Kontrollrådet for kabelnett

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollrådet for kabelnett" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollrådet for kabelnett
Utvalgsnummer: 13047000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 16.11.1984 ved kongelig resolusjon i henhold tilTelegrafloven paragraf 9 og Kringkastingsloven paragraf 2, jfr. midl.forskrifter for kabelnett av 1. juni 1984.
Mandat:
Være rådgivende organ for Samferdselsdepartementet i spørsmål påkabelnettområdet, samt klageinstans for vedtak truffet avkabelnettkontrollen. Rådet treffer vedtak som førsteinstans nårTeleverket søker konsesjon eller er hovedentreprenør for privatekonsesj
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0
1985 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0
1986 Samferdselsdepartementet 5 5 11 28953 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Finn Lied 1 231 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Fredrik C. Schreuder 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Helga Marie Strømme 2 301 Prosjektleder I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Anne Lise Hilmen 2 2093 Ass. Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Odd Kjell Skjegstad 1 231 Informasjonssjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Arild Ingjerd 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Arne Myskja 1 1601 Professor I statsråd 1984
1985 Leder Finn Lied 1 226 Fhv. Direktør I statsråd 1984
1985 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Anne Lise Hilmen 2 216 Ass. Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Fredrik C. Schreuder 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Helga Marie Strømme 2 301 Prosjektleder I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Odd Kjell Skjegstad 1 231 Informasjonssjef I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Arild Ingjerd 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Arne Myskja 1 1601 Professor I statsråd 1984
1986 Leder Finn Lied 1 226 Fhv. Direktør I statsråd 1984
1986 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Anne Lise Hilmen 2 216 Ass. Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Fredrik C. Schreuder 1 301 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Helga Marie Strømme 2 301 Prosjektleder I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Odd Kjell Skjegstad 1 231 Informasjonssjef I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Arild Ingjerd 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Arne Myskja 1 1601 Professor I statsråd 1984