Styret i Norsk rikskringkasting AS

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Norsk rikskringkasting AS" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Norsk rikskringkasting AS
Utvalgsnummer: 115
Opprettelsesår: 1988
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kultur- og kirkedepartementet
2005 Kultur- og kirkedepartementet
2006 Kultur- og kirkedepartementet
2007 Kultur- og kirkedepartementet
2008 Kultur- og kirkedepartementet
2009 Kultur- og kirkedepartementet
2010 Kulturdepartementet
2011 Kulturdepartementet
2012 Kulturdepartementet
2013 Kulturdepartementet
2014 Kulturdepartementet
2015 Kulturdepartementet
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
2020 Kulturdepartementet
2021 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2004 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2004 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2004 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2004 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2004 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2004 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2004 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2004 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2004 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2004 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2004 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2004 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2004 Geir Helljesen 1 0 journalist 01.01.1989 23.06.2008
2004 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2004 Hilde Elisabeth Sjurelv 2 0 01.01.2000 16.12.2004
2004 Anne Carine Tanum 2 0 adm. direktør 01.01.2000 16.12.2004
2004 Else Bugge Fougner 2 0 h.r.advokat 01.01.2000 16.12.2004
2004 Gunnar Grøndahl 1 0 journalist 01.01.2000 16.12.2004
2004 Solveig Mikkelsen 2 0 journalist 01.01.2000 16.12.2004
2004 Anne Berentsen 2 0 konsulent 01.01.2000 16.12.2004
2004 Lisbeth Tangen 2 0 biblioteksjef 01.01.2000 15.06.2006
2004 Per Erik Lie 1 0 overinspektør 01.01.2000 15.06.2006
2004 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist 01.01.2000 15.06.2006
2004 Else Barratt-Due 2 0 instruktør/dramaturg 01.01.2000 23.06.2008
2004 Stig Magnus Herbern 1 0 adm. direktør 01.01.2000 10.06.2010
2004 Hilde Larsen 2 0 fagleder 01.01.2000 01.01.2011
2004 Kåre Rommetveit 1 0 universitetsdirektør 01.01.2001 16.12.2004
2004 Fredrik Engelstad 1 0 instituttleder 01.01.2001 15.06.2006
2004 Trine Åldstedt 2 0 prosjektleder 01.01.2002 16.12.2004
2004 Jakob Arvola 1 0 redaksjonssjef 01.01.2002 16.12.2004
2004 Gro Holm 2 0 redaksjonssjef 01.01.2002 16.12.2004
2004 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2004 Eldbjørg Løwer 2 0 01.01.2004 15.06.2006
2004 John Fullman 1 0 fung. orkestersjef 01.01.2004 15.06.2006
2004 Tron Soot-Ryen 1 0 journalist 01.01.2004 15.06.2006
2004 Marit Kaarstad 2 0 redaksjonsassistent 01.01.2004 15.06.2006
2004 Pia Svensgaard 2 0 varaordfører 01.01.2004 15.06.2006
2004 Christine Benedichte Meyer 2 0 adm. direktør 01.01.2004 01.07.2006
2004 Renie Thorleifsson 2 0 journalist 01.01.2004 23.06.2008
2004 Kåre Lilleholt 1 0 professor 01.01.2004 10.06.2010
2004 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2004 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2005 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2005 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2005 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2005 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2005 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2005 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2005 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2005 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2005 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2005 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2005 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2005 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2005 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2005 Geir Helljesen 1 0 journalist 01.01.1989 23.06.2008
2005 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2005 Lisbeth Tangen 2 0 biblioteksjef 01.01.2000 15.06.2006
2005 Per Erik Lie 1 0 overinspektør 01.01.2000 15.06.2006
2005 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist 01.01.2000 15.06.2006
2005 Else Barratt-Due 2 0 instruktør/dramaturg 01.01.2000 23.06.2008
2005 Stig Magnus Herbern 1 0 adm. direktør 01.01.2000 10.06.2010
2005 Hilde Larsen 2 0 fagleder 01.01.2000 01.01.2011
2005 Fredrik Engelstad 1 0 instituttleder 01.01.2001 15.06.2006
2005 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2005 Eldbjørg Løwer 2 0 01.01.2004 15.06.2006
2005 John Fullman 1 0 fung. orkestersjef 01.01.2004 15.06.2006
2005 Tron Soot-Ryen 1 0 journalist 01.01.2004 15.06.2006
2005 Marit Kaarstad 2 0 redaksjonsassistent 01.01.2004 15.06.2006
2005 Pia Svensgaard 2 0 varaordfører 01.01.2004 15.06.2006
2005 Christine Benedichte Meyer 2 0 adm. direktør 01.01.2004 01.07.2006
2005 Renie Thorleifsson 2 0 journalist 01.01.2004 23.06.2008
2005 Kåre Lilleholt 1 0 professor 01.01.2004 10.06.2010
2005 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2005 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2006 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2006 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2006 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2006 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2006 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2006 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2006 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2006 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2006 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2006 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2006 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2006 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2006 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2006 Geir Helljesen 1 0 journalist 01.01.1989 23.06.2008
2006 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2006 Lisbeth Tangen 2 0 biblioteksjef 01.01.2000 15.06.2006
2006 Per Erik Lie 1 0 overinspektør 01.01.2000 15.06.2006
2006 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist 01.01.2000 15.06.2006
2006 Else Barratt-Due 2 0 instruktør/dramaturg 01.01.2000 23.06.2008
2006 Stig Magnus Herbern 1 0 adm. direktør 01.01.2000 10.06.2010
2006 Hilde Larsen 2 0 fagleder 01.01.2000 01.01.2011
2006 Fredrik Engelstad 1 0 instituttleder 01.01.2001 15.06.2006
2006 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2006 Eldbjørg Løwer 2 0 01.01.2004 15.06.2006
2006 John Fullman 1 0 fung. orkestersjef 01.01.2004 15.06.2006
2006 Tron Soot-Ryen 1 0 journalist 01.01.2004 15.06.2006
2006 Marit Kaarstad 2 0 redaksjonsassistent 01.01.2004 15.06.2006
2006 Pia Svensgaard 2 0 varaordfører 01.01.2004 15.06.2006
2006 Christine Benedichte Meyer 2 0 adm. direktør 01.01.2004 01.07.2006
2006 Renie Thorleifsson 2 0 journalist 01.01.2004 23.06.2008
2006 Kåre Lilleholt 1 0 professor 01.01.2004 10.06.2010
2006 Anne Lognvik 2 0 journalist 01.01.2006 23.06.2008
2006 Klaus Osvald Kristensen 2 0 lyssetter 01.01.2006 23.06.2008
2006 Øivind Lahnstein 1 0 redaksjonsleder sendeteknikk fjernsyn 01.01.2006 23.06.2008
2006 Per Kvistad Uddu 1 0 direktør 01.01.2006 10.06.2010
2006 Karin Julsrud 2 0 produsent 01.01.2006 10.06.2010
2006 Hallvard Bakke 1 0 siviløkonom 01.01.2006 10.06.2010
2006 Steinar Aanesland 1 0 overingeniør 01.01.2006 18.06.2012
2006 Sif Vik 2 0 rådgiver/nestleder 01.01.2006 18.06.2012
2006 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2006 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2006 Valgerd Svarstad Haugland 2 1368 fylkesmann 01.01.2006 10.06.2010
2006 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2007 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2007 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2007 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2007 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2007 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2007 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2007 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2007 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2007 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2007 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2007 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2007 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2007 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2007 Geir Helljesen 1 0 journalist 01.01.1989 23.06.2008
2007 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2007 Else Barratt-Due 2 0 instruktør/dramaturg 01.01.2000 23.06.2008
2007 Stig Magnus Herbern 1 0 adm. direktør 01.01.2000 10.06.2010
2007 Hilde Larsen 2 0 fagleder 01.01.2000 01.01.2011
2007 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2007 Renie Thorleifsson 2 0 journalist 01.01.2004 23.06.2008
2007 Kåre Lilleholt 1 0 professor 01.01.2004 10.06.2010
2007 Anne Lognvik 2 0 journalist 01.01.2006 23.06.2008
2007 Klaus Osvald Kristensen 2 0 lyssetter 01.01.2006 23.06.2008
2007 Øivind Lahnstein 1 0 redaksjonsleder sendeteknikk fjernsyn 01.01.2006 23.06.2008
2007 Per Kvistad Uddu 1 0 direktør 01.01.2006 10.06.2010
2007 Karin Julsrud 2 0 produsent 01.01.2006 10.06.2010
2007 Hallvard Bakke 1 0 siviløkonom 01.01.2006 10.06.2010
2007 Steinar Aanesland 1 0 overingeniør 01.01.2006 18.06.2012
2007 Sif Vik 2 0 rådgiver/nestleder 01.01.2006 18.06.2012
2007 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2007 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2007 Valgerd Svarstad Haugland 2 1368 fylkesmann 01.01.2006 10.06.2010
2007 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2008 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2008 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2008 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2008 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2008 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2008 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2008 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2008 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2008 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2008 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2008 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2008 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2008 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2008 Geir Helljesen 1 0 journalist 01.01.1989 23.06.2008
2008 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2008 Else Barratt-Due 2 0 instruktør/dramaturg 01.01.2000 23.06.2008
2008 Stig Magnus Herbern 1 0 adm. direktør 01.01.2000 10.06.2010
2008 Hilde Larsen 2 0 fagleder 01.01.2000 01.01.2011
2008 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2008 Renie Thorleifsson 2 0 journalist 01.01.2004 23.06.2008
2008 Kåre Lilleholt 1 0 professor 01.01.2004 10.06.2010
2008 Anne Lognvik 2 0 journalist 01.01.2006 23.06.2008
2008 Klaus Osvald Kristensen 2 0 lyssetter 01.01.2006 23.06.2008
2008 Øivind Lahnstein 1 0 redaksjonsleder sendeteknikk fjernsyn 01.01.2006 23.06.2008
2008 Per Kvistad Uddu 1 0 direktør 01.01.2006 10.06.2010
2008 Karin Julsrud 2 0 produsent 01.01.2006 10.06.2010
2008 Hallvard Bakke 1 0 siviløkonom 01.01.2006 10.06.2010
2008 Steinar Aanesland 1 0 overingeniør 01.01.2006 18.06.2012
2008 Sif Vik 2 0 rådgiver/nestleder 01.01.2006 18.06.2012
2008 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2008 Mona Kvam 2 0 journalist 01.01.2008 10.06.2010
2008 John Fullman 1 0 programprodusent 01.01.2008 10.06.2010
2008 Hege Holm 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2008 Anne Berit Larsen 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2008 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2008 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2008 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2008 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2008 Valgerd Svarstad Haugland 2 1368 fylkesmann 01.01.2006 10.06.2010
2008 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2009 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2009 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2009 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2009 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2009 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2009 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2009 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2009 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2009 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2009 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2009 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2009 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2009 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2009 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2009 Stig Magnus Herbern 1 0 adm. direktør 01.01.2000 10.06.2010
2009 Hilde Larsen 2 0 fagleder 01.01.2000 01.01.2011
2009 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2009 Kåre Lilleholt 1 0 professor 01.01.2004 10.06.2010
2009 Per Kvistad Uddu 1 0 direktør 01.01.2006 10.06.2010
2009 Karin Julsrud 2 0 produsent 01.01.2006 10.06.2010
2009 Hallvard Bakke 1 0 siviløkonom 01.01.2006 10.06.2010
2009 Steinar Aanesland 1 0 overingeniør 01.01.2006 18.06.2012
2009 Sif Vik 2 0 rådgiver/nestleder 01.01.2006 18.06.2012
2009 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2009 Mona Kvam 2 0 journalist 01.01.2008 10.06.2010
2009 John Fullman 1 0 programprodusent 01.01.2008 10.06.2010
2009 Hege Holm 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2009 Anne Berit Larsen 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2009 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2009 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2009 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2009 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2009 Valgerd Svarstad Haugland 2 1368 fylkesmann 01.01.2006 10.06.2010
2009 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2010 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2010 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2010 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2010 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2010 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2010 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2010 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2010 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2010 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2010 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2010 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2010 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2010 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2010 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2010 Stig Magnus Herbern 1 0 adm. direktør 01.01.2000 10.06.2010
2010 Hilde Larsen 2 0 fagleder 01.01.2000 01.01.2011
2010 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2010 Kåre Lilleholt 1 0 professor 01.01.2004 10.06.2010
2010 Per Kvistad Uddu 1 0 direktør 01.01.2006 10.06.2010
2010 Karin Julsrud 2 0 produsent 01.01.2006 10.06.2010
2010 Hallvard Bakke 1 0 siviløkonom 01.01.2006 10.06.2010
2010 Steinar Aanesland 1 0 overingeniør 01.01.2006 18.06.2012
2010 Sif Vik 2 0 rådgiver/nestleder 01.01.2006 18.06.2012
2010 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2010 Mona Kvam 2 0 journalist 01.01.2008 10.06.2010
2010 John Fullman 1 0 programprodusent 01.01.2008 10.06.2010
2010 Hege Holm 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2010 Anne Berit Larsen 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2010 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2010 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2010 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2010 Alexandra Bech Gjørv 2 0 partner 01.01.2010 15.08.2011
2010 Pernille Scheele 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 10.06.2014
2010 Harald Schjelderup 1 0 gruppeleder 01.01.2010 10.06.2014
2010 William Nygaard 1 0 rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2010 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2010 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.2010 30.06.2016
2010 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2010 Valgerd Svarstad Haugland 2 1368 fylkesmann 01.01.2006 10.06.2010
2010 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2010 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.2010 30.06.2016
2010 Gunnar Flikke 1 7043 pensjonist/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2011 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2011 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2011 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2011 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2011 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2011 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2011 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2011 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2011 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2011 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2011 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2011 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2011 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2011 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2011 Hilde Larsen 2 0 fagleder 01.01.2000 01.01.2011
2011 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2011 Steinar Aanesland 1 0 overingeniør 01.01.2006 18.06.2012
2011 Sif Vik 2 0 rådgiver/nestleder 01.01.2006 18.06.2012
2011 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2011 Hege Holm 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2011 Anne Berit Larsen 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2011 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2011 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2011 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2011 Alexandra Bech Gjørv 2 0 partner 01.01.2010 15.08.2011
2011 Pernille Scheele 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 10.06.2014
2011 Harald Schjelderup 1 0 gruppeleder 01.01.2010 10.06.2014
2011 William Nygaard 1 0 rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2011 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2011 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.2010 30.06.2016
2011 Cecilie Bjelland 2 0 jurist 01.01.2011 15.03.2013
2011 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2011 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2011 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.2010 30.06.2016
2011 Gunnar Flikke 1 7043 pensjonist/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2012 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2012 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2012 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2012 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2012 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2012 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2012 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2012 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2012 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2012 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2012 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2012 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2012 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2012 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2012 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2012 Steinar Aanesland 1 0 overingeniør 01.01.2006 18.06.2012
2012 Sif Vik 2 0 rådgiver/nestleder 01.01.2006 18.06.2012
2012 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2012 Hege Holm 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2012 Anne Berit Larsen 2 0 journalist 01.01.2008 18.06.2012
2012 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2012 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2012 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2012 Pernille Scheele 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 10.06.2014
2012 Harald Schjelderup 1 0 gruppeleder 01.01.2010 10.06.2014
2012 William Nygaard 1 0 rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2012 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2012 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.2010 30.06.2016
2012 Cecilie Bjelland 2 0 jurist 01.01.2011 15.03.2013
2012 Thorolf Larsen 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2012 10.06.2014
2012 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2012 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2012 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.2012 30.06.2016
2012 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2012 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2012 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.2010 30.06.2016
2012 Gunnar Flikke 1 7043 pensjonist/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2013 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2013 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2013 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2013 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2013 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2013 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2013 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2013 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2013 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2013 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2013 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2013 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2013 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2013 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2013 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2013 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2013 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2013 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2013 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2013 Pernille Scheele 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 10.06.2014
2013 Harald Schjelderup 1 0 gruppeleder 01.01.2010 10.06.2014
2013 William Nygaard 1 0 rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2013 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2013 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.2010 30.06.2016
2013 Cecilie Bjelland 2 0 jurist 01.01.2011 15.03.2013
2013 Thorolf Larsen 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2012 10.06.2014
2013 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2013 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2013 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.2012 30.06.2016
2013 Anne Aasheim 2 0 direktør 01.01.2013 10.06.2014
2013 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2013 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2013 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.2010 30.06.2016
2013 Gunnar Flikke 1 7043 pensjonist/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2014 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2014 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2014 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2014 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2014 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2014 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2014 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2014 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2014 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2014 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2014 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2014 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2014 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2014 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2014 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2014 Litt Woon Long 2 0 daglig leder 01.01.2006 10.06.2014
2014 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2014 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2014 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2014 Pernille Scheele 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 10.06.2014
2014 Harald Schjelderup 1 0 gruppeleder 01.01.2010 10.06.2014
2014 William Nygaard 1 0 rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2014 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2014 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.2010 30.06.2016
2014 Thorolf Larsen 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2012 10.06.2014
2014 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2014 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2014 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.2012 30.06.2016
2014 Anne Aasheim 2 0 direktør 01.01.2013 10.06.2014
2014 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.2014 30.06.2016
2014 Silje Aspholm Hole 2 0 Direktør for samfunnskontakt 01.01.2014 30.06.2016
2014 Annette Groth 2 0 journalist 01.01.2014 30.06.2016
2014 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.2014 30.06.2016
2014 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.2014 30.06.2016
2014 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.2014 30.06.2016
2014 Birger Magnus 1 0 styreleder 01.01.2014 30.06.2016
2014 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2014 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.2014 30.06.2016
2014 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2014 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.2010 30.06.2016
2014 Gunnar Flikke 1 7043 pensjonist/rådgiver 01.01.2010 10.06.2014
2014 Ellen Inga O. Hætta 2 9520 rektor 01.01.2014 08.06.2016
2015 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2015 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2015 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2015 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2015 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2015 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2015 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2015 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2015 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2015 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2015 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2015 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2015 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2015 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2015 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2015 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2015 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2015 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2015 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.2010 30.06.2016
2015 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2015 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2015 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.2012 30.06.2016
2015 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.2014 30.06.2016
2015 Silje Aspholm Hole 2 0 Direktør for samfunnskontakt 01.01.2014 30.06.2016
2015 Annette Groth 2 0 journalist 01.01.2014 30.06.2016
2015 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.2014 30.06.2016
2015 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.2014 30.06.2016
2015 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.2014 30.06.2016
2015 Birger Magnus 1 0 styreleder 01.01.2014 30.06.2016
2015 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2015 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.2014 30.06.2016
2015 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2015 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.2010 30.06.2016
2015 Ellen Inga O. Hætta 2 9520 rektor 01.01.2014 08.06.2016
2016 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2016 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2016 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2016 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2016 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2016 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2016 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2016 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2016 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2016 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2016 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2016 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2016 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2016 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1994 30.06.2016
2016 Ingrid Uddu 2 0 musiker 01.01.2002 30.06.2016
2016 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.2008 30.06.2016
2016 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.2008 30.06.2016
2016 Sten Kyrre Killi 1 0 lisenskonsulent 01.01.2008 01.07.2016
2016 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.2010 30.06.2016
2016 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2016 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.2012 30.06.2016
2016 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.2012 30.06.2016
2016 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.2014 30.06.2016
2016 Silje Aspholm Hole 2 0 Direktør for samfunnskontakt 01.01.2014 30.06.2016
2016 Annette Groth 2 0 journalist 01.01.2014 30.06.2016
2016 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.2014 30.06.2016
2016 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.2014 30.06.2016
2016 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.2014 30.06.2016
2016 Birger Magnus 1 0 styreleder 01.01.2014 30.06.2016
2016 Silvija Seres 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2016 30.06.2018
2016 Christine Bakke 2 563 produksjonssekretær 01.01.2016 30.06.2018
2016 Marius Knudsen Flatby 1 585 musiker 01.01.2016 30.06.2018
2016 Sidsel Avlund 2 881 journalist 01.01.2016 30.06.2018
2016 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2016 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.2014 30.06.2016
2016 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2016 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.2010 30.06.2016
2016 Ellen Inga O. Hætta 2 9520 rektor 01.01.2014 08.06.2016
2017 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2017 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2017 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2017 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2017 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2017 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2017 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2017 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2017 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2017 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2017 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2017 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2017 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2017 Silvija Seres 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2016 30.06.2018
2017 Christine Bakke 2 563 produksjonssekretær 01.01.2016 30.06.2018
2017 Marius Knudsen Flatby 1 585 musiker 01.01.2016 30.06.2018
2017 Sidsel Avlund 2 881 journalist 01.01.2016 30.06.2018
2017 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2017 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018
2018 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.1988 30.06.2018
2018 Silje Aspholm Hole 2 0 direktør for samfunnskontakt SIVA 01.01.1988 30.06.2018
2018 May-Britt Bøhn 2 0 førstekonsulent 01.01.1988 30.06.2018
2018 Jan Børge Leirvik 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2018 Monica White Martinsen 2 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2018 Lars O. Toverud 1 0 journalist 01.01.1988 30.06.2018
2018 Gunvor Ulstein 2 0 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2018 Per Asbjørn Ravnaas 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2018 Jon Stabell Sauge 1 0 medieingeniør 01.01.1988 30.06.2018
2018 Ingvild Fagerheim Fjereide 2 0 produksjonsleder 01.01.1988 30.06.2018
2018 Tor Egelien 1 0 rådgiver 01.01.1988 30.06.2018
2018 Birger Magnus 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1988 30.06.2018
2018 Therese Heyerdahl 2 0 sminkør 01.01.1988 30.06.2018
2018 Silvija Seres 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2016 30.06.2018
2018 Christine Bakke 2 563 produksjonssekretær 01.01.2016 30.06.2018
2018 Marius Knudsen Flatby 1 585 musiker 01.01.2016 30.06.2018
2018 Sidsel Avlund 2 881 journalist 01.01.2016 30.06.2018
2018 Cato Hellesjø 1 1178 konsernsjef 01.01.1988 30.06.2018
2018 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 dekan 01.01.1988 30.06.2018