Plankomiteen for Oslo sentralstasjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Plankomiteen for Oslo sentralstasjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Plankomiteen for Oslo sentralstasjon
Utvalgsnummer: 13033000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1962
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 09.05.1962 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Planlegging av Oslo Sentralstasjon med tilhørende anlegg. Sørge for atplanene blir koordinert med Oslo kommune og Samferdselsdepartementetmed sikte på rasjonelle transport- og trafikkopplegg.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 8 0 2 3000 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 8 0 2 3098 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 8 0 2 2454 Annen instans
1983 Samferdselsdepartementet 8 0 1 1183 Annen instans
1984 Samferdselsdepartementet 8 0 0 777 Annen instans
1985 Samferdselsdepartementet 8 0 0 0 Annen instans
1986 Samferdselsdepartementet 8 0 1 1818 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 8 0 1 2946
1988 Samferdselsdepartementet 8 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Karsten Krogsæter 1 219 Teknisk Sjef Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Brynjulf Bull 1 301 Høyesterettsadvokat I statsråd 1962
1981 Vanlig medlem Brynjulf Bull 1 301 Høyesterettsadvokat I statsråd 1962
1983 Vanlig medlem Martin Killi 1 213 Distriktssjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Karsten Krogsæter 1 219 Teknisk Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Brynjulf Bull 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1962
1983 Vanlig medlem Rolf Tingvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1967
1983 Vanlig medlem Albert Nordengen 1 301 Ordfører Av departement 1973
1983 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Thorleif Haug 1 301 Kommunikasjonsråd Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Martin Killi 1 213 Distriktssjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Karsten Krogsæter 1 219 Teknisk Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Brynjulf Bull 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1962
1984 Vanlig medlem Rolf Tingvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1967
1984 Vanlig medlem Albert Nordengen 1 301 Ordfører Av departement 1973
1984 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Thorleif Haug 1 301 Kommunikasjonsråd Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Martin Killi 1 213 Distriktssjef Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Karsten Krogsæter 1 219 Teknisk Direktør Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Brynjulf Bull 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1962
1985 Vanlig medlem Rolf Tingvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1967
1985 Vanlig medlem Albert Nordengen 1 301 Ordfører Av departement 1973
1985 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1985 Vanlig medlem Thorleif Haug 1 301 Kommunikasjonsråd Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Martin Killi 1 213 Distriktssjef Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Karsten Krogsæter 1 219 Teknisk Direktør Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Brynjulf Bull 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1962
1986 Vanlig medlem Rolf Tingvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1967
1986 Vanlig medlem Albert Nordengen 1 301 Ordfører Av departement 1973
1986 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1986 Vanlig medlem Thorleif Haug 1 301 Kommunikasjonsråd Av departement 1982
1987 Vanlig medlem Martin Killi 1 213 Distriktssjef Av departement 1982
1987 Vanlig medlem Karsten Krogsæter 1 219 Teknisk Direktø Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Brynjulf Bull 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1962
1987 Vanlig medlem Rolf Tingvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1967
1987 Vanlig medlem Albert Nordengen 1 301 Ordfører Av departement 1973
1987 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1987 Vanlig medlem Thorleif Haug 1 301 Kommunikasjonsr Av departement 1982
1988 Vanlig medlem Martin Killi 1 213 Distriktssjef Av departement 1982
1988 Vanlig medlem Karsten Krogsæter 1 219 Teknisk Direktø Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Brynjulf Bull 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1962
1988 Vanlig medlem Rolf Tingvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1967
1988 Vanlig medlem Albert Nordengen 1 301 Ordfører Av departement 1973
1988 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1988 Vanlig medlem Thorleif Haug 1 301 Kommunikasjonsr Av departement 1982