Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer
Utvalgsnummer: 14004000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 20.08.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget avløser tidl. Rådgivende utvalg for miljøinvesteringer ieldre industri. Utvalget skal behandle søknader om lån og lånegaranti i Den Norske Industribaog statstilskudd til tiltak mot forurensning fra eldre industri, tiltak forbedring av arbeidsmilj
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 10 0 25 144000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 10 10 25 150000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 10 10 18 101052 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 10 9 16 116915 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 11 11 14 120340 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 9 9 16 164300 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 9 9 13 88040 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 9 9 12 91384
1988 Miljøverndepartementet 9 9 10 96230
1989 Miljøverndepartementet 9 9 9 140000
1990 Miljøverndepartementet 9 9 10 63000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Martin Waage 1 211 Underdirektør I statsråd 1977 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Bjørn Hestangen 1 220 Førstekonsulent I statsråd 1979 1980
1980 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1974 1980
1980 Vanlig medlem Tore Gjerløw 1 219 Byråsjef I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Astrid Vinje Brustad 2 219 Overingeniør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Knut Olav Grøholt 1 230 Underdirektør I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Øystein Heen 1 301 Byråsjef Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Tormod Braaten 1 301 Overingeniør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Normann Hansen 1 301 Underdirektør I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Claus Jan Koren 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1979 1980
1980 Vanlig medlem Mary Helene Moe 2 301 Kontorsjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Jon Nymoen 1 220 Underdirektør I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Aimee Staude 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Knut A. Lorentzen 1 228 Sjefingeniør I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Ståle Pedersen 1 229 Byråsjef I statsråd 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør I statsråd 1974 1980
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1980
1980 Vanlig varamedlem Harald Ibrekk 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Else-Marie Olsen 2 301 Konsulent 1980 1980
1981 Vanlig varamedlem Egil Andenes 1 231 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1983 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 0 Sjefsingeniør Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Dag Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1984 Leder Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør Av departement 1978 1984
1984 Medlem og sekretær Erik S. Fougner 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Petter Erling Talleraas 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ståle Pedersen 1 230 Byråsjef Av departement 1974 1984
1984 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Trine Ellefsen 2 217 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1978 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Hestangen 1 220 Byråsjef Av departement 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Dag Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Anne Edda Mulholland 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Brynjulv Steinnes 1 627 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Petter Erling Talleraas 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Rune Solberg 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Dag Namtvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Trine Ellefsen 2 217 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne Edda Mulholland 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Bratheim 2 301 Avdelingssjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Elisabeth Grændsen 2 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Jon K. Opem 1 301 Førstekonsulent Av departement
1986 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Rune Solberg 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Dag Namtvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Trine Ellefsen 2 217 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Petter Erling Talleraas 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Bratheim 2 301 Avdelingssjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Elisabeth Grændsen 2 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Dag Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Jon K. Opem 1 301 Førstekonsulent Av departement
1987 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Overingeniør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Dag Namtvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1987 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1982
1987 Vanlig varamedlem Trine Ellefsen 2 217 Førstekonsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Astri Krohn Neset 2 219 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Petter Erling Talleraas 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Dag Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Jon K. Opem 1 301 Førstekonsulent Av departement
1988 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Overingeniør Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Dag Namtvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1988 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1982
1988 Vanlig varamedlem Trine Ellefsen 2 217 Førstekonsulent Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Astri Krohn Neset 2 219 Førstekonsulent Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Petter Erling Talleraas 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Dag Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1989 Sekretær, ikke medlem Finn Bjertnes 1 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Overingeniør Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Dag Namtvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1989 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1982
1989 Vanlig varamedlem Trine Ellefsen 2 217 Førstekonsulent Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Astri Krohn Neset 2 219 Førstekonsulent Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Petter Erling Talleraas 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Susan Eckey 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Finn Bjertnes 1 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Dag Namtvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Jens Brynestad 1 301 Overingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1982
1990 Vanlig varamedlem Asbjørn Myhra 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1982
1990 Vanlig varamedlem Astri Krohn Neset 2 219 Førstekonsulent Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Susan Eckey 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989