Styret for Stattre A/S

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Stattre A/S" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Stattre A/S
Utvalgsnummer: 11069000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 26.06.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styret har de oppgaver som tilligger styrer i vanlige aksjeselskapermed de tilleggsregler som gjelder for statsaksjeselskaper i henholdtil aksjeloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Landbruksdepartementet 7 4 5 0 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 7 4 6 190510 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 7 4 9 329220 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 7 4 0 0 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 7 4 7 189000 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 7 4 7 280663 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 7 4 0 0
1988 Landbruksdepartementet 7 4 9 200757
1989 Landbruksdepartementet 3 1 12 165000
1990 Landbruksdepartementet 3 1 9 107523
1991 Landbruksdepartementet 3 1 8 140000
1992 Landbruksdepartementet 3 1 4 158000
1993 Landbruksdepartementet 3 1 3 53000
1994 Landbruksdepartementet 3 1 6 70000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Gunnar Lindmo 1 1702 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Frode Alhaug 1 412 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tore Bjørnsgaard 1 412 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Terje Hansen 1 1824 Sliper Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Viggo Isaksen 1 2030 Byggeformann Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Henry Grøndalen 1 434 Formann Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Henrik Grønn 1 1640 Økonomisjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Leif Lien 1 1640 Sagbruksarbeider Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Odvar Volden 1 1640 Snekker Av instans utenfor departement 1981 1981
1984 Leder Gunnar Lindmo 1 1702 Adm. Direktør Av departement 1981
1984 Nestleder Frode Alhaug 1 412 Disponent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Tore Bjørnsgaard 1 412 Disponent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Arnold Forbergskog 1 1824 Driftssjef Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Husmor Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Viggo Isaksen 1 2030 Byggeformann Av andre 1981
1984 Vanlig varamedlem Per Hartvik Bakken 1 434 Formann Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Reidar Kojedal 1 1640 Produksjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jarle Tønseth 1 1640 Sagbruksarbeider Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Åse Langseth 2 1824 Sekretær Av departement 1983
1985 Leder Gunnar Lindmo 1 1702 Adm. Direktør Av departement 1981
1985 Nestleder Frode Alhaug 1 412 Disponent Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Tore Bjørnsgaard 1 412 Disponent Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Jarle Tønseth 1 1640 Sagbruksarbeider Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Arnold Forbergskog 1 1824 Driftssjef Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Edel Lønnum 2 1833 Disponent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Husmor Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Viggo Isaksen 1 2030 Byggeformann Av andre 1981
1985 Vanlig varamedlem Per Hartvik Bakken 1 434 Formann Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Reidar Kojedal 1 1640 Produksjonssjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Åse Langseth 2 1824 Sekretær Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Einar Ottesen 1 1824 Ekspeditør Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Edel Lønnum 2 1833 Disponent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Henry Grøndalen 1 434 Produksjonssjef Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Kjell H. Sæther 1 2021 Avdelingsleder Av andre 1985
1987 Leder Ronald Bye 1 301 Direktør Av departement 1987
1987 Nestleder Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem John E. Høsteland 1 214 Avdelingssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jon Erik Sørlie 1 1235 Siviløkonom Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Einar Ottesen 1 1824 Ekspeditør 1985
1987 Vanlig varamedlem Henry Grøndalen 1 434 Produksjonssjef 1985
1987 Vanlig varamedlem Kjell H. Sæther 1 2021 Avdelingsleder 1985
1988 Leder Ronald Bye 1 301 Konsulent Av departement 1987
1988 Nestleder Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem John E. Høsteland 1 214 Finansanalytike Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Veslemari Pran 2 419 Skogbruker Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Jon Erik Sørlie 1 1235 Siviløkonom Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Per Kristen Sæther 1 1640 Ekspeditør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Per Hartvik Bakken 1 434 Vedlikeholdsled Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Birger Strande 1 534 Disponent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Hans M. Møllersen 1 2030 Sagbruksarbeide Av departement 1987
1989 Leder Ronald Bye 1 301 Konsulent Av departement 1987 1989
1989 Nestleder Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem John E. Høsteland 1 214 Finansanalytike Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Jon Erik Sørlie 1 1235 Siviløkonom Av departement 1987 1989
1990 Leder John E. Høsteland 1 214 Finansanalytike Av departement 1987 1990
1990 Nestleder Jon Erik Sørlie 1 1235 Siviløkonom Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Rådgiver Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Lage Westerbø 1 542 Gårdbruker Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Lage Westerbø 1 542 Gårdbruker Av departement 1990
1992 Leder John E. Høsteland 1 214 Finansanalytike Av departement 1987 1992
1992 Nestleder Jon Erik Sørlie 1 1235 Siviløkonom Av departement 1987 1992
1992 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Rådgiver Av departement 1987 1992
1992 Vanlig varamedlem Lage Westerbø 1 542 Gårdbruker Av departement 1990 1992
1994 Leder John E. Høsteland 1 214 Finansanalytike Av departement 1987 1994
1994 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Direktør Av departement 1994