Hovedstyret i Statens landbruksbank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hovedstyret i Statens landbruksbank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hovedstyret i Statens landbruksbank
Utvalgsnummer: 11107000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 26.02.1965 av Landbruksdepartementet i henhold til lovom Statens landbruksbank av 5. februar 1965 paragraf 7 (jfr. paragraf 26).
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 22 0
1981 Landbruksdepartementet 4 6 22 298110
1982 Landbruksdepartementet 0 0 23 368547 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 0 0 23 318095 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 23 347902 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 24 358438 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 0 0 22 398967 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 0 0 0 0
1988 Landbruksdepartementet 0 0 19 290000
1989 Landbruksdepartementet 0 0 18 373213
1990 Landbruksdepartementet 0 0 0 0
1991 Landbruksdepartementet 0 0 12 318878
1992 Landbruksdepartementet 5 5 11 383849
1993 Landbruksdepartementet 5 5 10 326000
1994 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Thorstein Treholt 1 534 Fylkesmann 1965
1980 Nestleder Rasmus M. Nordbø 1 705 Fylkeslandbrukssjef 1965
1980 Vanlig medlem Arne Dahl 1 604 Bonde 1975
1980 Vanlig medlem Sigmund Olsen 1 904 Handelsgartner 1969
1980 Vanlig medlem Kari M. Romstad 2 1743 Husmor 1977
1980 Vanlig varamedlem Liv Østlie 2 236 Husmor 1976
1980 Vanlig varamedlem Marit Berntsen 2 238 Husmor 1979
1980 Vanlig varamedlem Harald U. Lied 1 502 Stortingsrepresentant 1969
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Løken 1 618 Bonde 1979
1980 Vanlig varamedlem Aslak O. Versto 1 834 Bonde 1965
1980 Vanlig varamedlem Knut Svinsås-Loe 1 1636 Bonde 1973
1981 Leder Thorstein Treholt 1 534 Fylkesmann 1965
1981 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Gårdbruker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Dahl 1 604 Bonde 1975
1981 Vanlig medlem Kari M. Romstad 2 1743 Husmor 1977
1981 Vanlig varamedlem Liv Østlie 2 236 Husmor 1976
1981 Vanlig varamedlem Marit Berntsen 2 238 Husmor 1979
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Løken 1 618 Bonde 1979
1981 Vanlig varamedlem Aslak O. Versto 1 834 Bonde 1965
1981 Vanlig varamedlem Knut Svinsås-Loe 1 1636 Bonde 1973
1981 Vanlig varamedlem Oluf Moe 1 1742 Bonde Av departement 1981 1981
1984 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Oluf Moe 1 1742 Bonde Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Oluf Moe 1 1742 Bonde Av departement 1981
1986 Leder Edvard Fosdahl 1 103 Bonde Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Lars Skjølaas 1 536 Skogbestyrer Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement 1983
1987 Leder Edvard Fosdahl 1 103 Bonde Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Lars Skjølaas 1 536 Skogbestyrer Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement 1983
1988 Leder Edvard Fosdahl 1 103 Bonde Av departement 1983
1988 Vanlig varamedlem Lars Skjølaas 1 536 Skogbestyrer Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement 1983
1989 Leder Edvard Fosdahl 1 103 Bonde Av departement 1983
1989 Vanlig varamedlem Lars Skjølaas 1 536 Skogbestyrer Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement 1983
1990 Leder Edvard Fosdahl 1 103 Bonde Av departement 1983
1990 Vanlig varamedlem Lars Skjølaas 1 536 Skogbestyrer Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement 1983
1991 Leder Edvard Fosdahl 1 103 Bonde Av departement 1983
1991 Vanlig varamedlem Lars Skjølaas 1 536 Skogbestyrer Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement 1983
1992 Leder Åse-Marit Dobloug 2 412 Gårdbruker Av departement 1991
1992 Nestleder Bjarne Kristiansen 1 0 Rektor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Bjørg Bruset 2 217 Organisasjonsle Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Lars Storhaug 1 1120 Bonde Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Jostein Berntsen 1 1635 Gårdbruker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Tormod Nilsen 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan Bakken 1 1664 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Åse Marie Hagen 2 1719 Av departement 1992
1993 Leder Åse-Marit Dobloug 2 412 Gårdbruker Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Bjørg Bruset 2 217 Organisasjonsle Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1991
1994 Leder Åse-Marit Dobloug 2 412 Gårdbruker Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Bjørg Bruset 2 217 Organisasjonsle Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Magnar Johnsen 1 1822 Girdbruker Av departement 1991