Bioteknologiutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bioteknologiutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bioteknologiutvalget
Utvalgsnummer: 14035000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon av 12. juni 1987.
Mandat:
Utvalget skal:a) Gjennomgå bioteknologiens plass i den offentligeforvaltningenb) trekke opp retningslinjer/strategier for hvordanmyndighetene kan bidra til å utvide og kontrollere bioteknologiensbruk av mikroorg., ville planter og dyr, eller deler av diss
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Miljøverndepartementet 10 10 15 1073516
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Pia Sørensen 2 103 Sivilingeniør Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Ole Jørgen Hanssen 1 113 Avdelingssjef Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Inger Gerd Næss 2 216 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Sigurd Gulbrandsen 1 217 Seksjonssjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Johannes Wiik 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Helene Gulbrandsen 2 1635 Gårdbruker Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Wiktor Sørensen 1 1902 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Leif Robert Hansen 1 214 Fagsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Torfinn Høyland 1 219 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Storesund 2 301 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Idunn Eidheim 2 301 Kontorsjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Helge Lorentzen 1 301 Rådgiver Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Heidi Bente Hoe Draget 2 1601 Konsulent Av departement 1988