Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark
Utvalgsnummer: 11124000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 22.01.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal avklare de kommunale organers arbeidsoppgaver, herunderdrøfte og gi tilråding om funksjon og kompetanse disse organer børtillegges samt ta stilling til hvordan organene skal bygges opp ogvelges.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Landbruksdepartementet 9 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jørgen Arnesen 1 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Vanlig medlem Steinar Dalbakk 1 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Abelvik 1 2003 Jordssalgssjef 1981 1981
1981 Vanlig medlem Leif Halonen 1 2011 Seksjonsleder 1981 1981
1981 Vanlig medlem Turid Pedersen 2 2012 Gårdbruker 1981 1981
1981 Vanlig medlem Solveig Pettersen 2 2025 Gårdbruker 1981 1981
1981 Vanlig medlem Nils Banne 1 2030 Lensmann 1981 1981