Statens nærmiljøutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens nærmiljøutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens nærmiljøutvalg
Utvalgsnummer: 14009000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 11.09.1981 ved kongelig resolusjon i henhold til St.meld.nr. 79 (1980-81) Langtidsprogrammet 1982-85.
Mandat:
Utvalget skal være et rådgivende og koordinerende organ for sentralestatlige myndigheter i deres arbeid med å utvikle bedre nærmiljøer oglokalsamfunn. Oppnevnt ved kgl. res. 11. september 1981 og nyoppnevntv/Kronprinsregentens resolusjon 21. oktober 1983.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Miljøverndepartementet 11 11 2 0 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 0 0 8 35000 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 9 7 8 151300 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 9 7 7 197340 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 9 7 4 346894 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 9 9 9 287071 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 9 9 11 267716
1988 Miljøverndepartementet 9 9 7 404777
1989 Miljøverndepartementet 9 9 8 150000
1990 Miljøverndepartementet 9 9 6 472000
1991 Miljøverndepartementet 9 9 0 0
1992 Miljøverndepartementet 9 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Andre tilknyttede personer Arild Hartung 1 216 Overingeniør I statsråd 1981 1981
1981 Leder Kjell Spigseth 1 301 Overarkitekt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gudrun Heimvik 2 211 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jon Christophersen 1 301 Avdelingsarkitekt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gerd Vollset 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tor Saglie 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Malin Brattstrøm 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Elsa Bøhmer-Heen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Trygve Roll-Hansen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rolf Lasse Lund 1 301 Fullmektig I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Overlege I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Haktor Helland 1 213 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Petter Lodden 1 231 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ragnhild Haug 2 301 Avdelingsarkitekt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Marit Dahl 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tove Monsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Erik Hauglund 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tore Dag Lien 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Tvedt 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Frode Mærli 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Britt Wolff 2 1201 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig medlem Gudrun Heimvik 2 211 Førstekonsulent Av departement 1981 1982
1982 Vanlig medlem Unni Poulsson Kramer 2 219 Konsulent Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Sven-Even Maamoen 1 219 Byråsjef Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Arne S. Dolven 1 231 Byråsjef Av departement 1982
1983 Andre tilknyttede personer Arild Hartung 1 216 Overingeniør Av departement 1981 1983
1983 Andre tilknyttede personer Frode Mærli 1 301 Konsulent Av departement 1981 1983
1983 Leder Kjell Spigseth 1 301 Overarkitekt I statsråd 1981 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Hanne Wilhjelm 2 219 Avdelingsarkitekt I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Unni Poulsson Kramer 2 219 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Johs. Wike 1 230 Byråsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Petter Lodden 1 231 Konsulent I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig medlem Malin Brattstrøm 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Elsa Bøhmer-Heen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Overlege I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Gerd Vollset 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig medlem Trygve Roll-Hansen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Gudrun Heimvik 2 211 Førstekonsulent Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Sven-Even Maamoen 1 219 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Tor Petter Bø 1 219 Konsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne S. Dolven 1 231 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ragnhild Haug 2 301 Avdelingsarkitekt I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Tove Monsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Tore Dag Lien 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Jan Tvedt 1 301 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Jon Christophersen 1 301 Avdelingsarkitekt I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Marit Dahl 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Erik Hauglund 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Siri Hole 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Britt Wolff 2 1201 Førstekonsulent I statsråd 1981
1984 Sekretær, ikke medlem Hanne Wilhjelm 2 219 Avdelingsarkitekt I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Johs. Wike 1 230 Byråsjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Audun Edwardsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Tor Petter Bø 1 219 Konsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Siri Hole 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Åse Løset 2 301 Konsulent I statsråd 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Gro Wester 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Ingjerd Fuglum 2 220 Førstekonsulent 1985
1985 Vanlig medlem Johs. Wike 1 230 Byråsjef I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Spesiallege I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Audun Edwardsen 1 301 Underdirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Hanne Wilhjelm 2 219 Avdelingsarkitekt I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Malin Brattstrøm 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Ingunn Stangeby 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1985
1986 Andre tilknyttede personer Frode Mærli 1 301 Konsulent Av departement 1983
1986 Andre tilknyttede personer Guttorm Grundt 1 627 Konsulent Av departement 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Gro Wester 2 220 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ingjerd Fuglum 2 220 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Johs. Wike 1 230 Byråsjef I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Spesiallege I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Audun Edwardsen 1 301 Underdirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Hanne Wilhjelm 2 219 Avdelingsarkitekt I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Malin Brattstrøm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ingunn Stangeby 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Greta Kari Billing 2 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Trude Nergård 2 301 Konsulent 1986
1986 Vanlig varamedlem Trude Lund 2 301 Sjefsarkitekt Av departement 1986
1987 Andre tilknyttede personer Frode Mærli 1 217 Førstekonsulent Av departement 1983 1987
1987 Andre tilknyttede personer Guttorm Grundt 1 627 Spesialkonsulen Av departement 1986 1987
1987 Leder Kjell Spigseth 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Tore Raasok 1 231 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1981 1987
1987 Vanlig medlem Erik Hauglund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør I statsråd 1981 1987
1987 Vanlig medlem Olav Holstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Tore Johannesen 1 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Liv C. Klyve 2 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ingvild Gaasemyr 2 213 Overingeniør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Hanne Wilhjelm 2 219 Avdelingsarkite Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Marit Dahl 2 301 Avdelingsleder Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Audun Edwardsen 1 301 Underdirektør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Malin Brattstrøm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Trude Nergård 2 301 Konsulent Av departement 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem Trude Lund 2 301 Sjefsarkitekt Av departement 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Asle Moltumyr 1 213 Sekretær Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Olav Holstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Liv C. Klyve 2 301 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Sven Erik Skønberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Erik Uribarri 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingvild Gaasemyr 2 213 Overingeniør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Trond Herland 1 301 Avdelingssjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Marit Unstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Bodil Finsveen 2 301 Rådgiver Av departement 1988
1989 Andre tilknyttede personer Audun Moflag 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Asle Moltumyr 1 213 Prosjektleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Tore Raasok 1 231 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Olav Holstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Johan Raaum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ingvild Gaasemyr 2 213 Overingeniør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Marit Unstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bodil Finsveen 2 301 Rådgiver Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bjarne Myhre 1 301 Avdelingssjef Av departement 1989
1990 Andre tilknyttede personer Audun Moflag 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Asle Moltumyr 1 213 Prosjektleder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Tore Raasok 1 231 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Olav Holstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Johan Raaum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ingvild Gaasemyr 2 213 Overingeniør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Marit Unstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Bodil Finsveen 2 301 Rådgiver Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Myhre 1 301 Avdelingssjef Av departement 1989
1991 Andre tilknyttede personer Audun Moflag 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Asle Moltumyr 1 213 Prosjektleder Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Tore Raasok 1 231 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Olav Holstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Johan Raaum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Ingvild Gaasemyr 2 213 Overingeniør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Marit Unstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Bodil Finsveen 2 301 Rådgiver Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Bjarne Myhre 1 301 Avdelingssjef Av departement 1989
1992 Andre tilknyttede personer Audun Moflag 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1989
1992 Sekretær, ikke medlem Asle Moltumyr 1 213 Prosjektleder Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Tore Raasok 1 231 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Olav Holstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Johan Raaum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Rådgiver Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Ingvild Gaasemyr 2 213 Overingeniør Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Marit Unstad 2 301 Konsulent Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Bodil Finsveen 2 301 Rådgiver Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Bjarne Myhre 1 301 Avdelingssjef Av departement 1989