Styret for Statskog SF

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statskog SF" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statskog SF
Utvalgsnummer: 11146000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.93 av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov om stasforetak av 30.08.91, nr. 71.
Mandat:
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer, har ansvar for tilfredsstillende organisering av foretaket og skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Landbruksdepartementet 8 5 6 575537
1995 Landbruksdepartementet 8 10 0 0
1996 Landbruksdepartementet 8 10 8 616253
1997 Landbruksdepartementet 8 10 9 584258
2002 Landbruksdepartementet 6 801000
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Ronald Bye 1 301 Direktør Av departement 1993
1994 Nestleder Jon Lykke 1 1721 Disponent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Harry Solbakken 1 434 Skogsarbeider Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Anne Brit Ruderaas 2 437 Rådgiver Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Rolf Stormyr 1 911 Skogsarbeider Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Mildrid Opland 2 1601 Kontorsjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Jørgen Nerdal 1 1933 Avdelingsingeni Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Jorid Sk Skomedal 2 903 Banksjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Ella Hafstad 2 1702 Konsulent Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Asbjørn Flaat 1 1736 Skogfullmektig Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Kai Erik Breivoll 1 1804 Reiselivssjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Odd Vestgird 1 1841 Utmarksfullmekt Av andre 1993
1995 Leder Ronald Bye 1 301 Direktør Av departement 1993 1995
1995 Nestleder Jon Lykke 1 1721 Disponent Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Harry Solbakken 1 434 Skogsarbeider Av andre 1993 1995
1995 Vanlig medlem Anne Brit Ruderaas 2 437 Rådgiver Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Jorid Sk Skomedal 2 903 Banksjef Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Mildrid Opland 2 1601 Kontorsjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Carl A. Liback 1 1601 Eiendomssjef Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Reidar Brandsmo 1 1703 Prosjektleder Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Jørgen Nerdal 1 1933 Avdelingsingeni Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem John E. Høsteland 1 214 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Kristen Rerstad 1 533 Utmarksfullmekt Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Rolf Stormyr 1 911 Skogsarbeider Av andre 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Olaf Landsverk 1 1032 Utmarksfullmekt Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Ella Hafstad 2 1702 Konsulent Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Morten Aasheim 1 1702 Skogfullmektig Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Asbjørn Flaat 1 1736 Skogfullmektig Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Anne-Lise G. Vollan 2 1744 Sosionom Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Kai Erik Breivoll 1 1804 Reiselivssjef Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Arild Tokle 1 1824 Avdelingsleder Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Odd Vestgird 1 1841 Utmarksfullmekt Av andre 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Birgit Jansen 2 1924 Fullmektig Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Carl A. Liback 1 1601 Eiendomssjef Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Reidar Brandsmo 1 1703 Prosjektleder Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem John E. Høsteland 1 214 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kristen Rerstad 1 533 Utmarksfullmekt Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Olaf Landsverk 1 1032 Utmarksfullmekt Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Morten Aasheim 1 1702 Skogfullmektig Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Anne-Lise G. Vollan 2 1744 Sosionom Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Arild Tokle 1 1824 Avdelingsleder Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Birgit Jansen 2 1924 Fullmektig Av andre 1995
1997 Leder William Engseth 1 1924 Seniorrådgiver Av departement 1997
1997 Nestleder Jon Lykke 1 1721 Disponent Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom Av departement 1995 1997
1997 Vanlig medlem Jorid Skjeie Skomedal 2 903 Banksjef Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Carl A. Liback 1 1601 Eiendomssjef Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Ingar Gravrok 1 1648 Skogsarbeider Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Åse Gravås Ingimundar 2 1702 Salgssjef Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Reidar Brandsmo 1 1703 Prosjektleder Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Odd Jarne Vestgård 1 1841 Utmarksfullmekt Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Kjetil Bjørklid 1 1942 Utmarksfullmekt Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem John E. Høsteland 1 214 Adm. Direktør Av departement 1995 1997
1997 Vanlig varamedlem Ole Vangen 1 434 Utmarksfullmekt Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Kristen Rerstad 1 533 Utmarksfullmekt Av andre 1995 1997
1997 Vanlig varamedlem Frode Rogstad 1 604 Skogsarbeider Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Olaf Landsverk 1 1032 Utmarksfullmekt Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Morten Aasheim 1 1702 Skogfullmektig Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Karl Faanes 1 1703 Skogkonsulent Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Anne-Lise G. Vollan 2 1744 Sosionom Av departement 1995 1997
1997 Vanlig varamedlem Kai Erik Breivoll 1 1804 Reiselivssjef Av departement 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Arild Tokle 1 1824 Avdelingsleder Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Øystein Storfors 1 1825 Skogsarbeider Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Wenche Hjelmseth 2 1833 Eiendomssjef Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Birgit Jansen 2 1924 Fullmektig Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Anne Mari Hoaas 2 2012 Økonomisekretær Av andre 1997
2002 John E. Høsteland 214 Adm. Direktør
2002 Olaf Landsverk 1032 Utmarksfullmektig
2002 Knut Røst 1653 Skogfullmektig
2002 Anne Lise Grande Vollan 1744 Sosionom
2002 Kai Erik Breivoll 1804 Reiselivssjef
2002 Kari Grønmo 1824 Kontorsekretær
2002 Trond Loge 1840
2002 Kjetil Bjørklid 1942 Utmarksfullmektig
2002 Petter Kaald 2020 Utmarkskonsulent
2002 Leder Kirsti Kolle Grøndahl 627 Fylkesmann
2002 Nestleder Svein Alsaker 1201 Fylkesmann
2003 Trond Loge
2003 John E. Høsteland Adm. Direktør
2003 Anne Larsen Eiendomssekretær
2003 Kari Grønmo Kontorsekretær
2003 Beate Wirkola Sensø Kontorsekretær
2003 Anne Kathrine Slungård Ordfører
2003 Helene Falch Fladmark Rådgiver
2003 Kai Erik Breivoll Reiselivssjef
2003 Øistein Skjelbred Senior Eiendomskonsulent
2003 Knut Røst Skogfullmektig
2003 Anne Lise Grande Vollan Sosionom
2003 Olaf Landsverk Utmarksfullmektig
2003 Kjetil Bjørklid Utmarkskonsulent
2003 Berit Broen Utmarkskonsulent
2003 Bjørn Hugo Kristoffersen Utmarkskonsulent
2003 Per Lorentzen Utmarkskonsulent
2003 Leder Kirsti Kolle Grøndahl Fylkesmann
2003 Nestleder Svein Alsaker Fylkesmann