Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v.

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v." fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v.
Utvalgsnummer: 11071000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 01.10.1965 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Rådet tilrår overfor departementet i saker vedrørende f^orvarer.Giftnemnda har saker til behandling vedr. godkjenning og kontroll avplantevernmidler.Utgiftene gjelder også underutvalg.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 13 0 20 0
1981 Landbruksdepartementet 13 13 2 288000
1982 Landbruksdepartementet 13 13 2 215214 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 13 13 1 377008 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 13 13 0 0 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 13 13 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Olav Sandvik 1 219 Direktør Av departement 1976 1981
1980 Nestleder Arne Frøslie 1 533 Avd.Veterinær Av departement 1973 1981
1980 Vanlig medlem Per Bakken 1 123 Avdelingsingeniør Av departement 1980 1981
1980 Vanlig medlem Harald Hvidsten 1 213 Professor Av departement 1966 1981
1980 Vanlig medlem Jacob Fjelddalen 1 214 Administrerende Direktør Av departement 1969 1981
1980 Vanlig medlem Thor Homb 1 214 Professor Av departement 1973 1981
1980 Vanlig medlem Per Oftedal 1 219 Professor Av departement 1972 1981
1980 Vanlig medlem Bjørn Jøldal 1 220 Overapoteker Av departement 1969
1980 Vanlig medlem Johannes A.b. Barstad 1 231 Professor Av departement 1971 1981
1980 Vanlig medlem Nils M.o. Krogh 1 301 Professor Av departement 1973 1981
1980 Vanlig medlem Ann Norderhaug 2 722 Fil.Cand. 1977
1980 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 1519 Professor Av departement 1973 1981
1980 Vanlig varamedlem Sigmund Aasen 1 213 Lege Av departement
1980 Vanlig varamedlem Oddmund Saue 1 213 Dosent 1973
1980 Vanlig varamedlem Hans Rimeslåtten 1 214 Dosent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Halvor B. Gjærum 1 214 Førsteamanuensis Av departement
1980 Vanlig varamedlem Trygve D. Rygg 1 214 Fung. Statsentomolog Av departement
1980 Vanlig varamedlem Stig Anders Ødegaard 1 219 Førsteamanuensis Av departement
1980 Vanlig varamedlem Erik Dybing 1 219 Assisterende Overlege 1977
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Underdal 1 230 Professor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rolf Biørnstad 1 301 Avdelingsdirektør
1980 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Magne Aas Hansen 1 301 Avd.Veterinær Av departement 1966 1981
1980 Vanlig varamedlem Kåre I. Berg 1 301 Professor 1973
1980 Vanlig varamedlem Sigurd Ledaal 1 1102 Fylkesveterinær Av departement 1973 1981
1981 Leder Olav Sandvik 1 219 Direktør Av departement 1976 1981
1981 Nestleder Arne Frøslie 1 533 Avd.Veterinær Av departement 1973 1981
1981 Vanlig medlem Per Bakken 1 123 Avdelingsingeniør Av departement 1980 1981
1981 Vanlig medlem Harald Hvidsten 1 213 Professor Av departement 1966 1981
1981 Vanlig medlem Jacob Fjelddalen 1 214 Administrerende Direktør Av departement 1969 1981
1981 Vanlig medlem Thor Homb 1 214 Professor Av departement 1973 1981
1981 Vanlig medlem Kåre Årsvoll 1 214 Statskonulent 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Oftedal 1 219 Professor Av departement 1972 1981
1981 Vanlig medlem Johannes A.b. Barstad 1 231 Professor Av departement 1971 1981
1981 Vanlig medlem Nils M.o. Krogh 1 301 Professor Av departement 1973 1981
1981 Vanlig medlem Sissel Grøttum 2 301 Konsulent 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ann Norderhaug 2 722 Fil.Cand. 1977
1981 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 1519 Professor Av departement 1973 1981
1981 Vanlig varamedlem Harald Duesund 1 135 Herredsagronom 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Oddmund Saue 1 213 Dosent 1973
1981 Vanlig varamedlem Hans Rimeslåtten 1 214 Dosent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Rolf Biørnstad 1 301 Avdelingsdirektør
1981 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Magne Aas Hansen 1 301 Avd.Veterinær Av departement 1966 1981
1981 Vanlig varamedlem Kåre I. Berg 1 301 Professor 1973
1981 Vanlig varamedlem Inger Nafstad 2 301 Dosent 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Halldis Lie 2 301 Førsteamanuensis 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anna Turid Alfnes 2 301 Fylkesgartner 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Underdirektør 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sverre Landgård 1 806 Overlege 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Ledaal 1 1102 Fylkesveterinær Av departement 1973 1981
1983 Vanlig varamedlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Underdirektør Av departement 1981
1984 Leder Bjørn Næss 1 219 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Harald Duesund 1 102 Heradsagronom 1981
1984 Vanlig varamedlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Underdirektør Av departement 1981
1985 Leder Bjørn Næss 1 219 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Harald Duesund 1 102 Heradsagronom 1981
1985 Vanlig varamedlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Underdirektør Av departement 1981