Luftfartsverkets styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Luftfartsverkets styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Luftfartsverkets styre
Utvalgsnummer: 13054000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 11.12.92.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Samferdselsdepartementet 0 0 10 819600
1995 Samferdselsdepartementet 0 0 0 0
1996 Samferdselsdepartementet 0 0 10 680200
1997 Samferdselsdepartementet 0 0 11 715014
2002 Sosial- og helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Rolf Leisner 1 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Nestleder Tore Tønne 1 602 Adm Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ingar Od Skaug 1 219 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Georg Ot Besche De 1 219 Flygeleder I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Kari Berg 2 301 Utdanningsdirek I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Kari Blegen 2 502 Rådmann I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Edvin Leren 1 1504 Lufthavnbetjent I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Knut Hordvik 1 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Berit Kjøll 2 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Knut Hauge 1 706 Ridgiver I statsråd 1993
1995 Leder Rolf Leisner 1 301 Direktør I statsråd 1993
1995 Nestleder Tore Tønne 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Ingar Od Skaug 1 219 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Kari Blegen 2 502 Rådmann I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Edvin Leren 1 1504 Lufthavnbetjent I statsråd 1993 1995
1995 Vanlig medlem Georg Ot Besche De 1 1804 Sjefsflygeleder I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Kari Berg 2 2003 Utdanningsdirek I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Knut Hordvik 1 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Berit Kjøll 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Knut Hauge 1 706 Rådgiver I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Kjell Engkrog 1 1820 Afis-Fullmektig Av departement 1995
1996 Leder Rolf Leisner 1 301 Direktør I statsråd 1993
1996 Nestleder Tore Tønne 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Ingar Odd Skaug 1 219 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Berit Kjøll 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Kari Blegen 2 502 Rådmann I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Georg Otto Besche De 1 1804 Sjefsflygeleder I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Kontorsjef I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Knut Hordvik 1 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Kjetil A. Flatin 1 216 Adm. Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kjell Engkrog 1 1820 Afis-Fullmektig Av departement 1995
1997 Leder Erlend Rian 1 1902 Direktør Av departement 1997
1997 Nestleder Tore Tønne 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Bård Mikkelsen 1 219 Konsernsjef Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Georg Otto Besche De 1 301 Sjefsflygeleder I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Kari Blegen 2 502 Rådmann I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Kontorsjef I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Knut Hordvik 1 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Kjetil A. Flatin 1 216 Adm. Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kjell Engkrog 1 1820 Afis-Fullmektig Av departement 1995
2002 Knut Hordvik Avdelingssjef
2002 Dag Hårstad Flygeleder
2002 Helge Løbergsli Vaktsjef
2002 Kjetil A. Flatin 216 Generalsekretær
2002 Unni Olav 301
2002 Inge Nedrebø 1120 Overingeniør
2002 Anne-Brit Skjetne 1721
2002 Ingalill Olsen 2018 Ordfører
2002 Leder Erlend Rian 1902 Direktør
2002 Nestleder Bård Mikkelsen 219 Konsernsjef