Arbeidskraftutvalget for skogbruket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidskraftutvalget for skogbruket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidskraftutvalget for skogbruket
Utvalgsnummer: 11066000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 12.02.1973 av Landbruksdepartementet i henhold til forslag fra Arbeidsdirektoratets styre og Bransjerådet for skogbruket.
Mandat:
Arbeidskraftutvalget er nedsatt som et underutvalg under Bransjerådet for skogbruket. Utvalget skal drive en fortløpende innsamling og analyse av innsamlede data om skrogbrukets arbeidsrkaft, utrede behov for tiltak innen skogbrukets arbeidsmarked. Lage
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 6 0 3 0
1981 Landbruksdepartementet 6 6 3 41382
1982 Landbruksdepartementet 6 5 1 23427 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 6 5 1 29703 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Asbjørn Næss 1 234 Fylkesskogmester 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Arne Bostad 1 214
1980 Vanlig medlem Harald Rømuld 1 124 Skogbruksleder 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kirsti Skjerve 2 214 Distriktsarbeidssjef 1973
1980 Vanlig medlem Magne Johanessen 1 402 Nestformann 1979
1980 Vanlig medlem Marius Hofgaard 1 501 Fylkeslege 1973
1980 Vanlig medlem Finn Grøholt 1 536 Seksjonssjef 1977
1980 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef
1980 Vanlig varamedlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør
1980 Vanlig varamedlem Ester Elton Strøm 2 401 Aas. Fylkeshelsesøster
1980 Vanlig varamedlem Rigmor Lukerstuen 2 402 Arbeidsformidler
1980 Vanlig varamedlem Eyvind Haarr 1 425 Overingeniør
1980 Vanlig varamedlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær
1981 Leder Asbjørn Næss 1 234 Fylkesskogmester 1979
1981 Sekretær, ikke medlem Arne Bostad 1 214
1981 Vanlig medlem Kirsti Skjerve 2 214 Distriktsarbeidssjef 1973
1981 Vanlig medlem Magne Johanessen 1 402 Nestformann 1979
1981 Vanlig medlem Marius Hofgaard 1 501 Fylkeslege 1973
1981 Vanlig medlem Finn Grøholt 1 536 Seksjonssjef 1977
1981 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef
1981 Vanlig varamedlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør
1981 Vanlig varamedlem Ester Elton Strøm 2 401 Aas. Fylkeshelsesøster
1981 Vanlig varamedlem Rigmor Lukerstuen 2 402 Arbeidsformidler
1981 Vanlig varamedlem Eyvind Haarr 1 425 Overingeniør
1981 Vanlig varamedlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær
1982 Leder Asbjørn Næss 1 234 Fylkesskogmester Av departement 1979 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Arne Bostad 1 214 Skogtekniker Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Harald Rømuld 1 124 Skogbruksleder Av departement 1980 1982
1982 Vanlig medlem Kirsti Skjerve 2 214 Distriktsarbeids 1973 1982
1982 Vanlig medlem Magne Johanessen 1 402 Nestformann Av departement 1979 1982
1982 Vanlig medlem Marius Hofgaard 1 501 Fylkeslege Av departement 1973 1982
1982 Vanlig medlem Finn Grøholt 1 536 Seksjonssjef Av departement 1977 1982
1982 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1973 1982
1982 Vanlig varamedlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1973 1982
1982 Vanlig varamedlem Ester Elton Strøm 2 401 Ass. Fylkeshelse Av departement 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Rigmor Lukerstuen 2 402 Arbeidsformidler Av departement 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretæ Av departement 1979 1982