Rådet for Hardangervidda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Hardangervidda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Hardangervidda
Utvalgsnummer: 14006000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Hjemmel:
Opprettet 15.04.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet har som oppgave å følge utviklingen på Hardangervidda, og kan taopp saker fra alle forvaltningsområder til vurdering. Rådet har ikkeavgjørelsesmyndighet, men kan legge fram sitt syn overforMiljøverndepartementet, skogforvaltningen, og de lokale tils
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Miljøverndepartementet 22 20 1 29000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 22 20 3 95000 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 22 20 2 63250 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 22 20 2 62332 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 22 20 1 26408 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 22 20 2 94217 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 25 24 1 63591
1988 Miljøverndepartementet 25 24 1 38000
1989 Miljøverndepartementet 25 24 1 102605
1990 Miljøverndepartementet 25 24 1 60000
1991 Miljøverndepartementet 25 24 1 122000
1992 Miljøverndepartementet 25 24 0 0
1993 Miljøverndepartementet 25 24 1 109297
1994 Miljøverndepartementet 25 24 1 120590
1995 Miljøverndepartementet 25 24 1 73152
1996 Miljøverndepartementet 25 24 0 0
1997 Miljøverndepartementet 25 24 0 0
2002 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Nestleder Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Oscar T. Breien 1 219 Pensjonist I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Harald S. Haraldstad 1 228 Jordskifteinspektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Leif Ryvarden 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Fungerende Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per O. Bakkegaard 1 620 Regnskapsfører I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Else Høstmellingen 2 626 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Wårviken 1 632 Oppsynsmann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ola Rudi 1 633 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar Glesne 1 633 Ordfører I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tarald Øigarden 1 806 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hartvig Berg Olsen 1 826 Pensjonist I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Ordfører I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Dominicus Bjordal 1 1214 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingvald Jøsendal 1 1228 Brøytevakt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Torkjell Sekse 1 1231 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tomas Sekse 1 1231 Herredsagronom I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Oddborg Bu 2 1231 Husmor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jacob Sæbø 1 1232 Ordfører I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arnvid Vestrheim 1 1233 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Strandli 1 214 Fungerende Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hans-Emil Liden 1 301 Arkivar I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Vidar Fjeld Lillebø 1 301 Organisasjonssekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Statskonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Terje Selvig 1 602 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 620 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ranghild Nørstebø 2 632 Maskinoperatør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Knut S. Brekke 1 633 Tiltakssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigmund Tvermyr 1 806 Naturvernkonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jon Rongsjord 1 826 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Lise Haugen 2 826 Kontorassistent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ingrid Gardsjor Tveito 2 834 Lærer I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Olav Nystog 1 834 Lærer I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigrid Jøsendal 2 1228 Husmor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Magne Hus 1 1231 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sjur Sekse 1 1231 Lærer I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem John L. Myklatun 1 1232 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jens Kvale 1 1232 Oppsynsmann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Olav L. Aurdal 1 1233 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig medlem Einar Haatvedt 1 826 Ordfører 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Stein Kollungstad 1 217 Førstekonsulent Av departement 1982 1982
1983 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør I statsråd 1981
1983 Nestleder Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Oscar T. Breien 1 219 Pensjonist I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Harald S. Haraldstad 1 228 Jordskifteinspekt I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Leif Ryvarden 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Underdirektør (Fu I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Per O. Bakkegaard 1 620 Regnskapsfører I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Else Høstmellingen 2 626 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Egil Wårviken 1 632 Oppsynsmann I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Ola Rudi 1 633 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Gunnar Glesne 1 633 Ordfører I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Tarald Øigarden 1 806 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Einar Haatvedt 1 826 Trafikkinspektør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Ordfører I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Dominicus Bjordal 1 1214 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Ingvald Jøsendal 1 1228 Brøytevakt I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Torkjell Sekse 1 1231 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Tomas Sekse 1 1231 Herredsagronom I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Oddborg Bu 2 1231 Husmor I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Jacob Sæbø 1 1232 Ordfører I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Arnvid Vestrheim 1 1233 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Stein Kollungstad 1 217 Førstekonsulent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Hans-Emil Liden 1 301 Arkivar I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Vidar Fjeld Lillebø 1 301 Organisasjonssekr I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Terje Selvig 1 602 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 620 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Ranghild Nørstebø 2 632 Maskinoperatør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Knut S. Brekke 1 633 Tiltakssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Sigmund Tvermyr 1 806 Naturvernkonsulen I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Jon Rongsjord 1 826 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Anne Lise Haugen 2 826 Kontorassistent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Ingrid Gardsjor Tveito 2 834 Lærer I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Olav Nystog 1 834 Lærer I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Sigrid Jøsendal 2 1228 Husmor I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Magne Hus 1 1231 Bonde I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Sjur Sekse 1 1231 Lærer I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem John L. Myklatun 1 1232 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Jens Kvale 1 1232 Oppsynsmann I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Olav L. Aurdal 1 1233 Gårdbruker I statsråd 1981
1984 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør I statsråd 1981
1984 Nestleder Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Oscar T. Breien 1 219 Pensjonist I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Harald S. Haraldstad 1 228 Jordskifteinspekt I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Leif Ryvarden 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Underdirektør (Fu I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Per O. Bakkegaard 1 620 Regnskapsfører I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Else Høstmellingen 2 626 Konsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Egil Wårviken 1 632 Oppsynsmann I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Ola Rudi 1 633 Gardbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Knut S. Brekke 1 633 Tiltakssjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Tarald Øigarden 1 806 Førstekonsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Einar Haatvedt 1 826 Ordfører Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Småbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Dominicus Bjordal 1 1214 Ordfører I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Ingvald Jøsendal 1 1228 Brøytevakt I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Torkjell Sekse 1 1231 Gardbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Tomas Sekse 1 1231 Heradsagronom I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Oddborg Bu 2 1231 Husmor I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Jacob Sæbø 1 1232 Ordfører I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Arnvid Vestrheim 1 1233 Gardbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Stein Kollungstad 1 217 Førstekonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Hans-Emil Liden 1 301 Arkivar I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Vidar Fjeld Lillebø 1 301 Organisasjonssekr I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Terje Selvig 1 602 Førstekonsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 620 Gardbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Stein Lier-Hansen 1 625 Utdanningskonsule Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ranghild Nørstebø 2 632 Maskinoperatør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Glesne 1 633 Ordfører Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Tvermyr 1 806 Naturvernkonsulen I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Jon Rongsjord 1 826 Gardbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Anne Lise Haugen 2 826 Kontorassistent I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Ingrid Gardsjor Tveito 2 834 Lærer I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Olav Nystog 1 834 Lærer I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Sigrid Jøsendal 2 1228 Husmor I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Magne Hus 1 1231 Bonde I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Sjur Sekse 1 1231 Lærer I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Jens Kvale 1 1232 Oppsynsmann I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Lars K. Myklatun 1 1232 Gardbruker Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Olav L. Aurdal 1 1233 Gardbruker I statsråd 1981
1985 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør I statsråd 1981
1985 Nestleder Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Oscar T. Breien 1 219 Pensjonist I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Harald S. Haraldstad 1 228 Jordskifteinspekt I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Leif Ryvarden 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Per O. Bakkegaard 1 620 Regnskapsfører I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Else Høstmellingen 2 626 Konsulent I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Egil Wårviken 1 632 Oppsynsmann I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Ola Rudi 1 633 Gardbruker I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Tarald Øigarden 1 806 Førstekonsulent I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Einar Haatvedt 1 826 Ordfører Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Småbruker I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Dominicus Bjordal 1 1214 Ordfører I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Ingvald Jøsendal 1 1228 Brøytevakt I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Torkjell Sekse 1 1231 Gardbruker I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Tomas Sekse 1 1231 Heradsagronom I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Oddborg Bu 2 1231 Husmor I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Jacob Sæbø 1 1232 Ordfører I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Arnvid Vestrheim 1 1233 Gardbruker I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Stein Kollungstad 1 217 Førstekonsulent Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Hans-Emil Liden 1 301 Arkivar I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Terje Selvig 1 602 Førstekonsulent I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 620 Gardbruker I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Stein Lier-Hansen 1 625 Utdanningskonsule Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ranghild Nørstebø 2 632 Maskinoperatør I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Sigmund Tvermyr 1 806 Naturvernkonsulen I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Jon Rongsjord 1 826 Gardbruker I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Anne Lise Haugen 2 826 Kontorassistent I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Gardsjor Tveito 2 834 Lærer I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Olav Nystog 1 834 Lærer I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Sigrid Jøsendal 2 1228 Husmor I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Magne Hus 1 1231 Bonde I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Sjur Sekse 1 1231 Lærer I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Jens Kvale 1 1232 Oppsynsmann I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Lars K. Myklatun 1 1232 Gardbruker Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Olav L. Aurdal 1 1233 Gardbruker I statsråd 1981
1986 Leder Johannes Vågsnes 1 921 Bonde Av departement 1986
1986 Nestleder Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Harald Julsrud 1 301 Generalsekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Tove Ness 2 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Unni Kveisengen 2 602 Adjunkt Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Bertil Anderson 1 604 Naturverninspektø Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Gunnar Berg 1 620 Gardbruker Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Egil Wårviken 1 632 Oppsynsmann Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Torill Melle 2 633 Rektor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Daniel Bråthen 1 713 Disponent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Sigmund Tvermyr 1 806 Naturverninspektø Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Einar Haatvedt 1 826 Ordfører Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Marie Sund 2 833 Ordfører Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Ordfører Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Honoria Hamre 2 1201 Lektor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ingvald Jøsendal 1 1228 Brøytevakt Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Magnus Solbakken 1 1228 Avdelingsleder Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Knut Erdal 1 1228 Ordfører Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Torkjell Sekse 1 1231 Gardbruker Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Tomas Sekse 1 1231 Heradsagronom Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Lars K. Myklatun 1 1232 Gardbruker Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Liv Vaksdal 2 1232 Turisthyttebestyr Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arnvid Vestrheim 1 1233 Gardbruker Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Aud Castberg 2 1601 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Jens Dedichen 1 301 Advokat Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans Chr. Ødegaard 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Ailen Flataaker 2 620 Turisthyttebestyr Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Stein Lier-Hansen 1 625 Utdanningskonsule Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Mona Trøtscher 2 626 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Marie Traaen 2 632 Kontorfullmektig Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Johannes Flaat 1 633 Distriktsveterinæ Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Halvor Svendsen 1 633 Gårdbruker Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Leif Krosshaug 1 806 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Sørbø 2 806 Kontorfullmektig Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Sigmund Holte 1 826 Adjunkt Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Solveig Loftsgarden 2 834 Husmor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Olav G. Saltvold 1 1228 Kjøpmann Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Anne Lutro 2 1231 Husmor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Nils Øvstedal 1 1231 Skogreisningslede Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Henry Hereid 1 1232 Gårdbruker Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Olav L. Aurdal 1 1233 Gardbruker Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Liv Hauso 2 1233 Husmor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Eli Moen 2 1601 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant Av departement 1986
1987 Leder Johannes Vågsnes 1 921 Bonde Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Harald Julsrud 1 301 Generalsekretær Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Unni Kveisengen 2 602 Adjunkt Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Bertil Anderson 1 604 Naturverninspek Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Torill Melle 2 633 Rektor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Daniel Bråthen 1 713 Disponent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Marie Sund 2 833 Ordfører Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Honoria Hamre 2 1201 Lektor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Magnus Solbakken 1 1228 Avdelingsleder Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Knut Erdal 1 1228 Ordfører Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Liv Vaksdal 2 1232 Turisthyttebest Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Aud Castberg 2 1601 Kontorsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Jens Dedichen 1 301 Advokat Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Hans Chr. Ødegaard 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ailen Flataaker 2 620 Turisthyttebest Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Mona Trøtscher 2 626 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Marie Traaen 2 632 Kontorfullmekti Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Johannes Flaat 1 633 Distriktsveteri Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Halvor Svendsen 1 633 Gårdbruker Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Leif Krosshaug 1 806 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ingrid Sørbø 2 806 Kontorfullmekti Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Sigmund Holte 1 826 Adjunkt Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Solveig Loftsgarden 2 834 Husmor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Olav G. Saltvold 1 1228 Kjøpmann Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Anne Lutro 2 1231 Husmor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Nils Øvstedal 1 1231 Skogreisningsle Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Henry Hereid 1 1232 Gårdbruker Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Liv Hauso 2 1233 Husmor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Eli Moen 2 1601 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Varamedlem og nestleder Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant Av departement 1986
1988 Leder Johannes Vågsnes 1 921 Bonde Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Sverre Larsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Unni Kveisengen 2 602 Adjunkt Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Bertil Anderson 1 604 Naturverninspek Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Knut Eide 1 620 Ingeniør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Torill Melle 2 633 Rektor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Daniel Bråthen 1 713 Disponent Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Marie Sund 2 833 Ordfører Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Aud Castberg 2 922 Fylkesmiljøvern Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Honoria Hamre 2 1201 Lektor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Magnus Solbakken 1 1228 Avdelingsleder Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Knut Erdal 1 1228 Ordfører Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Liv Vaksdal 2 1232 Turisthyttebest Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Jens Dedichen 1 301 Advokat Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Hans Chr. Ødegaard 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Ailen Flataaker 2 620 Turisthyttebest Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Mona Trøtscher 2 626 Konsulent Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Marie Traaen 2 632 Kontorfullmekti Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Johannes Flaat 1 633 Distriktsveteri Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Halvor Svendsen 1 633 Gårdbruker Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Ingrid Sørbø 2 806 Kontorfullmekti Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Leif Krosshaug 1 806 Naturforvalter Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Sigmund Holte 1 826 Adjunkt Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Solveig Loftsgarden 2 834 Husmor Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Olav G. Saltvold 1 1228 Kjøpmann Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Anne Lutro 2 1231 Husmor Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Nils Øvstedal 1 1231 Skogreisningsle Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Henry Hereid 1 1232 Gårdbruker Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Liv Hauso 2 1233 Husmor Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Eli Moen 2 1601 Førstekonsulent Av departement 1986
1988 Varamedlem og nestleder Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant Av departement 1986
1989 Leder Johannes Vågsnes 1 921 Bonde Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Sverre Larsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Unni Kveisengen 2 602 Adjunkt Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Bertil Anderson 1 604 Naturforvalter Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Knut Eide 1 620 Ingeniør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Torill Melle 2 633 Rektor Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Daniel Bråthen 1 713 Disponent Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Marie Sund 2 833 Ordfører Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Aud Castberg 2 922 Fylkesmiljøvern Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Honoria Hamre 2 1201 Lektor Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Magnus Solbakken 1 1228 Avdelingsleder Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Knut Erdal 1 1228 Ordfører Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Liv Vaksdal 2 1232 Turisthyttebest Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Jens Dedichen 1 301 Advokat Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Hans Chr. Ødegaard 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Ailen Flataaker 2 620 Turisthyttebest Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Mona Trøtscher 2 626 Konsulent Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Marie Traaen 2 632 Kontorfullmekti Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Johannes Flaat 1 633 Distriktsveteri Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Halvor Svendsen 1 633 Gårdbruker Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Ingrid Sørbø 2 806 Kontorfullmekti Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Leif Krosshaug 1 806 Naturforvalter Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Sigmund Holte 1 826 Adjunkt Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Solveig Loftsgarden 2 834 Husmor Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Olav G. Saltvold 1 1228 Kjøpmann Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Anne Lutro 2 1231 Husmor Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Nils Øvstedal 1 1231 Skogreisningsle Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Henry Hereid 1 1232 Gårdbruker Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Liv Hauso 2 1233 Husmor Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Eli Moen 2 1601 Byråsjef Av departement 1986
1989 Varamedlem og nestleder Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant Av departement 1986
1990 Leder Borghild Brennekåsa 2 807 Rektor Av departement 1990
1990 Nestleder Dominicus Bjordal 1 1214 Ordfører Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Sverre Larsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Unni Kveisengen 2 602 Adjunkt Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Bente Kjønaas Paalgard 2 620 Servitør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Stein Lier-Hansen 1 625 Generalsekretær Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Egil Wårviken 1 632 Vegmester Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Oddbjørn Fønnebø 1 633 Ingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Terje Selvig 1 713 Avdelingssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Synnøve Mæland 2 806 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Astrid Røer Ulleren 2 826 Veterinær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Marie Sund 2 833 Ordfører Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Solveig Loftsgarden 2 834 Husmor Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Sigrid. Torgrimsen 2 834 Kontorfullmekti Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ingvald Jøsendal 1 1228 Pensjonist Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Tomas Sekse 1 1231 Pensjonist Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Olav H. Opedal 1 1231 Bonde Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Lars A. Sekse 1 1231 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Liv Vaksdal 2 1232 Turisthyttebest Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Marit Sæbø 2 1232 Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ingjerd Moland Sæbø 2 1232 Ligningssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Magnus Ljone 1 1233 Bonde Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Olav Nord-Varhaug 1 1601 Kontorsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensiss Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Runar Schau Carlsen 1 602 Ass. Fylkesmann Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Borghild Augunset 2 620 - Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Arne Fred Hallingstad 1 620 Oppsynsmann Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Lars Ole Skogen 1 632 Skolesjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Gunhild Brun 1 633 Bonde Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingrid Sørbø 2 806 Sekretær Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Johan Aas 1 819 Viltforvalter Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Andres Sæthre 1 826 Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jon Neset 1 834 Gardbruker Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Aagot Storlid 2 834 Husmor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Honoria Hamre 2 1201 Lektor Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Magnus Solbakken 1 1228 Avdelingsleder Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingebjørg Jordal 2 1228 Sykepleier Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Nils Øvstedal 1 1231 Skogmester Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Anne Lutro 2 1231 Student Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Henry Hereid 1 1232 Gårdbruker Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Liv Hauso 2 1233 Lærer Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Mildred Prestgard 2 1233 Bonde Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Arnt Thor Hegstad 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Leder Borghild Brennekåsa 2 807 Rektor Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Bente Kjønaas Paalgard 2 620 Servitør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Oddbjørn Fønnebø 1 633 Ingeniør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Terje Selvig 1 713 Avdelingssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Synnøve Mæland 2 806 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Astrid Røer Ulleren 2 826 Veterinær Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Sigrid. Torgrimsen 2 834 Kontorfullmekti Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Olav H. Opedal 1 1231 Bonde Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Lars A. Sekse 1 1231 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Marit Sæbø 2 1232 Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ingjerd Moland Sæbø 2 1232 Ligningssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Magnus Ljone 1 1233 Bonde Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Olav Nord-Varhaug 1 1601 Kontorsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Runar Schau Carlsen 1 602 Kontorsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Borghild Augunset 2 620 - Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Arne Fred Hallingstad 1 620 Oppsynsman Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Lars Ole Skogen 1 632 Skolesjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Gunhild Brun 1 633 Bonde Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Johan Aas 1 819 Viltforvalter Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Andres Sæthre 1 826 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jon Neset 1 834 Gardbruker Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Aagot Storlid 2 834 Husmor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ingebjørg Jordal 2 1228 Sykepleier Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Mildred Prestgard 2 1233 Bonde Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Arnt Thor Hegstad 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Leder Borghild Brennekåsa 2 807 Rektor Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Bente Kjønaas Paalgard 2 620 Servitør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Oddbjørn Fønnebø 1 633 Ingeniør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Terje Selvig 1 713 Avdelingssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Synnøve Mæland 2 806 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Astrid Røer Ulleren 2 826 Veterinær Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Sigrid. Torgrimsen 2 834 Kontorfullmekti Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ingebjørg Jordal 2 1228 Sykepleier Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Olav H. Opedal 1 1231 Bonde Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Lars A. Sekse 1 1231 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Marit Sæbø 2 1232 Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ingjerd Moland Sæbø 2 1232 Ligningssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Magnus Ljone 1 1233 Bonde Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Olav Nord-Varhaug 1 1601 Kontorsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Runar Schau Carlsen 1 602 Kontorsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Borghild Augunset 2 620 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Arne Fred Hallingstad 1 620 Oppsynsmann Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Lars Ole Skogen 1 632 Skolesjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Gunhild Brun 1 633 Bonde Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Johan Aas 1 819 Viltforvalter Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Andres Sæthre 1 826 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Jon Neset 1 834 Gardbruker Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Aagot Storlid 2 834 Husmor Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Mildred Prestgard 2 1233 Bonde Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Arnt Thor Hegstad 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1990
1993 Leder Borghild Brennekåsa 2 807 Rektor Av departement 1990 1993
1993 Nestleder Dominicus Bjordal 1 1214 Ordfører Av departement 1981 1993
1993 Vanlig medlem Sverre Larsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Unni Kveisengen 2 602 Adjunkt Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Bente Kjønaas Paalgard 2 620 Servitør Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Stein Lier-Hansen 1 625 Generalsekretær Av departement 1984 1993
1993 Vanlig medlem Egil Wårviken 1 632 Vegmester Av departement 1981 1993
1993 Vanlig medlem Oddbjørn Fønnebø 1 633 Ingeniør Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Terje Selvig 1 713 Avdelingssjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Synnøve Mæland 2 806 Konsulent Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Astrid Røer Ulleren 2 826 Veterinær Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Marie Sund 2 833 Ordfører Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Solveig Loftsgarden 2 834 Husmor Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Karin Gjøtterud 2 834 Bonde Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ingvald Jøsendal 1 1228 Pensjonist Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Tomas Sekse 1 1231 Pensjonist Av departement 1981 1993
1993 Vanlig medlem Olav H. Opedal 1 1231 Bonde Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Lars A. Sekse 1 1231 Forsker Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Liv Vaksdal 2 1232 Turisthyttebest Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Ingjerd Moland Sæbø 2 1232 Ligningssjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Marit Sæbø 2 1232 Turisthyttebest Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Magnus Ljone 1 1233 Bonde Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Olav Nord-Varhaug 1 1601 Kontorsjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Runar Schau Carlsen 1 602 Kontorsjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Borghild Augunset 2 620 Miljøarbeider Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Arne Fred Hallingstad 1 620 Oppsynsmann Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Lars Ole Skogen 1 632 Skolesjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Gunhild Brun 1 633 Bonde Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Ingrid Sørbø 2 806 Sekretær Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Johan Aas 1 819 Viltforvalter Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Andres Sæthre 1 826 Driftsingeniør Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Jon Neset 1 834 Gardbruker Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Aagot Storlid 2 834 Husmor Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Honoria Hamre 2 1201 Lektor Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Magnus Solbakken 1 1228 Avdelingsleder Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Ingebjørg Jordal 2 1228 Sykepleier Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Nils Øvstedal 1 1231 Skogmester Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Anne Lutro 2 1231 Student Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Henry Hereid 1 1232 Gårdbruker Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Liv Hauso 2 1233 Lærer Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Mildred Prestgard 2 1233 Bonde Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Arnt Thor Hegstad 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1990 1993
1994 Vanlig medlem Siri Parmann 2 219 Faglig Leder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Karin Gjøtterud 2 834 Bonde Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Ingvald Jøsendal 1 1228 Pensjonist Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Jan Olav Nybo 1 301 Naturvernleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Johnny Vikne 1 1228 Av departement 1993
1995 Leder Borghild Brennekåsa 2 807 Rektor Av departement 1990 1995
1995 Nestleder Dominicus Bjordal 1 1214 Ordfører Av departement 1981 1995
1995 Vanlig medlem Siri Parmann 2 219 Faglig Leder Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Sverre Larsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1988 1995
1995 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Unni Kveisengen 2 602 Adjunkt Av departement 1986 1995
1995 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1986 1995
1995 Vanlig medlem Bente Kjønaas Paalgard 2 620 Servitør Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Egil Wårviken 1 632 Vegmester Av departement 1981 1995
1995 Vanlig medlem Oddbjørn Fønnebø 1 633 Ingeniør Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Terje Selvig 1 713 Avdelingssjef Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Synnøve Mæland 2 806 Konsulent Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Astrid Røer Ulleren 2 826 Veterinær Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Marie Sund 2 833 Ordfører Av departement 1986 1995
1995 Vanlig medlem Solveig Loftsgarden 2 834 Husmor Av departement 1986 1995
1995 Vanlig medlem Karin Gjøtterud 2 834 Bonde Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Ingebjørg Jordal 2 1228 Sykepleier Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Tomas Sekse 1 1231 Pensjonist Av departement 1981 1995
1995 Vanlig medlem Olav H. Opedal 1 1231 Bonde Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Lars A. Sekse 1 1231 Forsker Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Liv Vaksdal 2 1232 Turisthyttebest Av departement 1986 1995
1995 Vanlig medlem Ingjerd Moland Sæbø 2 1232 Ligningssjef Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Marit Sæbø 2 1232 Turisthyttebest Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Magnus Ljone 1 1233 Bonde Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Olav Nord-Varhaug 1 1601 Kontorsjef Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Daniel Rogstad 1 301 Amanuensis Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Jan Olav Nybo 1 301 Naturvernleder Av departement 1994 1995
1995 Vanlig varamedlem Runar Schau Carlsen 1 602 Kontorsjef Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Borghild Augunset 2 620 Miljøarbeider Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Arne Fred Hallingstad 1 620 Oppsynsmann Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Lars Ole Skogen 1 632 Skolesjef Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Gunhild Brun 1 633 Bonde Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Johan Aas 1 819 Viltforvalter Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Andres Sæthre 1 826 Driftsingeniør Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Jon Neset 1 834 Gardbruker Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Aagot Storlid 2 834 Husmor Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Honoria Hamre 2 1201 Lektor Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Magnus Solbakken 1 1228 Avdelingsleder Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Johnny Vikne 1 1228 Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Nils Øvstedal 1 1231 Skogmester Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Anne Lutro 2 1231 Student Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Henry Hereid 1 1232 Gårdbruker Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Liv Hauso 2 1233 Lærer Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Mildred Prestgard 2 1233 Bonde Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Arnt Thor Hegstad 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1990 1995
1996 Vanlig medlem Astrid Elin Halse 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Astrid Elin Halse 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
2002 Anne Brit Leivseth
2002 Eli Moen 220 Fylkesmiljøvernsjef
2002 Bente Meinert 301 Avdelingsdirektør
2002 Inger Antonsen 301 Førstekonsulent
2002 Jan Olav Nybo 301 Naturvernleder
2002 Vebjørn Håvardsrud 620 Vaktmester
2002 Svein E. Hansen 622
2002 Tov Sandnæs 633 Lektor
2002 Gerd Kravik 633 Sekretær
2002 Arne Malme 806 Fylkesmiljøvernsjef
2002 Miklos Vassanyi 819 Landbruksdirektør
2002 Sigmund Holte 826 Adjunkt
2002 Gudbrand Håvardsrud 826 Bonde
2002 Øystein Høgetveit 834
2002 Herdis Lien 834 Daglig Leder
2002 Solveig Loftsgarden 834 Husmor
2002 Terje Aasen 1201 Fylkesmiljøvernsjef
2002 Anniken Friis 1201 Seksjonsleder
2002 Magnus Solbakken 1228 Avdelingsleder
2002 Olav H. Opedal 1231 Bonde
2002 Erik Solheim 1432 Høgskulelektor
2002 Arnt Thorvald Hegstad 1601 Førstekonsulent
2002 Olav Nord-Varhaug 1601 Kontorsjef
2002 Leder Dominikus Nagell Bjordal 1159 Ordfører
2002 Nestleder Ingvard Solberg 619 Ordfører