Rådet for Reiselivssaker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Reiselivssaker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Reiselivssaker
Utvalgsnummer: 13023000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet ved Kronprinsregentens resolusjon.
Mandat:
Skal gi departementet råd om hovedlinjene for utbygging og utviklingav reiselivsnæringen. Uttalelse er gitt om Samferdselsdepartementetsutkast til St.melding om reiselivspolitikken.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 11 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 11 10 1 7945 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Arild Walder 1 219 Administrerende Direktør Av departement 1967
1980 Sekretær, ikke medlem Michael Grude 1 0 Førstekonsulent 1978
1980 Vanlig medlem Hans Gustav Myhre 1 0 Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Olina Storsand 2 0 Fylkessekretær Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Harald C. Bergh 1 230 Byråsjef Av departement 1972
1980 Vanlig medlem Just Muus-Falck 1 301 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Gerd J. Hudseid 2 301 Byråsjef Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Kjell B. Einarsen 1 301 Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Bjørnulf Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Arne Løken 1 301 Nestformann Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Kari Husabø 2 301 Underdirektør Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Arne Petter Breirem 1 213 Førstekonsulent Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 236 Student Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Byråsjef Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Mette He Jensen 2 301 Konsulent Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Jan Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Helge Gjelle 1 301 Førstekonsulent Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Konsulent Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Sekretær Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Andreas Smith-Ericksen 1 522 Hotelleier Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Hildegunn Aga Blokhus 2 1231 Hotelleier Av departement 1979
1981 Leder Arild Walder 1 219 Administrerende Direktør Av departement 1967
1981 Sekretær, ikke medlem Michael Grude 1 0 Førstekonsulent 1978
1981 Vanlig medlem Hans Gustav Myhre 1 0 Direktør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Olina Storsand 2 0 Fylkessekretær Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Harald C. Bergh 1 230 Byråsjef Av departement 1972
1981 Vanlig medlem Just Muus-Falck 1 301 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Gerd J. Hudseid 2 301 Byråsjef Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Kjell B. Einarsen 1 301 Direktør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Bjørnulf Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Arne Løken 1 301 Nestformann Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Kari Husabø 2 301 Underdirektør Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Lars Kalhovd 1 0 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Petter Breirem 1 213 Førstekonsulent Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 236 Student Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Byråsjef Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Kirsti Mette He Jensen 2 301 Konsulent Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Jan Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Konsulent Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Sekretær Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Andreas Smith-Ericksen 1 522 Hotelleier Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Hildegunn Aga Blokhus 2 1231 Hotelleier Av departement 1979