Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT)
Utvalgsnummer: 11140000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 9. april 1986 av Helsedirektoratet. Overført SNT ved SNTsopprettelse 1988.
Mandat:
Utvalget er næringsmiddelmyndighetenes rådgiver i spørsmål som angården helsemessige begrunnede lovgivning, kontroll og informasjonvedrørende fremmedstoffer i næringsmidler. Rådgivningene skal bidratil en optimal overordnet, helsemessig og faglig priorite
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Landbruksdepartementet 11 0 4 57267
1992 Landbruksdepartementet 11 0 3 18889
1993 Landbruksdepartementet 11 0 0 0
1994 Landbruksdepartementet 11 0 0 6990
1995 Landbruksdepartementet 11 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Leder Bodolf Hareide 1 301 Direktør Av andre 1986 1992
1992 Medlem og sekretær Kirstin Færden 2 301 Avdelingsleder Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Kjell I. Hildrum 1 215 Forskningssjef Av andre 1986 1992
1992 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av andre 1986 1992
1992 Vanlig medlem Janneche Utne Skåre 2 219 Førsteamanuensi Av andre 1986 1992
1992 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1986 1992
1992 Vanlig medlem Jan Alexander 1 301 Overlege Av andre 1986 1992
1992 Vanlig medlem Tore Aune 1 301 Professor Av andre 1986 1992
1992 Vanlig medlem Erik Høygaard 1 301 Seksjonssjef Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Arne Frøslie 1 533 Professor Av andre 1986 1992
1992 Vanlig medlem Lauritz Rossebø 1 1149 Byveterinær Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Bjarne Bøe 1 1201 Laboratoriesjef Av andre 1986 1992
1993 Medlem og sekretær Kirstin Færden 2 301 Avdelingsleder Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Erik Høygaard 1 301 Seksjonssjef Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Lauritz Rossebø 1 1149 Byveterinær Av andre 1992
1994 Medlem og sekretær Kirstin Færden 2 301 Avdelingsleder Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Erik Høygaard 1 301 Seksjonssjef Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Lauritz Rossebø 1 1149 Byveterinár Av andre 1992
1995 Medlem og sekretær Kirstin Færden 2 301 Avdelingsleder Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Erik Høygaard 1 301 Seksjonssjef Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Lauritz Rossebø 1 1149 Byveterinær Av andre 1992