Myklevollutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Myklevollutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Myklevollutvalget
Utvalgsnummer: 13040000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 09.07.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Behandle problemer som reiser seg for de ansatte i samband medautomatiseringen i Televerket, som:samordne tiltak om sysselsetting, opplæring og stønadsordninger forpersonalet.vurdere sysselsettingsmuligheter.vurdere spørsmål om ekstraordinære sysselsettin
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Samferdselsdepartementet 11 8 5 58000 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 11 11 5 82115 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 12 12 4 50000 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 12 12 4 35407 Vedkommende departement
1985 Samferdselsdepartementet 12 12 0 0 Vedkommende departement
1986 Samferdselsdepartementet 12 12 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Turid Varsi 2 833 Av departement 1981 1981
1981 Medlem og sekretær Gunnar Høien 1 301 Overinspektør Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Hallvard Austlid 1 219 Personaldirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Øystein Bjørgum 1 213 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd-Kåre Kvalheim 1 301 Forbundsformann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Else Ørbæk 2 301 Forbundssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar Heive 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Ulfsæt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eva Holm 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anders Aasen 1 301 Seksjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johnny Seigerud 1 217 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Randi E. Johnsen 2 219 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Liv Eva Di micco 2 221 Kvinnesekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Else Granlund 2 230 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Vibeke Fleische Orkelbog 2 233 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Borgny Ohrstrand 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lars Hagen 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Viggo Bjarne Kristiansen 1 217 Forbundsformann Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Elisabeth Helseth 2 412 Teleekspeditør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ernst Kr. Risan 1 230 Nestformann Av departement 1982 1982
1983 Leder Turid Varsi 2 833 Lærer Av departement 1981
1983 Medlem og sekretær Gunnar Høien 1 301 Overinspektør Av departement 1981
1983 Nestleder Hallvard Austlid 1 219 Personaldirektør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Øystein Bjørgum 1 213 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Viggo Bjarne Kristiansen 1 217 Forbundsformann Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Kjersti Aasland 2 301 Konsulent Av departement
1983 Vanlig medlem Gunnar Heive 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Arne Ulfsæt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Elisabeth Helseth 2 412 Teleekspeditør Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kjell Jenssen 1 217 Kontorsjef Av departement
1983 Vanlig varamedlem Randi E. Johnsen 2 219 Kontorsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Liv Eva Di micco 2 221 Kvinnesekretær Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Else Granlund 2 230 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Ernst Kr. Risan 1 230 Nestformann Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Vibeke Fleische Orkelbog 2 233 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Heidi Kvernevik 2 301 Forbundssekretær Av departement
1983 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Borgny Ohrstrand 2 301 Kontorsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Lars Hagen 1 301 Kontorsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Arne Trønnes 1 401 Avdelingsleder Av departement 1983
1984 Leder Turid Varsi 2 833 Lærer Av departement 1981
1984 Medlem og sekretær Grete Gjestemoen 2 213 Konsulent Av departement 1984
1984 Medlem og sekretær Gunnar Høien 1 301 Overinspektør Av departement 1981
1984 Nestleder Hallvard Austlid 1 219 Personaldirektør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Øystein Bjørgum 1 213 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Viggo Bjarne Kristiansen 1 217 Forbundsformann Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Kjersti Aasland 2 301 Konsulent Av departement
1984 Vanlig medlem Gunnar Heive 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Arne Ulfsæt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Borgny Ohrstrand 2 301 Kontorsjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Arne Trønnes 1 401 Avdelingsleder Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Elisabeth Helseth 2 412 Teleekspeditør Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Kjell Jenssen 1 217 Kontorsjef Av departement
1984 Vanlig varamedlem Arne Sletta 1 217 Overinspektør Av departement
1984 Vanlig varamedlem Randi E. Johnsen 2 219 Kontorsjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Liv Eva Di micco 2 221 Kvinnesekretær Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Else Granlund 2 230 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Ernst Kr. Risan 1 230 Nestleder Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Vibeke Fleische Orkelbog 2 233 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Heidi Kvernevik 2 301 Forbundssekretær Av departement
1984 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Lars Hagen 1 301 Kontorsjef Av departement 1981
1985 Leder Turid Varsi 2 833 Lærer Av departement 1981
1985 Medlem og sekretær Grete Gjestemoen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Nestleder Lillian Krokan 2 604 Personaldirektør Av departement 1976 1985
1985 Vanlig medlem Øystein Bjørgum 1 213 Førstekonsulent Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Viggo Bjarne Kristiansen 1 217 Forbundsformann Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Kjersti Aasland 2 301 Konsulent Av departement
1985 Vanlig medlem Gunnar Heive 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Arne Ulfsæt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Borgny Ohrstrand 2 301 Seksjonssjef Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Arne Trønnes 1 401 Avdelingsleder Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Elisabeth Helseth 2 412 Teleekspeditør Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Kjell Jenssen 1 217 Kontorsjef Av departement
1985 Vanlig varamedlem Arne Sletta 1 217 Overinspektør Av departement
1985 Vanlig varamedlem Liv Eva Di micco 2 221 Kvinnesekretær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Else Granlund 2 230 Konsulent Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Ernst Kr. Risan 1 230 Nestleder Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Vibeke Fleische Orkelbog 2 233 Konsulent Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Heidi Kvernevik 2 301 Forbundssekretær Av departement
1985 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Lars Hagen 1 301 Kontorsjef Av departement 1981
1986 Leder Turid Varsi 2 833 Lærer Av departement 1981
1986 Medlem og sekretær Grete Gjestemoen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Øystein Bjørgum 1 213 Førstekonsulent Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Viggo Bjarne Kristiansen 1 217 Forbundsleder Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Kjersti Aasland 2 301 Konsulent Av departement
1986 Vanlig medlem Gunnar Heive 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Arne Ulfsæt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Borgny Ohrstrand 2 301 Seksjonssjef Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Arne Trønnes 1 401 Avdelingsleder Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Elisabeth Helseth 2 412 Kretsleder Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Kjell Jenssen 1 217 Kontorsjef Av departement
1986 Vanlig varamedlem Arne Sletta 1 217 Overinspektør Av departement
1986 Vanlig varamedlem Liv Eva Di micco 2 221 Kvinnesekretær Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Else Granlund 2 230 Konsulent Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Vibeke Fleische Orkelbog 2 233 Konsulent Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Heidi Kvernevik 2 301 Forbundssekretær Av departement
1986 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Lars Hagen 1 301 Kontorsjef Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Ernst Kr. Risan 1 301 Nestleder Av departement 1982