefald 1 817 Skogeier Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdir Av departement 1986
1993 Vanlig medlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av Stortinget 1992
1993 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1993 Vanlig varamedlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Halvor Western 1 236 Skogeier Av departement 1987
1993 Vanlig varamedlem Rune Solberg 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1993 Varamedlem og nestleder Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1994 Leder Arild Mysen 1 125 Skogeier Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Finn Walle 1 216 Ass Arbeidsdir Av andre 1986
1994 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1994 Vanlig varamedlem Oddmund Øfsthus 1 219 Byrisjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Rune Solberg 1 301 Underdirektør Av andre 1987
1994 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1994 Vanlig varamedlem Kjell Stendahl 1 1703 Girdbruker Av andre 1993
1995 Leder Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1995 Vanlig medlem Oddmund Øfsthus 1 219 Byråsjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Gunleik Kaafjeld 1 427 Fylkesskogsjef Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1995 Vanlig varamedlem Knut Øistad 1 231 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Arne Solum 1 1001 Fylkesskogsjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Kjell Stendahl 1 1703 Gårdbruker Av andre 1993
1996 Leder Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1996 Vanlig medlem Oddmund Øfsthus 1 219 Byråsjef Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Gunleik Kaafjeld 1 427 Fylkesskogsjef Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1996 Vanlig varamedlem Knut Øistad 1 231 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Arne Solum 1 1001 Fylkesskogsjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kjell Stendahl 1 1703 Gårdbruker Av andre 1993
1997 Leder Einar Gjems 1 429 Skogeier Av andre 1988
1997 Nestleder Ivar B. Korsbakken 1 301 Adm. Direktør Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Oddmund Øfsthus 1 219 Byråsjef Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Gunleik Kaafjeld 1 427 Fylkesskogsjef Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Lars W. Grøholt 1 536 Skogbruker Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av andre 1987
1997 Vanlig varamedlem Knut Øistad 1 231 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Arne Solum 1 1001 Fylkesskogsjef Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Kjell Stendahl 1 1703 Gårdbruker Av andre 1993
2002 Jørgen Frønsdal Fylkesskogsjef
2002 Arne Rørå 211 Adm. Direktør
2002 Johannes Haug 219 Rådgiver
2002 Lars Henrik Sundby 221
2002 Even Mengshoel 412
2002 Torstein Opdahl 423
2002 Berit Sanness 533 Internasjonal Sjef
2002 Halvor Bjørken 1721
2002 Leder Åse Marie Bue 1002
2002 Nestleder Erling Bergsaker 220 Skogsjef
2003 Even Mengshoel
2003 Lars Henrik Sundby
2003 Halvor Bjørken
2003 Torstein Opdahl
2003 Arne Rørå Adm. Direktør
2003 Jørgen Frønsdal Fylkesskogsjef
2003 Berit Sanness Internasjonal Sjef
2003 Johannes Haug Rådgiver
2003 Leder Åse Marie Bue
2003 Nestleder Erling Bergsaker Skogsjef