Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen
Utvalgsnummer: 13021000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet har til oppgave å fremme et godt samarbeid innen herberge-og serveringsnæringen og mellom denne og statsmyndighetene.Rådet har arbeidet med følgende spørsmål:- utdanning og forskning- planleggings- og veiledningstjeneste- produktivitet og lønnsomhet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 12 0 2 35000 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 13 12 2 45217 Annen instans
1982 Samferdselsdepartementet 0 0 5 36840 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 13 12 3 31667 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Tore Kindt 1 602 Økonomisjef Av departement 1979
1980 Nestleder Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Jan Myhr 1 301 Konsulent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Knut Sæther 1 807 Generalsekretær Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Ragnhild Mjør 2 1234 Campingplasseier Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ingvald S. Rørnes 1 1520 Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Eva Haagensen 2 0 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Håkon Graff 1 0 Bestyrer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Andreas Nordli 1 0 Forbundssekretær
1980 Vanlig varamedlem Helge Holgersen 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Aslaug Krohn 2 301 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Egil Ritland 1 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Anne-Marie Urdal 2 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Roald Aasheim 1 605 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hans Smedsrud 1 706 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Fridtjov Laukholm 1 1833 Industriarbeider Av departement
1981 Leder Tore Kindt 1 602 Økonomisjef Av departement 1979
1981 Nestleder Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1981 Sekretær, ikke medlem Bergliot Ringdal 2 301 Førstesekretær 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Per Tandberg 1 219 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan Myhr 1 301 Konsulent Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Knut Sæther 1 807 Generalsekretær Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Ingvald S. Rørnes 1 1520 Direktør Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Eva Haagensen 2 0 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Håkon Graff 1 0 Bestyrer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Andreas Nordli 1 0 Forbundssekretær
1981 Vanlig varamedlem Helge Holgersen 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Aslaug Krohn 2 301 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Egil Ritland 1 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Anne-Marie Urdal 2 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Unni Olav 2 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Roald Aasheim 1 605 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Smedsrud 1 706 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Fridtjov Laukholm 1 1833 Industriarbeider Av departement
1982 Vanlig medlem Erling Oen 1 228 Nestleder Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Roald Aasheim 1 605 Restauratør Av departement 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Jan Eriksen 1 706 Av departement 1982
1983 Leder Tore Kindt 1 602 Økonomisjef Av departement 1979 1983
1983 Nestleder Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Bergliot Ringdal 2 301 Førstesekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Kjell B. Einarsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Per Tandberg 1 219 Adm. Direktør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Erling Oen 1 228 Nestleder Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Arne Løken 1 301 Nestformann Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Helge Holgersen 1 301 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Håkon Graff 1 301 Disponent 1979 1983
1983 Vanlig medlem Gunvor N. Pedersen 2 417 Husmor Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Roald Aasheim 1 605 Restauratør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Jon Fonkalsrud 1 706 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Knut Sæther 1 807 Generalsekretær Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Egil Ritland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1976 1983
1983 Vanlig varamedlem Aslaug Krohn 2 301 Disponent 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Forbundssekretær Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne-Marie Urdal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Unni Olav 2 301 Direktør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Andreas Rødven 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Marit Lillian Hult 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Andreas Nordli 1 627 Forbundssekretær Av andre 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan Eriksen 1 706 Forbundssekretær Av departement 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Eivind Grov 1 1449 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Ellingsen 1 1535 Hotelleier Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Fridtjov Laukholm 1 1833 Formann Av departement 1979 1983