Delegasjon til FN-konferansen om forbud mot bruk av særlig skadelige våpen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Delegasjon til FN-konferansen om forbud mot bruk av særlig skadelige våpen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Delegasjon til FN-konferansen om forbud mot bruk av særlig skadelige våpen
Utvalgsnummer: 1410800
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 4 0 1 46000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Knut Sverre 1 301 Ambassadør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jan H. Silseth 1 213 Oberstløytnant Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Førstekonsulent Av departement 1979