Televerkutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Televerkutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Televerkutvalget
Utvalgsnummer: 13042000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 04.11.1983 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skal undersøke hvordan Televerkets eksterne organisasjon skal utformesfor mest hensiktsmessig å fylle sine oppgaver i samfunnslivet og driverasjonelt og forretningsmessig. Herunder ta stilling til fremtidigpolitisk styring av etaten og fremtidig handlefr
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Samferdselsdepartementet 11 0 2 50121 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 11 0 18 379218 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Gunnar Rolf Stette 1 1663 Professor I statsråd 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Finn Harald Sletnes 1 219 Sivilingeniør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Ole J. Haga 1 213 Teknisk Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Kjell G. Skar 1 214 Underdirektør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Jørgen Longem 1 220 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Rolf Skår 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Preben H. Munthe 1 301 Professor I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Odd-Kåre Kvalheim 1 602 Telesjef I statsråd 1983
1984 Leder Gunnar Rolf Stette 1 1663 Professor I statsråd 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Finn Harald Sletnes 1 219 Sivilingeniør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Ole J. Haga 1 213 Ass. Teknisk Dire I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Kjell G. Skar 1 214 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Jørgen Longem 1 220 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Rolf Skår 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Ida Helliesen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Per Haga 1 301 Departementsråd I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Preben H. Munthe 1 301 Professor I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Odd-Kåre Kvalheim 1 602 Telesjef I statsråd 1983