Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen
Utvalgsnummer: 11125000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1977 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Utarbeidelse av økonomisk grunnlag. Materiale forreindriftsavtalen.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Landbruksdepartementet 5 0 1 8600 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 5 0 4 116530 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 5 0 2 54655 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 5 0 3 174867 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 5 0 3 151485 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 0 2 175088
1988 Landbruksdepartementet 5 0 4 293241
1989 Landbruksdepartementet 5 0 0 0
1990 Landbruksdepartementet 5 0 0 0
1991 Landbruksdepartementet 5 0 5 487155
1992 Landbruksdepartementet 5 0 0 0
1993 Landbruksdepartementet 5 0 0 0
1994 Landbruksdepartementet 5 0 0 0
1995 Landbruksdepartementet 5 0 0 0
1996 Landbruksdepartementet 5 0 4 162408
1997 Landbruksdepartementet 5 0 6 233000
2002 Landbruksdepartementet 6 719046
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig medlem Arne G. Arnesen 1 213 Byråsjef Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Odd Erling Smuk 1 2027 Reineier Av departement
1983 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 2011 Lektor Av andre 1983 1983
1983 Vanlig medlem Odd Erling Smuk 1 2027 Reineier Av departement
1984 Vanlig medlem Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement 1977
1984 Vanlig medlem Martin Fjellheim 1 1640 Reineier Av departement 1977
1984 Vanlig medlem Ansgar Joakim Kosmo 1 1736 Reindriftsagronom Av departement 1977
1984 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Lektor Av andre 1983
1985 Leder Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement 1977
1985 Vanlig medlem Martin Fjellheim 1 1640 Reineier Av departement 1977
1985 Vanlig medlem Ansgar Joakim Kosmo 1 1736 Reindriftsagronom Av departement 1977
1985 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Lars Mathis Gaup 1 2025 Reineier Av departement 1985
1986 Leder Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement 1977
1986 Vanlig medlem Ansgar Joakim Kosmo 1 1736 Reindriftsagronom Av departement 1977
1986 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av andre 1983
1986 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagronom Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Lars Mathis Gaup 1 2025 Reineier Av departement 1985
1987 Leder Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement 1977
1987 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av andre 1983
1987 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Lars Mathis Gaup 1 2025 Reineier Av departement 1985
1988 Leder Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement 1977
1988 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av andre 1983
1988 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Lars Mathis Gaup 1 2025 Reineier Av departement 1985
1989 Leder Anton Haglerød 1 211 Avdelingsleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1988
1990 Leder Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1988
1991 Leder Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1988
1992 Leder Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1988
1993 Leder Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1993 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1988
1994 Leder Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1994 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1994 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1988
1995 Leder Anton Haglerød 1 138 Forskningssjef Av departement 1988
1995 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1995 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1995 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1988
1996 Leder Anton Haglerød 1 138 Forskningssjef Av departement 1988
1996 Leder Knut Børve 1 220 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Harald Landheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Marit M. Fjellheim 2 1640 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1996 Vanlig medlem Sveinung Rundberg 1 1924 Reindriftsagron Av departement 1986
1996 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1988
1996 Vanlig medlem Ellinor Guttorm Utsi 2 2025 Reineier Av departement 1996
1997 Leder Knut Børve 1 220 Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Harald Landheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Marit M. Fjellheim 2 1640 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Arne Holtan 1 1725 Reineier Av departement 1987
1997 Vanlig medlem Ellinor Guttorm Utsi 2 2025 Reineier Av departement 1996
2002 Morten Floor 219 Kst. Avdelingsdirektør
2002 Elle Merete Omma 434 Student
2002 Ing-Lill Pavall 1841 Førstekonsulent
2002 Anders Isak Oskal 2011 Reineier
2002 Leder Leif O. Forsell 214 Direktør
2003 Ing-Lill Pavall Førstekonsulent
2003 Morten Floor Kst. Avdelingsdirektør
2003 Anders Isak Oskal Reineier
2003 Elle Merete Omma Student
2003 Leder Leif O. Forsell Direktør