Det veterinærmedisinske rettsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det veterinærmedisinske rettsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det veterinærmedisinske rettsråd
Utvalgsnummer: 11072000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1950
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.10.1950 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av10. desember 1948 om veterinærer m.v. paragraf 28.
Mandat:
Rådgiver for sentraladministrasjonen i saker av veterinærmedisinskart, avgir uttalelser og foretar undersøkelser for andre og fungerersom ankeinstans i saker om forsikring av husdyr, jfr. ovennevnte lovsparagraf 30.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 5 5 4 34956
1982 Landbruksdepartementet 5 5 4 56006 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 5 5 4 60481 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 5 5 3 45766 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 5 5 4 1384 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 5 5 0 0 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 5 5 3 77104
1988 Landbruksdepartementet 5 5 3 82256
1989 Landbruksdepartementet 5 5 4 86000
1990 Landbruksdepartementet 5 5 3 85000
1991 Landbruksdepartementet 5 5 4 85950
1992 Landbruksdepartementet 5 5 4 85950
1993 Landbruksdepartementet 5 5 5 133633
1994 Landbruksdepartementet 5 5 3 122703
1995 Landbruksdepartementet 5 5 4 94031
1996 Landbruksdepartementet 5 5 5 179421
1997 Landbruksdepartementet 5 5 3 82756
2002 Landbruksdepartementet 5 128970
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Finn Gjesdal 1 219 Dosent Av departement 1960 1980
1980 Nestleder Nils M.o. Krogh 1 301 Professor Av departement 1970 1980
1980 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør Av departement 1976 1981
1980 Vanlig medlem Asbjørn Tevik 1 233 Utdanningsstipendiat Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem Inger Nafstad 2 301 Dosent Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Finn Håkon Fodstad 1 219 Avd.Veterinær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Reidar G. Birkeland 1 219 Dosent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ola Onstad 1 219 Professor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lars E. Grøholt 1 229 Distriktsveterinær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Magne Aas Hansen 1 301 Avd.Veterinær Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Hildegunn Semb 2 219 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør Av departement 1976 1981
1981 Vanlig varamedlem Reidar G. Birkeland 1 219 Dosent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ola Onstad 1 219 Professor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Trygve Grøndalen 1 228 Spesialveterinær Dr.M Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lars E. Grøholt 1 229 Distriktsveterinær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Magne Aas Hansen 1 301 Avd.Veterinær Av departement
1983 Vanlig varamedlem Torunn Knævelsrud 2 301 Amanuensis Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Trygve Grøndalen 1 228 Spesialveterinær Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Torunn Knævelsrud 2 301 Amanuensis Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Trygve Grøndalen 1 228 Spesialveterinær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Torunn Knævelsrud 2 301 Amanuensis Av departement 1983
1986 Leder Nils Ek 1 213 Førsteamanuensis Av departement 1986
1986 Nestleder Trygve Grøndalen 1 228 Spesialveterinær Av departement 1981 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Hildegunn Semb 2 219 Førstekonsulent Av departement 1976 1986
1986 Vanlig medlem Asbjørn Tevik 1 233 Avdelingsveterinæ Av departement 1975 1986
1986 Vanlig medlem Inger Nafstad 2 301 Professor Av departement 1974 1986
1986 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Reidar G. Birkeland 1 219 Professor Av departement 1972 1986
1986 Vanlig varamedlem Lars E. Grøholt 1 229 Distriktsveterinæ Av departement 1975 1986
1986 Vanlig varamedlem Magne Aas Hansen 1 301 Avdelingsveterinæ Av departement 1970 1986
1986 Vanlig varamedlem Torunn Knævelsrud 2 401 Veterinær Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensis Av departement 1986
1987 Leder Nils Ek 1 213 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Leder Nils Ek 1 213 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986
1989 Leder Nils Ek 1 213 Førsteamanuensi Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986
1990 Leder Nils Ek 1 213 Førsteamanuensis Av departement 1986
1990 Nestleder Hallstein Grønstøl 1 301 Professor Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Marit Flod 2 219 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensiss Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ola Maagaard 1 301 Distriktsveteri Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Torgeir Austenå 1 214 Professor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensis Av departement 1986
1991 Leder Nils Ek 1 213 Førsteamanuensi Av departement 1986
1991 Nestleder Hallstein Grønstøl 1 301 Professor Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Marit Flod 2 219 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ola Maagaard 1 301 Distriktsveteri Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Torgeir Austenå 1 214 Professor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986
1992 Leder Nils Ek 1 213 Førsteamanuensi Av departement 1986
1992 Nestleder Hallstein Grønstøl 1 301 Professor Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Marit Flod 2 219 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ola Maagaard 1 301 Distriktsveteri Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Torgeir Austenå 1 214 Professor Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986
1993 Leder Arne Frøslie 1 533 Professor Av departement 1993
1993 Nestleder Hallstein Grønstøl 1 301 Professor Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Marit Flod 2 219 Byrisjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1993 Vanlig medlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ola Maagaard 1 301 Distriktsveteri Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Torgeir Austenå 1 214 Professor Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986
1994 Leder Arne Frøslie 1 533 Professor Av departement 1993
1994 Nestleder Hallstein Grønstøl 1 301 Professor Av departement 1990
1994 Sekretær, ikke medlem Marit Flod 2 219 Byråsjef Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1994 Vanlig medlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Ola Maagaard 1 301 Distriktsveteri Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Torgeir Austenå 1 214 Professor Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986
1995 Leder Arne Frøslie 1 533 Professor Av departement 1993
1995 Nestleder Hallstein Grønstøl 1 301 Professor Av departement 1990
1995 Sekretær, ikke medlem Anne Live Jensvoll 2 Førstekonsulent Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1995 Vanlig medlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Ola Maagaard 1 301 Distriktsveteri Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Torgeir Austenå 1 214 Professor Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Geir Haugerud 1 301 Veterinær Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986
1996 Leder Arne Frøslie 1 533 Professor Av departement 1993 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Astrid Indrebø 2 233 Veterinær Av departement 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Arne Flåøyen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Inger Nafstad 2 301 Professor Av departement 1974 1996
1996 Vanlig medlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1990 1996
1996 Vanlig medlem Ola Maagaard 1 301 Distriktsveteri Av departement 1990 1996
1996 Vanlig varamedlem Børge Baustad 1 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Geir Haugerud 1 301 Veterinær Av departement 1991 1996
1996 Vanlig varamedlem Torunn Knævelsrud 2 401 Veterinær Av departement 1983 1996
1996 Vanlig varamedlem Bente Ohnstad 2 501 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1986 1996
1997 Sekretær, ikke medlem Astrid Indrebø 2 233 Veterinær Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Børge Baustad 1 Førsteamanuensi Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Bente Ohnstad 2 501 Førsteamanuensi Av departement 1996
2002 Børge Baustad Overveterinær
2002 Daniel Rogstad 301 Amanuensis
2002 Ola Maagaard 301 Distriktsveterinær
2002 Arne Krøvel 301 Spesialveterinær
2002 Ellen Bjerkås 301 Veterinær
2002 Marit Nesje 301 Veterinær
2002 Torunn Knævelsrud 403 Veterinær
2002 Bente Ohnstad 501 Amanuensis
2002 Martha Jakobsen Ulvund 1102 Professor
2002 Leder Wenche Farstad 301 Professor
2002 Leder Arne Frøslie 533 Professor
2003 Marianne Langeland Førsteamanuensis
2003 Carl Fredrik Ihler Førsteamanuensis
2003 Elise Reisegg Lium Klinikkveterinær
2003 Trygve Thomas Poppe Professor
2003 Daniel Rogstad Professor
2003 Martha Jakobsen Ulvund Professor
2003 Steinar Andreas Waage Professor
2003 Nils Ivar Dolvik Professor
2003 Hilde Lombnæs Prosjektleder
2003 Ketil Løland Jacobsen Veterinær
2003 Kjell Fammestad Veterinær
2003 Marit Nesje Veterinær
2003 Anne Elisabeth Aaby Veterinær
2003 Leder Wenche Farstad Professor
2003 Nestleder Ellen Bjerkås Veterinær