Landbrukspolitisk Utvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Landbrukspolitisk Utvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Landbrukspolitisk Utvalg
Utvalgsnummer: 11133000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet i henhold til kgl. res. av 5. november 1987
Mandat:
Bred gjennomgang av framtidig norsk landbrukspolitikk. Utvalget skalgå igjennom mål for landbrukspolitikken, mht. - Produksjon - Inntekt - Distriktspolitiske forhold - Mål for effektivitetsutviklingen - Mål for miljø- og ressursvern - Virkemidlene i land
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Landbruksdepartementet 23 0 0 0
1988 Landbruksdepartementet 23 0 2 118000
1989 Landbruksdepartementet 23 0 7 2121633
1990 Landbruksdepartementet 23 0 12 2706000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Håvard Alstadheim 1 1714 Professor I statsråd 1987
1987 Medlem og sekretær Ole Christian Frøseth 1 301 Konsulent I statsråd 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Svein Harald Øygard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Roar Tobro 1 432 Sekretær Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Berit Sanness 2 214 Informasjonsled I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Elin Bæk 2 428 Daglig Leder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Lars T. Bjella 1 619 Gardbruker I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Spesialrådgiver I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Solveig Sukka 2 1134 Bonde I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Anna Jorunn Avdem 2 1422 Stipendiat I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdrett I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1739 Bonde I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Hjalmar Berg 1 1804 Fylkeslandbruks I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Agnes Sætra 2 1942 Lærer I statsråd 1987
1988 Leder Håvard Alstadheim 1 1714 Professor I statsråd 1987
1988 Medlem og sekretær Ole Christian Frøseth 1 301 Konsulent I statsråd 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Svein Harald Øygard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Roar Tobro 1 432 Sekretær Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Berit Sanness 2 214 Informasjonsled I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Elin Bæk 2 428 Daglig Leder I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Lars T. Bjella 1 619 Gardbruker I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Spesialrådgiver I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Solveig Sukka 2 1134 Bonde I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Anna Jorunn Avdem 2 1422 Stipendiat I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdrett I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1739 Bonde I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Hjalmar Berg 1 1804 Fylkeslandbruks I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Agnes Sætra 2 1942 Lærer I statsråd 1987
1989 Leder Håvard Alstadheim 1 1714 Professor I statsråd 1987
1989 Medlem og sekretær Ole Christian Frøseth 1 301 Konsulent I statsråd 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Svein Harald Øygard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Roar Tobro 1 432 Sekretær Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Berit Sanness 2 214 Informasjonsled I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Elin Bæk 2 428 Daglig Leder I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Lars T. Bjella 1 619 Gardbruker I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Solveig Sukka 2 1134 Bonde I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Anna Jorunn Avdem 2 1422 Stipendiat I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdrett I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1739 Bonde I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Hjalmar Berg 1 1804 Fylkeslandbruks I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Agnes Sætra 2 1942 Lærer I statsråd 1987
1990 Leder Håvard Alstadheim 1 1714 Professor I statsråd 1987
1990 Medlem og sekretær Ole Christian Frøseth 1 301 Konsulent I statsråd 1987
1990 Sekretær, ikke medlem Svein Harald Øygard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Sekretær, ikke medlem Roar Tobro 1 432 Sekretær Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Berit Sanness 2 214 Informasjonsled I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Adm. Direktør I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Elin Bæk 2 428 Daglig Leder I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Lars T. Bjella 1 619 Gardbruker I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Lektor I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Solveig Sukka 2 1134 Bonde I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Anna Jorunn Avdem 2 1422 Stipendiat I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdrett I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1739 Bonde I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Hjalmar Berg 1 1804 Fylkeslandbruks I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Martin Buvik 1 1902 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Agnes Sætra 2 1942 Lærer I statsråd 1987