Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet
Utvalgsnummer: 13015000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådgivende organ for styret i NSB og Samferdselsdepartementet og skalføre kontroll med at Statsbanene drives i samsvar med de hovedlinjersom trekkes opp av Stortinget.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 16 0 2 408000 Annen instans
1981 Samferdselsdepartementet 16 16 2 70012 Annen instans
1982 Samferdselsdepartementet 16 16 3 70350 Annen instans
1983 Samferdselsdepartementet 15 15 2 65264 Annen instans
1984 Samferdselsdepartementet 15 15 2 6014 Annen instans
1985 Samferdselsdepartementet 15 15 0 0 Annen instans
1986 Samferdselsdepartementet 15 15 2 95682 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 15 15 2 133000
1988 Samferdselsdepartementet 15 15 3 123611
1989 Samferdselsdepartementet 15 15 3 121570
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Turid Høgslund 2 0 Kontorsjef I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Sverre Kortvedt 1 602 Forbundsformann I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Jakob Grava 1 805 Kontorleder I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Kjell Jonsson 1 1001 Togleder I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Tore Robstad 1 1014 Kommunearbeider I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Ragnhild Holsen 2 1201 Husmor I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Sigurd Nilsen 1 1833 Industriarbeider I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Leif Thue 1 123 Nestformann I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Johs. Sjølie 1 136 Kaptein I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Hallvard Johansen 1 301 Oppsynsmann I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Egil Toreng 1 402 Redaktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Eva Granheim 2 402 Typograf I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Embjørg Langlei Skamsar 2 513 Trygdeassistent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Hans Jørgen Olaussen 1 602 Nestformann I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Sven Horsrud 1 624 Rådmannssekretær I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ole Rolf Sommer 1 806 Pensjonist I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Tore Husebø 1 1103 Advokat I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ole Gabriel Kverneland d.y. 1 1121 Administrerende Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ingvar Langeng 1 1644 Byggmester Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Frøydis Fredriksen 2 1703 Kafebestyrer I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Torstein Tenmann 1 1719 Overingeniør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ole Kr. Bjune 1 1805 Rektor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Per Magnar Arnstad 1 1902 Direktør I statsråd
1981 Vanlig medlem Turid Høgslund 2 0 Kontorsjef I statsråd 1977
1981 Vanlig medlem Sverre Kortvedt 1 602 Forbundsformann I statsråd 1977
1981 Vanlig medlem Jakob Grava 1 805 Kontorleder I statsråd 1977
1981 Vanlig medlem Kjell Jonsson 1 1001 Togleder I statsråd 1977
1981 Vanlig medlem Tore Robstad 1 1014 Kommunearbeider I statsråd 1977
1981 Vanlig medlem Ragnhild Holsen 2 1201 Husmor I statsråd 1977
1981 Vanlig medlem Sigurd Nilsen 1 1833 Industriarbeider I statsråd 1977
1981 Vanlig varamedlem Leif Thue 1 123 Nestformann I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Johs. Sjølie 1 136 Kaptein I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Hallvard Johansen 1 301 Oppsynsmann I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Egil Toreng 1 402 Redaktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Eva Granheim 2 402 Typograf I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Embjørg Langlei Skamsar 2 513 Trygdeassistent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Hans Jørgen Olaussen 1 602 Nestformann I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Sven Horsrud 1 624 Rådmannssekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ole Rolf Sommer 1 806 Pensjonist I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Tore Husebø 1 1103 Advokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ole Gabriel Kverneland d.y. 1 1121 Administrerende Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ingvar Langeng 1 1644 Byggmester Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Frøydis Fredriksen 2 1703 Kafebestyrer I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Torstein Tenmann 1 1719 Overingeniør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ole Kr. Bjune 1 1805 Rektor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Per Magnar Arnstad 1 1902 Direktør I statsråd
1983 Leder Bjørn Foss 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Rolf Aalerud 1 412 Sivilingeniør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Harald Sjom 1 602 Skiftekontrollør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Erland Steenberg 1 625 Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Rektor I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Per Bro 1 213 Overkonduktør I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Olav Solberg 1 228 Stasjonsbetjent I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Hermann Saue 1 1235 Forretningsdrivan I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Anders Haugland 1 1263 Rørlegger I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Stein Blindheim 1 1502 Soussjef I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Arve Johnsen 1 1663 Baneformann I statsråd 1982
1984 Leder Bjørn Foss 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Rolf Aalerud 1 412 Sivilingeniør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Harald Sjom 1 602 Hovedkasserer Av andre 1982
1984 Vanlig medlem Erland Steenberg 1 625 Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Paul Otto Johnsen 1 1001 Ordfører Av Stortinget 1984
1984 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Skolesjef Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Per Bro 1 213 Overkonduktør Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Olav Solberg 1 228 Stasjonsformann Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Hermann Saue 1 1235 Forretningsdrivan Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Stein Blindheim 1 1502 Soussjef I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Arve Johnsen 1 1663 Baneformann Av andre 1982
1985 Leder Bjørn Foss 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Rolf Aalerud 1 412 Sivilingeniør I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Harald Sjom 1 602 Hovedkasserer Av andre 1982
1985 Vanlig medlem Erland Steenberg 1 625 Direktør I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Paul Otto Johnsen 1 1001 Ordfører Av Stortinget 1984
1985 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Førstekonsulent Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Per Bro 1 213 Overkonduktør Av andre 1982
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Olav Solberg 1 228 Stasjonsformann Av andre 1982
1985 Vanlig varamedlem Hermann Saue 1 1235 Forretningsdrivan Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Stein Blindheim 1 1502 Soussjef I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Arve Johnsen 1 1663 Baneformann Av andre 1982
1986 Leder Bjørn Foss 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1986
1986 Nestleder Jakob Grava 1 805 Bestyrer I statsråd 1978 1986
1986 Vanlig medlem Leif Thue 1 123 Forbundsformann Av andre 1978 1986
1986 Vanlig medlem Per Bro 1 213 Togkontrollør Av andre 1982 1986
1986 Vanlig medlem Bjørn Olav Solberg 1 228 Stasjonsformann Av andre 1982 1986
1986 Vanlig medlem Gunnar Tønder 1 301 Forbundsformann Av andre 1974 1986
1986 Vanlig medlem Rolf Aalerud 1 412 Sivilingeniør I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Erland Steenberg 1 625 Redaktør I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Einar Haatvedt 1 826 Ordfører Av Stortinget 1968 1986
1986 Vanlig medlem Paul Otto Johnsen 1 1001 Ordfører Av Stortinget 1984 1986
1986 Vanlig medlem Haakon Steen 1 1018 Sorenskriver I statsråd 1968 1986
1986 Vanlig medlem Ragnhild Holsen 2 1201 Kantinebestyrer Av Stortinget 1978 1986
1986 Vanlig medlem Øystein Sneisen 1 1663 Vognfører Av andre 1986
1986 Vanlig medlem Ole Kr. Bjune 1 1805 Rektor Av Stortinget 1974 1986
1986 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Førstekonsulent Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Angell 1 104 Formann I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Torgrim Elsrud 1 217 Nestformann Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Arthur Skåtøy 1 233 Konsulent Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Jon Rudolfsen 1 236 Kontrollør Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Egil Toreng 1 402 Redaktør Av Stortinget 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans Jørgen Olaussen 1 602 Nestformann Av andre 1978 1986
1986 Vanlig varamedlem Sven Horsrud 1 624 Konsulent I statsråd 1973 1986
1986 Vanlig varamedlem Egil Døviken 1 1001 Verkstedarbeider Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Ole Gabriel Kverneland d.y. 1 1121 Arbeidende Styref I statsråd 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Sigurd Hille 1 1201 Disponent Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Stein Blindheim 1 1502 Soussjef I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Ingvar Langeng 1 1644 Byggmester Av Stortinget 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Frøydis Fredriksen 2 1703 Forvalter I statsråd 1978 1986
1986 Vanlig varamedlem Per Magnar Arnstad 1 1902 Direktør Av Stortinget 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Partisekretær Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Øystein Sneisen 1 1663 Vognfører Av andre 1986
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Angell 1 104 Formann I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Torgrim Elsrud 1 217 Nestformann Av andre 1986
1987 Vanlig varamedlem Arthur Skåtøy 1 233 Landsrådsforman Av andre 1986
1987 Vanlig varamedlem Jon Rudolfsen 1 236 Kontrollør Av andre 1986
1987 Vanlig varamedlem Sigurd Hille 1 1201 Disponent Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Distriktssekret Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Harald Sjom 1 602 Hovedkasserer Av andre 1988
1988 Vanlig medlem Øystein Sneisen 1 1663 Vognfører Av andre 1986
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Angell 1 104 Formann I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Karl Johan Schjønberg 1 213 Opplysningssekr Av andre 1988
1988 Vanlig varamedlem Arthur Skåtøy 1 233 Landsrådsforman Av andre 1986
1988 Vanlig varamedlem Jon Rudolfsen 1 236 Kontrollør Av andre 1986
1988 Vanlig varamedlem Kari Bergum 2 502 Førstesekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Reidar Reksten 1 602 Nestformann Av andre 1988
1988 Vanlig varamedlem Egil Roar Bunæs 1 626 Fagarbeider Av andre 1988
1988 Vanlig varamedlem Sigurd Hille 1 1201 Disponent Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Fylkessekretær Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Harald Sjom 1 602 Hovedkasserer Av andre 1988
1989 Vanlig medlem Øystein Sneisen 1 1663 Vognfører Av andre 1986
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Angell 1 104 Formann I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Karl Johan Schjønberg 1 213 Opplysningssekr Av andre 1988
1989 Vanlig varamedlem Arthur Skåtøy 1 233 Landsrådsforman Av andre 1986
1989 Vanlig varamedlem Jon Rudolfsen 1 236 Kontrollør Av andre 1986
1989 Vanlig varamedlem Kari Bergum 2 502 Førstesekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Reidar Reksten 1 602 Nestformann Av andre 1988
1989 Vanlig varamedlem Egil Roar Bunæs 1 626 Fagarbeider Av andre 1988
1989 Vanlig varamedlem Sigurd Hille 1 1201 Disponent Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Fylkessekretær Av Stortinget 1986