Statens naturforvaltningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens naturforvaltningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens naturforvaltningsråd
Utvalgsnummer: 14036000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved Regjeringsvedtak/Kgl.res. 24.08.90.
Mandat:
Det nye rådet skal fremme naturforvaltningsarbeidet i hele landet(inkludert Svalbard). Rådet skal følge med i utviklingen iforvaltningen av naturressursene og gi råd til Miljøverndepartementet.Rådet kan også ta opp saker innenfor andre departementersvirks
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Miljøverndepartementet 8 8 1 15883
1991 Miljøverndepartementet 8 8 5 150000
1992 Miljøverndepartementet 8 8 4 142500
1993 Miljøverndepartementet 8 8 5 294851
1994 Miljøverndepartementet 8 8 5 429781
1995 Miljøverndepartementet 8 8 6 478887
1996 Miljøverndepartementet 8 8 6 292000
1997 Miljøverndepartementet 8 8 5 352561
2002 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Marit Arnstad 2 1714 Stud.Jur. I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Nils Skaarer 1 128 Landskapsarkite I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Ragnar Vik 1 301 Advokat I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Sven Erik Skønberg 1 301 Fagsjef I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Even Aas 1 301 Økonom I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Tone Bratteli 2 301 Statssekretær I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Rådgiver I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Lodve Solholm 1 0 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Flatberg 1 230 Apoteker I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Trond Helleland 1 619 Student I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Aunet 1 1719 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Johan Jernsletten 1 2025 Rektor I statsråd 1990
1991 Leder Marit Arnstad 2 1714 Stud.Jur. I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Nils Skaarer 1 128 Landskapsarkite I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Ragnar Vik 1 301 Advokat I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Sven Erik Skønberg 1 301 Fagsjef I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Tone Bratteli 2 301 Kulturredaktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Even Aas 1 301 Økonom I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Rådgiver I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Lodve Solholm 1 0 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Trond Helleland 1 619 Student I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Per Flatberg 1 1719 Apoteker I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Per Aunet 1 1719 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Johan Jernsletten 1 2025 Lærer I statsråd 1990
1992 Leder Marit Arnstad 2 1714 Stud.Jur. I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Nils Skaarer 1 128 Landskapsarkite I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Ragnar Vik 1 301 Advokat I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Even Aas 1 301 Europakoordinat I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Sven Erik Skønberg 1 301 Fagsjef I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Tone Bratteli 2 301 Kulturredaktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Inger Pedersen 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Rådgiver I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Lodve Solholm 1 0 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 Riksadvokat I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Trond Helleland 1 619 Student I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Per Flatberg 1 1719 Apoteker I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Per Aunet 1 1719 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Johan Jernsletten 1 2025 Lærer I statsråd 1990
1993 Leder Marit Arnstad 2 1714 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1993 Nestleder Ragnar Vik 1 301 Advokat I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Nils Skaarer 1 128 Landskapsarkite I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Even Aas 1 301 Sivilarbeider I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Inger Norbye 2 301 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Ridgiver I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Inger Pedersen 2 1805 Informasjonssje Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Trond Helleland 1 602 Student I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 Riksadvokat I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Lodve Solholm 1 1523 Lærer I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Per Flatberg 1 1719 Apoteker I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Per Aunet 1 1719 Høgskolelektor I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Johan Jernsletten 1 2025 Lærer I statsråd 1990
1994 Leder Marit Arnstad 2 1714 Stortingsrepresentant I statsråd 1990
1994 Nestleder Ragnar Vik 1 301 Advokat I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Nils Skaarer 1 128 Landskapsarkite I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Even Aas 1 301 Sivilarbeider I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Inger Norbye 2 301 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Ridgiver I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Inger Pedersen 2 1805 Informasjonssje Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Trond Helleland 1 602 I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 Riksadvokat I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Lodve Solholm 1 1523 Lærer I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Per Flatberg 1 1719 Apoteker I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Per Aunet 1 1719 Høgskolelektor I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Johan Jernsletten 1 2025 Lærer I statsråd 1990
1995 Leder Ragnar Vik 1 301 Advokat I statsråd 1990 1995
1995 Nestleder Inger Lise Skarstein 2 1201 Rådgiver I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig medlem Nils Skaarer 1 128 Landskapsarkite I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig medlem Inger Norbye 2 301 Direktør Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Per Aunet 1 1719 Høgskolelektor I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig medlem Inger Pedersen 2 1805 Informasjonssje Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Knut M. Ore 1 301 Siviløkonom I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Inger Marie Sitre 2 301 Lagdommer Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 Riksadvokat I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Lodve Solholm 1 1523 Lærer I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Per Flatberg 1 1719 Apoteker I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Rolf Arthur Johansen 1 1938 Lærer Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Inger Marie Sitre 2 301 Lagdommer Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Rolf Arthur Johansen 1 1938 Lærer Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Inger Marie Sitre 2 301 Lagdommer Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Rolf Arthur Johansen 1 1938 Lærer Av departement 1995
2002 Olav Berg Førstekonsulent
2002 Magnar Bjerga Førstekonsulent
2002 Nils Skaarer 128 Landskapsarkitekt
2002 Kristin Nordli 213 Miljøvernkoordinator
2002 Kari Storstrøm 233 Konsulent
2002 Inger Norbye 301 Direktør
2002 Inger Marie Dons Jensen 301 Lagdommer
2002 Anne Mari Aamelfot Hjelle 301 Organisasjonssjef
2002 Kerstin Biering 301 Personal- Og Adm.Sjef
2002 Knut M. Ore 301 Siviløkonom
2002 Lars Velsand 534 Bonde
2002 Georg Fredrik Rieber-Mohn 605 H.R.Dommer
2002 Morten Dåsnes 612 Daglig Leder
2002 Inger Pedersen 1001 Informasjonssjef
2002 Karen Johanne Baalsrud 1211 Veterinær
2002 Terje Brevik 1233 Ordfører
2002 Lodve Solholm 1523 Lærer
2002 Per Flatberg 1719 Apoteker
2002 Per Aunet 1719 Høgskolelektor
2002 Rolf Arthur Johansen 1938 Lærer
2002 Magnhild Mathisen 2027 Adjunkt
2002 Leder Ragnar Vik 301 Advokat
2002 Nestleder Inger Lise Skarstein 1201 Rådgiver