Styret for Televerket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Televerket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Televerket
Utvalgsnummer: 13018000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1969
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1969 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skal påse at Televerket løser de oppgaver etaten er pålagt og at detblir drevet rasjonelt og i samsvar med forretningsmessige prinsipper iden utstrekning det er forenlig med de samfunnsmessige hensynTeleverket skal ivareta. Styret har bl.a.: - Televerke
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 9 0 10 238000 Annen instans
1981 Samferdselsdepartementet 9 0 11 190692 Annen instans
1982 Samferdselsdepartementet 9 9 12 290155 Annen instans
1983 Samferdselsdepartementet 9 0 13 578000 Annen instans
1984 Samferdselsdepartementet 9 0 0 0 Annen instans
1985 Samferdselsdepartementet 9 0 0 0 Annen instans
1986 Samferdselsdepartementet 9 0 11 539000 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 9 0 10 410000
1988 Samferdselsdepartementet 9 0 11 349327
1989 Samferdselsdepartementet 9 9 10 460000
1990 Samferdselsdepartementet 9 9 12 870257
1991 Samferdselsdepartementet 9 9 12 507295
1992 Samferdselsdepartementet 9 9 10 456910
1993 Samferdselsdepartementet 9 9 4 146500
1994 Samferdselsdepartementet 9 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Egil Abrahamsen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Nestleder Finn Lied 1 0 Direktør I statsråd 1969 1980
1980 Vanlig medlem Egil Bakke 1 220 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ove Ragnar 1 301 Forbundsformann I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Odd-Kåre Kvalheim 1 301 Forbundsformann I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Konsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ole S. Lydersen 1 1103 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Solveig Laila T Estdahl 2 1601 Adm.Konsulent I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Marit Schelderup 2 1901 Forretningsdrivende I statsråd 1978 1980
1982 Leder Egil Abrahamsen 1 301 Administrerende I statsråd 1980 1982
1982 Nestleder Martin T. Tveit 1 301 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Viggo Bjarne Kristiansen 1 217 Forbundsformann Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Egil Bakke 1 220 Direktør I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig medlem Ove Ragnar 1 301 Forbundsformann I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Anni Milward 2 301 Forbundsformann Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ole S. Lydersen 1 1103 Direktør I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig medlem Solveig Laila T Estdahl 2 1601 Administrasjonsk I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Elisabeth Giæver 2 1902 Forretningsdrive I statsråd 1982 1982
1983 Nestleder Martin T. Tveit 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Einar Magnussen 1 301 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Elisabeth Giæver 2 1902 Forretningsdriven I statsråd 1982
1984 Nestleder Martin T. Tveit 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Einar Magnussen 1 301 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Elisabeth Giæver 2 1902 Forretningsdriven I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Stein Halvorsen 1 219 Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Aud Høgalmen 2 219 Nestleder Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Ernst Kr. Risan 1 230 Nestleder Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Tore Lundberg 1 301 Nestleder I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Målfrid Sundt 2 1001 Postfunksjonær I statsråd 1982
1985 Nestleder Martin T. Tveit 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Einar Magnussen 1 301 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Elisabeth Giæver 2 1902 Forretningsdriven I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Brueland Pedersen 2 102 Nestleder (Fung.) Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Stein Halvorsen 1 219 Direktør I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Aud Høgalmen 2 219 Nestleder Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Ernst Kr. Risan 1 230 Nestleder Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Tore Lundberg 1 301 Nestleder I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Målfrid Sundt 2 1001 Postfunksjonær I statsråd 1982
1986 Leder Egil Abrahamsen 1 301 Direktør I statsråd 1980 1986
1986 Nestleder Martin T. Tveit 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Viggo Bjarne Kristiansen 1 217 Forbundsleder Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Ove Ragnar 1 301 Forbundsleder I statsråd 1978 1986
1986 Vanlig medlem Solveig Laila T Estdahl 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1978 1986
1986 Vanlig medlem Einar Magnussen 1 301 Direktør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Forbundsleder Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Bjørn Andersen 1 1502 Dosent I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Arnold Weiberg-Aurdal 1 1528 Gårdbruker I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Elisabeth Giæver 2 1902 Forretningsdriven I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Brueland Pedersen 2 102 Nestleder (Fung.) Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Per Kolbjørn Dragland 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1978 1986
1986 Vanlig varamedlem Stein Halvorsen 1 219 Direktør I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Ernst Kr. Risan 1 301 Nestleder Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Tore Lundberg 1 301 Nestleder I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Greta Thorstensen 2 602 1. Nestleder Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Målfrid Sundt 2 1001 Postfunksjonær I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Magnhild Meltve Kleppa 2 1133 Lærer I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Johannes H. Fosse 1 1256 Kontorsjef I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Tore Wessel-Berg 1 1601 Professor I statsråd 1969 1986
1986 Vanlig varamedlem Karl Ingebrigtsen 1 1826 Rådmann I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Karen Frida Kleven 2 2001 Undervisningsinsp I statsråd 1978 1986
1987 Vanlig medlem Bjørn Andersen 1 1502 Dosent I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Arnold Weiberg-Aurdal 1 1528 Gårdbruker I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Greta Thorstensen 2 602 Første Nestlede Av andre 1986
1987 Vanlig varamedlem Magnhild Meltve Kleppa 2 1133 Lærer I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Johannes H. Fosse 1 1256 Kontorsjef I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Karl Ingebrigtsen 1 1826 Rådmann I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Tore Lundberg 1 301 Nestleder I statsråd 1982 1988
1988 Vanlig medlem Ernst Kr. Risan 1 301 Forbundsleder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Bjørn Andersen 1 1502 Dosent I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Arnold Weiberg-Aurdal 1 1528 Gårdbruker I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Heidi Kvernevik 2 301 Nestleder Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Helge Moen 1 301 Nestleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Greta Thorstensen 2 602 Første Nestlede Av andre 1986
1988 Vanlig varamedlem Magnhild Meltve Kleppa 2 1133 Lærer I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Johannes H. Fosse 1 1256 Kontorsjef I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Karl Ingebrigtsen 1 1826 Rådmann I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Ernst Kr. Risan 1 301 Nestleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Bjørn Andersen 1 1502 Dosent I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Arnold Weiberg-Aurdal 1 1528 Gårdbruker I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Heidi Kvernevik 2 301 Hovedkasserer Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Helge Moen 1 301 Sekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Greta Thorstensen 2 602 Nestleder Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Magnhild Meltve Kleppa 2 1133 Lærer I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Johannes H. Fosse 1 1256 Kontorsjef I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Karl Ingebrigtsen 1 1826 Rådmann I statsråd 1986
1990 Leder Egil Abrahamsen 1 301 Direktør I statsråd 1980 1990
1990 Nestleder Torstein Moland 1 626 Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Torhild Johnsen 2 101 Styrer I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Tore Lundberg 1 301 Leder I statsråd 1982 1990
1990 Vanlig medlem Ernst Kr. Risan 1 301 Nestleder I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Leder I statsråd 1982 1990
1990 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1201 Avdelingsleder I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Bjørn Andersen 1 1502 Dosent I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig medlem Arnold Weiberg-Aurdal 1 1528 Gårdbruker I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Kolbjørn Dragland 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1978 1990
1990 Vanlig varamedlem Heidi Kvernevik 2 301 Hovedkasserer I statsråd 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Helge Moen 1 301 Sekretær I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Greta Thorstensen 2 602 Nestleder I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Magnhild Meltve Kleppa 2 1133 Lærer I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Johannes H. Fosse 1 1256 Forretningsføre I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Karl Ingebrigtsen 1 1826 Rådmann I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Ass. Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Karen Frida Kleven 2 2001 Undervisningsin I statsråd 1978 1990
1991 Nestleder Torstein Moland 1 626 Konserndirektør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Torhild Johnsen 2 101 Styrer I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1201 Avdelingsleder I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Ass. Direktør I statsråd 1990
1992 Nestleder Torstein Moland 1 626 Konserndirektør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Torhild Johnsen 2 101 Styrer I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1201 Avdelingsleder I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Oddvar Hvidsten 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Ass. Direktør I statsråd 1990
1993 Nestleder Torstein Moland 1 626 Konserndirektør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Torhild Johnsen 2 101 Styrer I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Synnøve Lohne-Knudsen 2 533 Leder Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1201 Avdelingsleder I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Grete Seip 2 219 Nestleder Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Oddvar Hvidsten 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Pil Alm 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Agnes Norgaard 2 301 Hovedkasserer Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Rådmann I statsråd 1990
1994 Nestleder Torstein Moland 1 626 Sentralbanksjef I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Torhild Johnsen 2 101 Styrer I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Synnøve Lohne-Knudsen 2 533 Leder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1201 Avdelingsleder I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Grete Seip 2 219 Nestleder Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Pil Alm 1 301 Forbundssekretá Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Agnes Norgaard 2 301 Hovedkasserer Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Rådmann I statsråd 1990