Inntektsutjamningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Inntektsutjamningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Inntektsutjamningsutvalget
Utvalgsnummer: 11134000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet i henhold til kgl. res. av 9. januar 1987
Mandat:
Utvalgets hovedoppgave er å utrede om målsettingen om en minsteinntekti jordbruket på 85 pst. av gjennomsnittet lar seg gjennomføreøkonomisk og landbrukspolitisk. I utredningen skal også forholdet tilinntekter utenom bruket trekkes inn
Tidsfrist: 1988
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Landbruksdepartementet 9 0 8 190526
1988 Landbruksdepartementet 9 0 2 118000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Olav Bjerkholt 1 301 Forskningsdirek I statsråd
1987 Sekretær, ikke medlem Knut Børve 1 220 Sekretær Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kirsten Tegle Bryne 2 123 Førstekonsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Kristi Vindedal 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Spesialrådgiver I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Kristin Dale 2 1201 Forsker I statsråd 1987
1988 Leder Olav Bjerkholt 1 301 Forskningsdirek I statsråd
1988 Sekretær, ikke medlem Knut Børve 1 220 Sekretær Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kirsten Tegle Bryne 2 123 Førstekonsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Kristi Vindedal 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Spesialrådgiver I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Kristin Dale 2 1201 Forsker I statsråd 1987