Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark
Utvalgsnummer: 11064000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 29.06.1965 ved kongelig resolusjon i henhold til kgl.res. av 4. juni 1965. Jfr. Ot.prp. nr. 48 for 1963-64.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 7 0
1981 Landbruksdepartementet 7 7 7 60000
1982 Landbruksdepartementet 7 7 6 75600
1983 Landbruksdepartementet 7 7 5 46227 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 7 7 6 49753 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 7 7 5 43552 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 7 7 5 90225 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1988 Landbruksdepartementet 7 7 5 117006
1989 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1990 Landbruksdepartementet 7 7 5 114575
1991 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1992 Landbruksdepartementet 7 7 5 105130
1993 Landbruksdepartementet 7 7 4 98943
1994 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1995 Landbruksdepartementet 7 7 5 111926
1996 Landbruksdepartementet 7 7 8 167741
1997 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
2002 Landbruksdepartementet 6 250847
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Anders Aune 1 2003 Fylkesmann 1974
1980 Vanlig medlem Harald Hirsti 1 0
1980 Vanlig medlem Per Holm-Varsi 1 2003 Fylkeslandbrukssjef 1976
1980 Vanlig medlem Harald Alstad 1 2021 Reindriftsagronom 1965
1980 Vanlig medlem Einar Hagalid 1 2025 Bonde 1977
1980 Vanlig medlem Hallfred Skau 1 2030 Major 1977
1980 Vanlig medlem Eilif Mevassvik 1 2030 Skogforvalter 1977
1980 Vanlig varamedlem Kurt Mosbakk 1 2003 Fylkesrådmann
1980 Vanlig varamedlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef
1980 Vanlig varamedlem Ivan A. Eikelmann 1 2011 Stabssersjant
1980 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012
1980 Vanlig varamedlem Per Brobakken 1 2012 Skogforvalter
1980 Vanlig varamedlem Torleif Gamst 1 2014 Fisker
1980 Vanlig varamedlem Arne Mostad 1 2030 Herredsagronom
1981 Leder Anders Aune 1 2003 Fylkesmann 1974
1981 Vanlig medlem Harald Hirsti 1 0
1981 Vanlig medlem Per Holm-Varsi 1 2003 Fylkeslandbrukssjef 1976
1981 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Steinar Eriksen 1 2019 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Norvald Soleng 1 2021 Ligningssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jørgen Hoffmann 1 2030 Skogforvalter Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Øystein Schønsby 1 101 Fylkeskontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef
1981 Vanlig varamedlem Roald Bønå 1 2003 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ivar Haraldseid 1 2012 Skogforvalter Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Harald Alstad 1 2021 Reindrifsagronom Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Mostad 1 2030 Herredsagronom
1983 Vanlig varamedlem Arne Mostad 1 2030 Fylkesagronom Av andre 1981
1983 Vanlig varamedlem Eline Wartiainen 2 2030 Husmorassistent Av departement 1983 1983
1984 Vanlig medlem Steinar Eriksen 1 2019 Disponent Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Norvald Soleng 1 2021 Ligningssjef Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Harald Alstad 1 2021 Reindriftsagronom Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Jørgen Hoffmann 1 2030 Skogforvalter Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Øystein Schønsby 1 2003 Fylkeskontorsjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Maskinentreprenør Av andre 1981
1984 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Ivar Haraldseid 1 2012 Skogsforvalter Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Eline Wartiainen 2 2030 Husmorassistent Av departement 1983
1985 Andre tilknyttede personer Stein Vikan 1 2003 Kontorsjef Av andre 1985
1985 Leder Anders Aune 1 2003 Fylkesmann I kraft av stilling 1981 1985
1985 Vanlig medlem Karen Pedersen 2 2003 Journalist Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Synnøve Berg 2 2016 Småbruker Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Steinar Eriksen 1 2019 Disponent Av andre 1981 1985
1985 Vanlig medlem Harald Alstad 1 2021 Reindriftsagronom Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Harald Hirsti 1 2025 Rektor Av andre 1981 1985
1985 Vanlig medlem Jørgen Hoffmann 1 2030 Skogforvalter Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Roald Bønå 1 2003 Disponent Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Øystein Schønsby 1 2003 Fylkeskontorsjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Salgsrepresentant Av andre 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Anton Blom Hoen 1 2012 Skogforvalter Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Nora Erlandsen Ervik 2 2025 Gårdbruker Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Eline Wartiainen 2 2030 Husmorassistent Av andre 1983 1985
1986 Vanlig medlem Karen Pedersen 2 2003 Journalist Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Synnøve Berg 2 2016 Småbruker I kraft av stilling 1985
1986 Vanlig varamedlem Stein Vikan 1 2003 Kontorsjef Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Anton Blom Hoen 1 2012 Skogforvalter Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Nora Erlandsen Ervik 2 2025 Gårdbruker Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Karen Pedersen 2 2003 Journalist Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Synnøve Berg 2 2016 Småbruker Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ingrid Røstad 2 2003 Fylkeskontorsje I kraft av stilling 1987
1987 Vanlig varamedlem Anton Blom Hoen 1 2012 Skogforvalter Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Nora Erlandsen Ervik 2 2025 Gårdbruker Av departement 1985
1988 Leder Anders Aune 1 2003 Fylkesmann I kraft av stilling 1981 1988
1988 Vanlig medlem Karen Pedersen 2 2003 Journalist Av andre 1985 1988
1988 Vanlig medlem Synnøve Berg 2 2016 Småbruker Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Steinar Eriksen 1 2019 Disponent Av andre 1981 1988
1988 Vanlig medlem Harald Alstad 1 2021 Reindriftsagron Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Harald Hirsti 1 2025 Rektor Av andre 1981 1988
1988 Vanlig medlem Jørgen Hoffmann 1 2030 Skogforvalter Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Roald Bønå 1 2003 Disponent Av andre 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingrid Røstad 2 2003 Fylkeskontorsje I kraft av stilling 1987 1988
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Distriktsrepres Av andre 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Anton Blom Hoen 1 2012 Skogforvalter Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Nora Erlandsen Ervik 2 2025 Gårdbruker Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Eline Wartiainen 2 2030 Husmorassistent Av andre 1983 1988
1989 Leder Anders Aune 1 2003 Fylkesmann I kraft av stilling 1981 1989
1989 Vanlig medlem Steinar Eriksen 1 301 Kontorsjef Av andre 1981 1989
1989 Vanlig medlem Karen Pedersen 2 2003 Journalist Av andre 1985 1989
1989 Vanlig medlem Synnøve Berg 2 2016 Småbruker Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Harald Alstad 1 2021 Reindriftsagron Av departement 1981 1989
1989 Vanlig medlem Harald Hirsti 1 2025 Rektor Av andre 1981 1989
1989 Vanlig medlem Jørgen Hoffmann 1 2030 Skogforvalter Av departement 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Roald Bønå 1 2003 Disponent Av andre 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Ingrid Røstad 2 2003 Fylkeskontorsje I kraft av stilling 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Distriktsrepres Av andre 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Anton Blom Hoen 1 2012 Skogforvalter Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Nora Erlandsen Ervik 2 2025 Gårdbruker Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Eline Wartiainen 2 2030 Husmorassistent Av andre 1983 1989
1990 Leder Ingrid Røstad 2 2003 Fylkesmann I kraft av stilling 1987 1990
1990 Vanlig medlem Leif A. Halonen 1 2011 Jordbrukssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Synnøve Berg 2 2016 Småbruker Av departement 1985 1990
1990 Vanlig medlem Jørgen Hoffmann 1 2030 Skogforvalter Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Eline Wartiainen 2 2030 Husmorassistent Av andre 1983 1990
1990 Vanlig varamedlem Tor Stafnes 1 2003 Ass. Fylkesmann Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Distriktsrepres Av andre 1981 1990
1990 Vanlig varamedlem Anton Blom Hoen 1 2012 Skogforvalter Av departement 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Ordfører Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Margit A. Anti 2 2021 Reineier Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kristine Johansen 2 2025 Lærer Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Magnhild Mathisen 2 2027 Lærer Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Leif A. Halonen 1 2011 Jordbrukssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Tor Stafnes 1 2003 Ass. Fylkesmann Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Ordfører Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Margit A. Anti 2 2021 Reineier Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kristine Johansen 2 2025 Lærer Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Leif A. Halonen 1 2011 Jordbrukssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Tor Stafnes 1 2003 Ass. Fylkesmann Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Ordfører Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Margit A. Anti 2 2021 Reineier Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Kristine Johansen 2 2025 Lærer Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Leif A. Halonen 1 2011 Jordbrukssjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Tor Stafnes 1 2003 Ass. Fylkesmann Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Ordfører Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Margit A. Anti 2 2021 Reineier Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Kristine Johansen 2 2025 Lærer Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av departement 1990
1994 Leder Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Alf Johansen 1 2020 Reineier Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Anne Kir Laiti 2 2021 Bonde Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Inger Anita Smuk 2 2027 Reineier Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Eline Wartiainen 2 2030 Husmorassistent Av andre 1983 1994
1994 Vanlig medlem Jørn Monsen 1 2030 Skogfullmektig Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tor Stafnes 1 2003 Ass Fylkesmann Av departement 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Jan H. Pettersen 1 2012 Kulturkonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Paul Eve Paulsen 1 2020 Bonde Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Margit A. Anti 2 2021 Reineier Av departement 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av andre 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Svend Randa 1 2030 Skogsarbeider Av departement 1994
1995 Leder Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Alf Johansen 1 2020 Reineier Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Anne Kir Laiti 2 2021 Bonde Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Inger Anita Smuk 2 2027 Reineier Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Jørn Monsen 1 2030 Skogfullmektig Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Jan H. Pettersen 1 2012 Kulturkonsulent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Paul Eve Paulsen 1 2020 Bonde Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Svend Randa 1 2030 Skogsarbeider Av departement 1994
1996 Leder Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Alf Johansen 1 2020 Reineier Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Anne Kirsten Øs Laiti 2 2021 Bonde Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Inger Anita Smuk 2 2027 Reineier Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Jørn Monsen 1 2030 Skogfullmektig Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Jan H. Pettersen 1 2012 Kulturkonsulent Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Paul E. Paulsen 1 2020 Bonde Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Svend Randa 1 2030 Skogsarbeider Av departement 1994
1997 Leder Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Alf Johansen 1 2020 Reineier Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Anne Kirsten Øs Laiti 2 2021 Bonde Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Inger Anita Smuk 2 2027 Reineier Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Jørn Monsen 1 2030 Skogfullmektig Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Jan H. Pettersen 1 2012 Kulturkonsulent Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Paul E. Paulsen 1 2020 Bonde Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Svend Randa 1 2030 Skogsarbeider Av departement 1994
2002 Tor Stafnes 2003 Ass. Fylkesmann
2002 Benjamin Hykkerud 2012
2002 Evy-Ann Mittun 2012
2002 Inger Lise Balandin 2012
2002 Jan H. Pettersen 2012 Kulturkonsulent
2002 Bjørg Larsson 2012 Rektor
2002 John Henrik Eira 2021 Reineier
2002 Arnhild Evjen Anti 2025 Bonde
2002 Steinar Ronald Pedersen 2025 Forsker
2002 Kåre Breivik 2025 Ordfører
2002 Inger Anita Smuk 2027 Reineier
2002 Just H. Johansen 2028
2002 Randi Fennefoss 2030
2002 Leder Gunnar Kjønnøy 301 Fylkesmann
2003 Inger Lise Balandin
2003 Randi Fennefoss
2003 Just H. Johansen
2003 Evy-Ann Mittun
2003 Benjamin Hykkerud
2003 Tor Stafnes Ass. Fylkesmann
2003 Arnhild Evjen Anti Bonde
2003 Steinar Ronald Pedersen Forsker
2003 Jan H. Pettersen Kulturkonsulent
2003 Kåre Breivik Ordfører
2003 John Henrik Eira Reineier
2003 Inger Anita Smuk Reineier
2003 Bjørg Larsson Rektor
2003 Leder Gunnar Kjønnøy Fylkesmann