Rådet for veterinærmedisinsk forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for veterinærmedisinsk forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for veterinærmedisinsk forskning
Utvalgsnummer: 11080000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1949
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 26.10.1949 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Reorganisert i oktober 1963.Rådgivende organ for departementet når det gjelderforskningsprosjekter av veterinærmedisinsk art. Det skal også giuttalelse i saker om veterinærmedisinsk forskning som blir forelagt avNorges landbruksvitenskapelige forskningsrå
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 3 0
1981 Landbruksdepartementet 5 3 2 51545
1982 Landbruksdepartementet 5 3 3 54299 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 5 3 3 21178 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 5 3 2 55304 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 5 3 3 21946 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 5 3 2 12782 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Knut Kummeneje 1 119
1980 Vanlig medlem Nils Ek 1 213 Førsteamanuensis 1980 1980
1980 Vanlig medlem Reidar G. Birkeland 1 219 Dosent 1980 1980
1980 Vanlig medlem Trygve Grøndalen 1 228 Spesialveterinær 1976
1980 Vanlig medlem Bjarne Underdal 1 230 Professor 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kåre Fossum 1 301 Professor 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Knut Nordstoga 1 301
1981 Nestleder Knut Kummeneje 1 119
1981 Vanlig medlem Trygve Grøndalen 1 228 Spesialveterinær 1976
1981 Vanlig varamedlem Knut Nordstoga 1 301
1983 Leder Reidar G. Birkeland 1 219 Dosent Av departement 1976 1984
1983 Vanlig medlem Bjarne Underdal 1 230 Professor Av departement 1980 1984
1983 Vanlig medlem Knut Nordstoga 1 301 Professor Av departement 1972 1984
1983 Vanlig varamedlem Nils Ek 1 213 Førsteamanuensis Av departement 1980 1984
1984 Leder Reidar G. Birkeland 1 219 Dosent Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Bjarne Underdal 1 230 Professor Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Knut Nordstoga 1 301 Professor Av departement 1972 1984
1984 Vanlig varamedlem Nils Ek 1 213 Førsteamanuensis Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne-Lill Hellemann 2 301 Vitenskapelig Ass Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Lisbet Holtet 2 1201 Distriktsveterinæ Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne-Lill Hellemann 2 301 Vitenskapelig Ass Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Lisbet Holtet 2 1201 Distriktsveterinæ Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Roar Gudding 1 301 Overveterinær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne-Lill Hellemann 2 301 Vitenskapelig Ass Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Lisbet Holtet 2 1201 Veterinær Av departement 1984