Skogbrukets frø- og planteråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skogbrukets frø- og planteråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skogbrukets frø- og planteråd
Utvalgsnummer: 11067000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1975 av Landbruksdepartementet
Mandat:
1. Skogbrukets frø- og planteråd er et rådgivende organ for Landbruksdepartementet i saker som angår frø- og plantefornyingen i skogbruket. 2. Rådet skal arbeide med strategi-spørsmål i tilknytning til produksjonen og anvendelse av frø og planter i skogbr
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 8 0 1 0
1981 Landbruksdepartementet 8 8 1 12659
1982 Landbruksdepartementet 8 8 1 15957 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 8 0 3 26075 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 8 0 1 21956 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 8 0 2 34686 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 8 0 2 35690 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 8 0 0 0
1988 Landbruksdepartementet 8 0 1 14715
1989 Landbruksdepartementet 7 0 2 27828
1990 Landbruksdepartementet 7 0 2 48885
1991 Landbruksdepartementet 7 0 4 70000
1992 Landbruksdepartementet 7 0 2 84908
1993 Landbruksdepartementet 7 0 3 100000
1994 Landbruksdepartementet 7 0 4 107000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ole Jerven 1 214 Statskonsulent 1975
1980 Vanlig medlem Ola Børset 1 214 Professor 1975
1980 Vanlig medlem Martin Sandvik 1 214 Forsker 1979
1980 Vanlig medlem Ingvar Fystro 1 401 Bestyrer 1975
1980 Vanlig medlem Åge Froland 1 425 Skogforvalter 1975
1980 Vanlig medlem Asbjørn A. Løken 1 1201 Forsker 1975
1980 Vanlig medlem Einar M. Meisingset 1 1502 Fylkesskogmester 1975
1980 Vanlig medlem Nils Olav Kaasen 1 1924 Fylkesskogsjef 1979
1980 Vanlig varamedlem Aage Langhammer 1 214 Forsker
1980 Vanlig varamedlem Jon F. Dietrichson 1 214 Forskningssjef
1980 Vanlig varamedlem Bjørn E. Veie 1 217 Konsulent 1979
1980 Vanlig varamedlem Trygve Røed 1 401 Fagkonsulent
1980 Vanlig varamedlem Stein Magnesen 1 1201 Forsker
1980 Vanlig varamedlem Martin Barkved 1 1211 Planteskolebestyrer
1980 Vanlig varamedlem Oddvar Mørkved 1 1744 Fylkesskogmester
1980 Vanlig varamedlem Terje Dahl 1 1924 Fylkesskogmester
1981 Leder Ole Jerven 1 214 Statskonsulent 1975
1981 Vanlig medlem Ola Børset 1 214 Professor 1975
1981 Vanlig medlem Martin Sandvik 1 214 Forsker 1979
1981 Vanlig medlem Ingvar Fystro 1 401 Bestyrer 1975
1981 Vanlig medlem Åge Froland 1 425 Skogforvalter 1975
1981 Vanlig medlem Asbjørn A. Løken 1 1201 Forsker 1975
1981 Vanlig medlem Einar M. Meisingset 1 1502 Fylkesskogmester 1975
1981 Vanlig medlem Nils Olav Kaasen 1 1924 Fylkesskogsjef 1979
1981 Vanlig varamedlem Aage Langhammer 1 214 Forsker
1981 Vanlig varamedlem Jon F. Dietrichson 1 214 Forskningssjef
1981 Vanlig varamedlem Bjørn E. Veie 1 217 Konsulent 1979
1981 Vanlig varamedlem Trygve Røed 1 401 Fagkonsulent
1981 Vanlig varamedlem Stein Magnesen 1 1201 Forsker
1981 Vanlig varamedlem Martin Barkved 1 1211 Planteskolebestyrer
1981 Vanlig varamedlem Oddvar Mørkved 1 1744 Fylkesskogmester
1981 Vanlig varamedlem Terje Dahl 1 1924 Fylkesskogmester
1983 Leder Oddvar Mørkved 1 1744 Skogbrukssjef Av departement 1979 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Bjørn E. Veie 1 217 Førstekonsulent Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Martin Sandvik 1 214 Forsker Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Jon F. Dietrichson 1 214 Forskningssjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Ketil Kohmann 1 214 Planteskolekonsul Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Ingvar Fystro 1 401 Bestyrer Av departement 1975 1983
1983 Vanlig medlem Olav Kaveldiget 1 427 Fylkesskogmester Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Dull Eid Hohle 2 534 Skogbruker Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Ketil Kohmann 1 214 Planteskolekonsul Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Olav Kaveldiget 1 427 Fylkesskogmester Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Dull Eid Hohle 2 534 Skogbruker Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Ketil Kohmann 1 214 Planteskolekonsul Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Olav Kaveldiget 1 427 Fylkesskogmester Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Dull Eid Hohle 2 534 Skogbruker Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Ketil Kohmann 1 214 Planteskolekonsul Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Olav Kaveldiget 1 427 Fylkesskogmester Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Dull Eid Hohle 2 534 Skogbruker Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Ketil Kohmann 1 214 Planteskolekons Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Olav Kaveldiget 1 427 Fylkesskogmeste Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Dull Eid Hohle 2 534 Skogbruker Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Ketil Kohmann 1 214 Planteskolekons Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Olav Kaveldiget 1 427 Fylkesskogmeste Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Dull Eid Hohle 2 534 Skogbruker Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1983
1989 Leder Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Atle Håbjørg 1 211 Professor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Svein Kristiansen 1 502 Disponent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Magne Risdal 1 903 Disponent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Terje Dahl 1 1924 Fylkesskogsjef Av departement 1988
1990 Leder Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Atle Håbjørg 1 211 Professor Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Svein Kristiansen 1 502 Disponent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Magne Risdal 1 903 Disponent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Terje Dahl 1 1924 Fylkesskogsjef Av departement 1988
1991 Leder Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Atle Håbjørg 1 211 Professor Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Svein Kristiansen 1 502 Disponent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Magne Risdal 1 903 Disponent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Terje Dahl 1 1924 Fylkesskogsjef Av departement 1988
1992 Leder Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Ole Billing Hansen 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Svein Kristiansen 1 502 Disponent Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Astrid Vatnestrøm 2 935 Skogeier Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Terje Dahl 1 1924 Fylkesskogsjef Av departement 1988 1992
1993 Vanlig medlem Ole Billing Hansen 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Astrid Vatnestrøm 2 935 Skogeier Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ole Billing Hansen 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Astrid Vatnestrøm 2 935 Skogeier Av departement 1992