Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger
Utvalgsnummer: 14025000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 05.03.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Programstyret er ansvarlig overfor Miljøverndepartementet forgjennomføringen av Forskningsprogram om Havforurensninger. Det skal, itillegg til å fremme forslag om finansiering og organisering, sikrekoordinering med forskningsvirksomhet finansiert av andre
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Miljøverndepartementet 6 0 7 77356 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 6 0 5 83165 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 6 0 5 63000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Andre tilknyttede personer Anne Fikkan 2 301 Førstekonsulent Av departement 1982 1982
1982 Leder Arne Jensen 1 1601 Professor I statsråd 1976 1982
1982 Nestleder Gunnar Sætersdal 1 1201 Direktør I statsråd 1976 1982
1982 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1976 1982
1982 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektø Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ole Johan Østvedt 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1979 1982
1982 Vanlig medlem Kjell E. Eimhjellen 1 1601 Dosent I statsråd 1976 1982
1983 Andre tilknyttede personer Anne Fikkan 2 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1982
1984 Andre tilknyttede personer Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1982