Produktkontrollrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Produktkontrollrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Produktkontrollrådet
Utvalgsnummer: 14001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 02.09.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Produktkontrollrådet er tillagt omfattende oppgaver etter lov omproduktkontroll av 11. juni 1976.Produktkontrollrådet skal behandle saker og gjøre vedtak om produkter som kanmedføre helseskade eller miljøforstyrrelser i form av forurensning, avfall, sog l
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 13 0 8 106000 Annen instans
1981 Miljøverndepartementet 13 13 8 58000 Annen instans
1982 Miljøverndepartementet 13 13 5 67954 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 13 14 2 30314 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 13 13 4 65065 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 13 13 4 34775 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 13 13 4 43324 Annen instans
1987 Miljøverndepartementet 13 13 5 38021
1988 Miljøverndepartementet 13 13 4 35326
1989 Miljøverndepartementet 13 13 3 24000
1990 Miljøverndepartementet 13 13 2 50402
1991 Miljøverndepartementet 13 13 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1980 1980
1980 Nestleder Rolf Marstrander 1 301 Direktør I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Kontorsjef I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Olav Roalkvam 1 219 Byråsjef I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Per Flatberg 1 230 Cand.Pharm. I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Odd Højdahl 1 301 Direktør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Thomas J. Blehr 1 301 Direktør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Knut H. Eriksen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Legekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Lars Oftedal Broch 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Christine Frogn Brath 2 219 Sivilingeniør I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Jøldal 1 220 Overapoteker I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Øystein Heen 1 301 Byråsjef I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Halldis Lie 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Turid Bertelsen 2 301 Konsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Aud Blegen Svindland 2 301 Overlege I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Turid Caldwell 2 627 Direktør I statsråd 1972 1980
1981 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 0 Avdelingsleder Av andre 1980 1982
1982 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Avd.Direktør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Konsulent Av andre 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ole Erik Yrvin 1 233 Byråsjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Lise-Nette Opheim 2 237 Laboratoriesjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1977
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1982 1982
1983 Leder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1977
1983 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Christian Hambro 1 301 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ole Erik Yrvin 1 233 Utredningsleder Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Lise-Nette Opheim 2 237 Laboratoriesjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Halldis Lie 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Turid Bertelsen 2 301 Konsulent I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Aud Blegen Svindland 2 301 Overlege I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1982
1984 Leder Liv Gjølstad 2 301 Lagdommer I statsråd 1984
1984 Leder Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1980
1984 Nestleder Christian Hambro 1 301 Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig medlem Olav Roalkvam 1 219 Byråsjef I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Kvinnesekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Thomas J. Blehr 1 301 Direktør I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig medlem Knut H. Eriksen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Avdelingsingeniør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982 1984
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig varamedlem Christine Frogn Brath 2 219 Sivilingeniør I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Konsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Jøldal 1 220 Overapoteker I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig varamedlem Ole Erik Yrvin 1 233 Utredningsleder Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Lise-Nette Opheim 2 237 Laboratoriesjef Av departement 1982 1984
1984 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig varamedlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1977 1984
1984 Vanlig varamedlem Turid Bertelsen 2 301 Konsulent I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Aud Blegen Svindland 2 301 Overlege I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Halldis Lie 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker I statsråd 1984
1985 Leder Liv Gjølstad 2 301 Lagdommer I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Christine Frogn Brath 2 219 Sivilingeniør Av departement 1978 1985
1985 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Avdelingsleder Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Overingeniør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Tore Flaatrud 1 219 Avdelingsleder Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Odd L. Vanberg 1 220 Sivilingeniør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker I statsråd 1984
1986 Leder Liv Gjølstad 2 301 Lagdommer I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Overingeniør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Tore Flaatrud 1 219 Avdelingsleder Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Odd L. Vanberg 1 220 Sivilingeniør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker I statsråd 1984
1987 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Jon Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Anniken Heder 2 301 Kjemiingeniør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Tore Flaatrud 1 219 Avdelingsleder Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Odd L. Vanberg 1 220 Sivilingeniør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker I statsråd 1984
1988 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Jon Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Christine Frogn Brath 2 301 Sivilingeniør Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Lena Hageberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Torbjørn Paule 1 605 Leder I statsråd 1984
1988 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Berit Eyde Kjuus 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Anniken Heder 2 301 Kjemiingeniør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Håkon Nilson 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker I statsråd 1984
1989 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Jon Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Christine Frogn Brath 2 301 Sivilingeniør Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Lena Hageberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Torbjørn Paule 1 605 Leder I statsråd 1984
1989 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Berit Eyde Kjuus 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Anniken Heder 2 301 Kjemiingeniør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Håkon Nilson 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker I statsråd 1984
1990 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1986
1990 Vanlig medlem John Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Christine Frogn Brath 2 301 Sivilingeniør Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Lena Hageberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Torbjørn Paule 1 605 Leder I statsråd 1984
1990 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Berit Eyde Kjuus 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Anniken Heder 2 301 Kjemiingeniør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Håkon Nilson 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker I statsråd 1984
1991 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1986
1991 Vanlig medlem John Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Christine Frogn Brath 2 301 Sivilingeniør Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Lena Hageberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Torbjørn Paule 1 605 Leder I statsråd 1984
1991 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Berit Eyde Kjuus 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Anniken Heder 2 301 Kjemiingeniør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Håkon Nilson 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker I statsråd 1984