NORAD's Prosjektutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "NORAD's Prosjektutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: NORAD's Prosjektutvalg
Utvalgsnummer: 12040000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Departementet for utviklingshjelp
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 22.05.1984 av Departementet for utviklingshjelp i henhold tilSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (1983-84).
Mandat:
Prosjektutvalget har som oppgave å drøfte og gi tilråding i sakersom fremmes av administrasjonen: - Prosjekter eller programmer i det tosidige samarbeidet mellom Norgeutviklingsland. - Støtte til prosjekter og programmer som administreres av privateorgani
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Departementet for utviklingshjelp 9 0 6 25000 Vedkommende departement
1985 Departementet for utviklingshjelp 9 0 10 145000 Vedkommende departement
1986 Departementet for utviklingshjelp 9 0 10 43000 Vedkommende departement
1987 Departementet for utviklingshjelp 9 0 11 224495
1988 Departementet for utviklingshjelp 9 0 4 81082
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Nestleder Harriet Andreassen 2 228 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Agathe Hagene 2 103 Adjunkt Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arnor Njøs 1 214 Professor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Øystein Tveter 1 219 Administrasjonssj Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Olav Hodne 1 301 Misjonsprest Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Unni Pedersen 2 718 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Gunnar Martin Sørbø 1 1201 Forsker Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Ass. Overlege Av departement 1984
1985 Leder Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Nestleder Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Agathe Hagene 2 103 Adjunkt Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arnor Njøs 1 214 Professor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Øystein Tveter 1 219 Administrasjonssj Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Olav Hodne 1 301 Misjonsprest Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Unni Pedersen 2 718 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gunnar Martin Sørbø 1 1201 Forsker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Ass. Overlege Av departement 1984
1986 Leder Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Nestleder Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Agathe Hagene 2 103 Adjunkt Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Arnor Njøs 1 214 Professor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Øystein Tveter 1 219 Administrasjonssj Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Olav Hodne 1 301 Misjonsprest Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Unni Pedersen 2 718 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gunnar Martin Sørbø 1 1201 Forsker Av departement 1984
1987 Leder Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984
1987 Nestleder Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Arnor Njøs 1 214 Professor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Øystein Tveter 1 219 Administrasjons Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Olav Hodne 1 301 Misjonsprest Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Unni Pedersen 2 718 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Gunnar Martin Sørbø 1 1201 Forsker Av departement 1984
1988 Leder Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984
1988 Nestleder Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Arnor Njøs 1 214 Professor Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Øystein Tveter 1 219 Administrasjons Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Olav Hodne 1 301 Misjonsprest Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Unni Pedersen 2 718 Rektor Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Gunnar Martin Sørbø 1 1201 Forsker Av departement 1984