Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd
Utvalgsnummer: 11085000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1939
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 06.10.1939 av Landbruksdepartementet i henhold til lov av17. juli 1937 om oppheting (pasteurisering) av melk til dyrefor,jfr. lov om tiltak mot dyresykdommer (husdyrloven) av 8. juni 1962,paragraf 3.
Mandat:
Rådet skal være rådgivende organ for Landbruksdepartementet imeieritekniske pasteuriseringsspørsmål.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 7 0
1981 Landbruksdepartementet 3 3 4 8069
1982 Landbruksdepartementet 3 3 4 22504 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 3 3 3 21103 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 3 3 3 18690 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 3 3 4 25000 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 3 3 3 27990 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 3 3 6 32173
1988 Landbruksdepartementet 3 3 6 44326
1989 Landbruksdepartementet 3 3 7 42000
1990 Landbruksdepartementet 3 3 6 44000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hans Simonsen 1 214 Underdirektør Av departement 1962 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Rolf Ottesen 1 301 Førstekonsulent 1946
1980 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør Av departement 1975 1981
1980 Vanlig varamedlem Kjell Rydland 1 214 Professor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Omund Slettebø 1 220 Pensjonist Av departement
1980 Vanlig varamedlem Roar Gudding 1 301 Førsteamanuensis Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Nora Mentzomi 2 301 Førstesekretær 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør Av departement 1975 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Rydland 1 214 Professor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Omund Slettebø 1 220 Pensjonist Av departement
1981 Vanlig varamedlem Roar Gudding 1 301 Førsteamanuensis Av departement
1983 Leder Hans Simonsen 1 214 Underdirektør Av departement 1962 1984
1983 Sekretær, ikke medlem Nora Mentzoni 2 301 Konsulent Av departement 1981 1984
1983 Vanlig medlem Kjell Rydland 1 214 Professor Av departement 1980 1984
1983 Vanlig medlem Roar Gudding 1 301 Avdelingsveterinæ Av departement 1976 1984
1984 Leder Hans Simonsen 1 214 Underdirektør Av departement 1962 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Nora Mentzoni 2 301 Konsulent Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Kjell Rydland 1 214 Professor Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Roar Gudding 1 301 Avdelingsveterinæ Av departement 1976 1984
1985 Vanlig varamedlem Marit Sverdrup 2 213 Driftsleder Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Svein Ødegård 1 219 Direktør Av departement
1985 Vanlig varamedlem Gudbrand Bakken 1 301 Overveterinær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Marit Sverdrup 2 213 Driftsleder Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Svein Ødegård 1 219 Direktør Av departement
1986 Vanlig varamedlem Gudbrand Bakken 1 301 Overveterinær Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Marit Sverdrup 2 213 Driftsleder Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Svein Ødegård 1 219 Direktør Av departement
1987 Vanlig varamedlem Gudbrand Bakken 1 301 Overveterinær Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Marit Sverdrup 2 213 Driftsleder Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Svein Ødegård 1 219 Direktør Av departement
1988 Vanlig varamedlem Gudbrand Bakken 1 301 Overveterinær Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Marit Sverdrup 2 213 Driftsleder Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Svein Ødegård 1 219 Direktør Av departement
1989 Vanlig varamedlem Gudbrand Bakken 1 301 Overveterinær Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Marit Sverdrup 2 213 Driftsleder Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Svein Ødegård 1 219 Direktør Av departement
1990 Vanlig varamedlem Gudbrand Bakken 1 301 Veterinærdirekt Av departement 1984