Fraktnemnda for slakt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fraktnemnda for slakt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fraktnemnda for slakt
Utvalgsnummer: 11119000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.07.1978 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Fraktnemnda fastset nærare føresegner for utbetaling avfrakttilskott for slakt.Overført fra Omsetningsrådet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Landbruksdepartementet 7 7 0 0 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 7 7 8 18016 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 7 7 5 23281 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 7 7 6 36744 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 7 7 6 40085 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 7 7 4 19800 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 7 7 7 31000
1988 Landbruksdepartementet 7 7 4 29400
1989 Landbruksdepartementet 7 7 2 13200
1990 Landbruksdepartementet 6 6 2 12700
1991 Landbruksdepartementet 6 6 5 38000
1992 Landbruksdepartementet 6 6 0 0
1993 Landbruksdepartementet 6 6 1 8000
1994 Landbruksdepartementet 6 6 2 9000
1995 Landbruksdepartementet 6 6 3 19500
1996 Landbruksdepartementet 6 6 3 14000
1997 Landbruksdepartementet 6 6 4 28000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Ole Rømer Sandberg jr. 1 219 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Ø Retvik 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Reidar Christiansen 1 0 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sverre Kvakkestad 1 124 Statskonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge Stiksrud 1 235 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Lars Mengshoel 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kåre Haugland 1 0 Produksjonsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Finn T. Isaksen 1 217 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Amund Venger 1 237 Avdeingsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Erling Kopperud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Øivind Mosen 1 501 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Tore Finnerud 1 501 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arnljot Forsmo 1 1601 Direktør Av departement 1981 1981
1982 Leder Ole Rømer Sandberg jr. 1 219 Direktør Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Sverre Kvakkestad 1 124 Statskonsulent Av departement 1980 1982
1982 Vanlig medlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Reidar Christiansen 1 301 Disponent Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Lars Mengshoel 1 301 Direktør Av departement 1981 1982
1982 Vanlig medlem Guttorm Holan 1 1901 Gårdbruker Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Finn T. Isaksen 1 217 Direktør Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Teksum 1 231 Disponent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Amund Venger 1 237 Avdeingsleder Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Alf Vederhus 1 301 Konsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Arne Steierstøl 1 501 Direktør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Arnljot Forsmo 1 1601 Direktør Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Odd Harald Haugen 1 1640 Gårdbruker 1982 1982
1983 Vanlig varamedlem Alf Vederhus 1 301 Konsulent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Guttorm Holan 1 1901 Gardbruker Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Teksum 1 231 Disponent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Ole-Jakob Ingeborgrud 1 236 Markedssjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Helge Stiksrud 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Arne Steierstøl 1 501 Direktør Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Odd Harald Haugen 1 1640 Gardbruker Av andre 1982
1985 Sekretær, ikke medlem Kåre Lillebø 1 533 Kontorsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Guttorm Holan 1 1901 Gardbruker Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Teksum 1 231 Disponent Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Ole-Jakob Ingeborgrud 1 236 Markedssjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Knut Børve 1 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Arne Steierstøl 1 501 Direktør Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Odd Harald Haugen 1 1640 Gardbruker Av andre 1982
1986 Leder Ole Rømer Sandberg jr. 1 301 Direktør Av departement 1978 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Knut Økseter 1 0 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Kåre Lillebø 1 533 Kontorsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Sverre Kvakkestad 1 124 Av departement 1980 1986
1986 Vanlig medlem Reidar Christiansen 1 301 Disponent Av departement 1978 1986
1986 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1978 1986
1986 Vanlig medlem Kåre Bakke 1 301 Underdirektør Av departement 1978 1986
1986 Vanlig medlem Lars Mengshoel 1 301 Direktør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Svanhild Oliann Hetland 2 1133 Bonde Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Guttorm Holan 1 1901 Gardbruker Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Teksum 1 231 Disponent Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Ole-Jakob Ingeborgrud 1 236 Markedssjef Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Knut Børve 1 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Lise Bergan 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Bente Hagem 2 301 Sjefskonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Arne Steierstøl 1 501 Direktør Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Lars Georg Torl Ohma 1 1121 Disponent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kåre Taule 1 1235 Styreformann Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Odd Harald Haugen 1 1640 Gardbruker Av andre 1982
1986 Vanlig varamedlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Gunn Langaas 2 1927 Gårdbruker Av departement 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Knut Økseter 1 0 Kontorsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Svanhild Oliann Hetland 2 1133 Bonde Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Lise Bergan 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Bente Hagem 2 301 Sjefskonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Lars Georg Torl Ohma 1 1121 Disponent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kåre Taule 1 1235 Styreformann Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Gunn Langaas 2 1927 Gårdbruker Av departement 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Knut Økseter 1 0 Kontorsjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Svanhild Oliann Hetland 2 1133 Bonde Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Lise Bergan 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Bente Hagem 2 301 Sjefskonsulent Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Lars Georg Torl Ohma 1 1121 Disponent Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kåre Taule 1 1235 Styreformann Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Gunn Langaas 2 1927 Gårdbruker Av departement 1986
1989 Sekretær, ikke medlem Knut Økseter 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Svanhild Oliann Hetland 2 1133 Bonde Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Lise Bergan 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Bente Hagem 2 301 Sjefskonsulent Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Lars Georg Torl Ohma 1 1121 Disponent Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Kåre Taule 1 1235 Styreformann Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Gunn Langaas 2 1927 Gårdbruker Av departement 1986
1990 Leder Ole Rømer Sandberg jr. 1 301 Direktør Av departement 1978 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Knut Økseter 1 301 Kontorsjef Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Utredningsleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1978 1990
1990 Vanlig medlem Bente Hagem 2 301 Ass. Markedsdir Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Svanhild Oliann Hetland 2 1133 Bonde Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Tor Arne Ruud 1 213 Avdelingssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Lise Bergan 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Lars Georg Torl Ohma 1 1121 Disponent Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Terje Wester 1 1201 Disponent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kåre Taule 1 1235 Styreformann Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Jon Ryen 1 1640 Gardbruker Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Gunn Langaas 2 1927 Gårdbruker Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Utredningsleder Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Tor Arne Ruud 1 213 Avdelingssjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Terje Wester 1 1201 Disponent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jon Ryen 1 1640 Gardbruker Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Utredningsleder Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Gunnar Dalen 1 1214 Bonde Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tor Arne Ruud 1 213 Avdelingssjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Terje Wester 1 1201 Disponent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Jon Ryen 1 1640 Gardbruker Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Utredningsleder Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Gunnar Dalen 1 1214 Bonde Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tor Arne Ruud 1 213 Avdelingssjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Terje Wester 1 1201 Disponent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Jon Ryen 1 1640 Gardbruker Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Utredningsleder Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Gunnar Dalen 1 1214 Bonde Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Tor Arne Ruud 1 213 Avdelingssjef Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Terje Wester 1 1201 Disponent Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Jon Ryen 1 1640 Gardbruker Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Utredningsleder Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Fagsjef Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Gunnar Dalen 1 1214 Bonde Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Tor Arne Ruud 1 213 Avdelingssjef Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Sissel Bye 2 214 Konsulent Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Terje Wester 1 1201 Disponent Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Jon Ryen 1 1640 Gardbruker Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1990
1996 Leder Kristin Nummedal 2 Underdirektør ( Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Arild Sæther 1 229 Markedssjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Sissel Stumlien 2 301 Konsulent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Avdelingsleder Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Haavard Elstrand 1 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Sissel Bye 2 214 Konsulent Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Eugen Tømte 1 237 Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Anne Berit Løset 2 1529 Konsulent Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kirsti Sørstrøm 2 1870 Bonde Av departement 1995
1997 Leder Kristin Nummedal 2 Underdirektør ( Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Arild Sæther 1 229 Markedssjef Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Sissel Stumlien 2 301 Utredningsleder Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Avdelingsleder Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Haavard Elstrand 1 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Sissel Bye 2 214 Konsulent Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Eugen Tømte 1 237 Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Anne Berit Løset 2 1529 Konsulent Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Kirsti Sørstrøm 2 1870 Bonde Av departement 1995