Hytteutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hytteutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hytteutvalget
Utvalgsnummer: 14016000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 12.10.1979 ved kongelig resolusjon
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 13 0 7 174000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 13 0 7 241000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Svein Aasmundstad 1 501 Fylkesrådmann I statsråd 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Kari Strande 2 1214 Utvalgssekretær 1980 1980
1980 Vanlig medlem Karl Normann 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Sjefsarkitekt I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Anne Aubert 2 301 Konsulent I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Tor Trosterud 1 301 Redaktør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Marta Nergaard 2 427 Lærer I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Eirin Faldet 2 428 Sosialkurator I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Sigurd Kirkebøen 1 619 Disponent I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Mads Strand 1 621 Skogeier I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Willy Jansson 1 706 I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Magne Risdal 1 903 Skogbrukssjef I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Sissel Wendt 2 1002 Regnskapsfører I statsråd 1979
1981 Leder Svein Aasmundstad 1 501 Fylkesrådmann I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Karl Normann 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Sjefsarkitekt I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Anne Aubert 2 301 Konsulent I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Tor Trosterud 1 301 Redaktør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Marta Nergaard 2 427 Lærer I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Eirin Faldet 2 428 Sosialkurator I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Sigurd Kirkebøen 1 619 Disponent I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Mads Strand 1 621 Skogeier I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Willy Jansson 1 706 I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Magne Risdal 1 903 Skogbrukssjef I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Sissel Wendt 2 1002 Regnskapsfører I statsråd 1979