Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Utvalgsnummer: 14032000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. 06.05.1988
Mandat:
Forskningsstiftelsen Norsk institutt for naturforskning (NINA) eropprettet for å utvikle et bredt faglig kompetansesenter innenanvendt økologi/naturforskning for å styrke frittståendeoppdragsforskning, utredning og faglig rådgivning fornaturforvaltningen
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1988 Miljøverndepartementet 7 8 6 120000
1989 Miljøverndepartementet 7 8 6 146365
1990 Miljøverndepartementet 7 8 6 204221
1991 Miljøverndepartementet 7 8 6 127000
1992 Miljøverndepartementet 7 8 6 278000
1993 Miljøverndepartementet 7 8 7 180177
1994 Miljøverndepartementet 9 12 7 316679
1995 Miljøverndepartementet 9 12 7 311492
1996 Miljøverndepartementet 7 9 6 312271
1997 Miljøverndepartementet 7 9 6 302000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Leder Odd Halvorsen 1 124 Professor I statsråd 1988
1988 Nestleder Barbro Gullvåg 2 1601 Professor I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Aud Castberg 2 922 Fylkesmiljøvern I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Helge H. Vikan 1 1601 Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Arnfinn Langeland 1 1601 Forsker I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Else Gråwe 2 1601 Førstesekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Forstkandidat I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Tormod W. Karlstrøm 1 219 Rådgiver I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Eilen A. Vik 2 301 Forskningskoord I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Jon G. Backer 1 1102 Bestyrer I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Peter Johan Schei 1 1601 Ass. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Terje Skogland 1 1601 Forsker I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Kaare Aagaard 1 1601 Forsker I statsråd 1988
1988 Varamedlem og nestleder Randi Eidsmo Reinertsen 2 1601 Forsker I statsråd 1988
1989 Leder Odd Halvorsen 1 124 Professor I statsråd 1988
1989 Nestleder Barbro Gullvåg 2 1601 Professor I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Aud Castberg 2 922 Fylkesmiljøvern I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 1601 Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Arnfinn Langeland 1 1601 Forsker I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Else Gråwe 2 1601 Personalkonsule I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Eilen A. Vik 2 301 Forskningskoord I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Halvorsen 1 301 Forsker Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Terje Skogland 1 1601 Forsker I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Kaare Aagaard 1 1601 Forsker I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Terje Klokk 1 1662 Kontorsjef Av departement 1989
1989 Varamedlem og nestleder Randi Eidsmo Reinertsen 2 1601 Forsker I statsråd 1988
1990 Leder Odd Halvorsen 1 124 Professor I statsråd 1988
1990 Nestleder Barbro Gullvåg 2 1601 Professor I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Hans Petter Leinaas 1 219 Forsker Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Aud Castberg 2 922 Fylkesmiljøvern I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 1601 Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tor Gunnar Heggberget 1 1653 Forsker Av andre 1990
1990 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Eilen A. Vik 2 301 Forskningskoord I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Kaare Aagaard 1 1601 Forsker I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Sissel Woland 2 1601 Avdelingsingeniør Av andre 1990
1990 Vanlig varamedlem Leidulf Fløystad 1 1601 Avdelingsingeniør Av andre 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Width 2 1601 Regnskapssekret Av andre 1990
1990 Vanlig varamedlem Bernt-Erik Sæter 1 1601 Seniorforsker Av andre 1990
1990 Vanlig varamedlem Ola Skauge 1 1657 Underdirektør Av andre 1990
1990 Varamedlem og nestleder Randi Eidsmo Reinertsen 2 1601 Forsker I statsråd 1988
1991 Leder Odd Halvorsen 1 124 Professor I statsråd 1988
1991 Nestleder Barbro Gullvåg 2 1601 Professor I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Hans Petter Leinaas 1 219 Forsker Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Aud Castberg 2 922 Fylkesmiljøvern I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Tor Gunnar Heggberget 1 1653 Forsker Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Underdirektør Av andre 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Eilen A. Vik 2 301 Forskningskoord I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Sissel Woland 2 1601 Avdelingsingeni Av andre 1990
1991 Vanlig varamedlem Leidulf Fløystad 1 1601 Avdelingsingeni Av andre 1990
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Width 2 1601 Regnskapssekret Av andre 1990
1991 Vanlig varamedlem Bernt-Erik Sæter 1 1601 Seniorforsker Av andre 1990
1991 Vanlig varamedlem Anne Berit Pettersen 2 1601 Ass. Direk Av departement 1991
1991 Varamedlem og nestleder Randi Eidsmo Reinertsen 2 1601 Forsker I statsråd 1988
1992 Leder Odd Halvorsen 1 124 Professor Av andre 1988 1992
1992 Nestleder Barbro Gullvåg 2 1601 Professor Av andre 1988 1992
1992 Vanlig medlem Hans Petter Leinaas 1 219 Forsker Av andre 1990
1992 Vanlig medlem Bjørn Wold 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Tore Slagsvold 1 301 Professor Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Jon G. Backer 1 1102 Bestyrer Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Gerd Arna Halmø 2 1103 Miljødirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Tor Gunnar Heggberget 1 1653 Forsker Av andre 1990 1992
1992 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Avdelingsdirekt Av andre 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Eilen A. Vik 2 301 Forskningskoord I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Halvorsen 1 301 Forsker Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Aud Castberg 2 903 Fylkesmiljøvern I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Sissel Woland 2 1601 Avdelingsingeni Av andre 1990
1992 Vanlig varamedlem Leidulf Fløystad 1 1601 Avdelingsingeni Av andre 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Width 2 1601 Regnskapskonsul Av andre 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Bernt-Erik Sæter 1 1601 Seniorforsker Av andre 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne Berit Pettersen 2 1601 Ass. Direktør Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Ranveig Tinnmannsvik 2 1601 Miljøkoordinato Av departement 1992
1992 Varamedlem og nestleder Randi Eidsmo Reinertsen 2 1601 Forsker Av andre 1988 1992
1993 Vanlig medlem Bjørn Wold 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Tore Slagsvold 1 301 Professor Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Jon G. Backer 1 1102 Bestyrer Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Gerd Arna Halmø 2 1103 Miljødirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Thrine Moen Heggberget 2 1653 Forsker Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Halvorsen 1 301 Forsker Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Ranveig Tinnmannsvik 2 1601 Miljøkoordinato Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Bjørn Wold 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Elin Dalen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Jon G. Backer 1 1102 Bestyrer Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Gerd Arna Halmø 2 1103 Miljødirektør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Thrine Moen Heggberget 2 1653 Forsker Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Halvorsen 1 301 Forsker Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Sissel Rønbeck 2 301 Ass Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Dag Myklebust 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tone Mar Olstad 2 301 Teknisk Konserv Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Stein Lier-Hansen 1 625 Ass Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Ranveig Tinnmannsvik 2 1601 Miljøkoordinato Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Anders Klemetsen 1 1902 Forskningssjef Av departement 1994
1995 Leder Odd Halvorsen 1 124 Professor Av andre 1988 1995
1995 Nestleder Gerd Arna Halmø 2 1103 Miljødirektør Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Elin Dalen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Tone Mar Olstad 2 301 Teknisk Konserv Av departement 1994 1995
1995 Vanlig medlem Nils Marstein 1 301 Riksantikvar Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Stein Lier-Hansen 1 625 Ass. Direktør Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Thrine Moen Heggberget 2 1653 Forsker Av andre 1993 1995
1995 Vanlig medlem Einar Niemi 1 1902 Professor Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Wold 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Halvorsen 1 301 Forsker Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Dag Myklebust 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Sissel Rønbeck 2 301 Ass. Direktør Av departement 1994 1995
1995 Vanlig varamedlem Arve Kjersheim 1 301 Avdelingsingeni Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Rolf Anker Ims 1 301 Professor Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Jon G. Backer 1 1102 Bestyrer Av andre 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Ranveig Tinnmannsvik 2 1601 Miljøkoordinato Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem John Atle Kålås 1 1601 Forsker Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Ian Reed 1 1601 Prosjektleder Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Anders Klemetsen 1 1902 Forskningssjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Nils Marstein 1 301 Riksantikvar Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Einar Niemi 1 1902 Professor Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Arve Kjersheim 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Rolf Anker Ims 1 301 Professor Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem John Atle Kålås 1 1601 Forsker Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Ian Reed 1 1601 Prosjektleder Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Nils Marstein 1 301 Riksantikvar Av departement 1995
1997 Vanlig medlem John Atle Kålås 1 1601 Forsker Av andre 1995 1997
1997 Vanlig medlem Einar Niemi 1 1902 Professor Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Anne Winterthun 2 213 Fotoleder 1997
1997 Vanlig varamedlem Jørn Holme 1 219 Ass. Riksantikv 1997
1997 Vanlig varamedlem Arve Kjersheim 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Rolf Anker Ims 1 301 Professor Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Peter Kaland 1 1201 Professor 1997
1997 Vanlig varamedlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Ian Reed 1 1601 Prosjektleder Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Kaare Aagaard 1 1601 Forsker 1997