Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten
Utvalgsnummer: 1494
Opprettelsesår: 1991
Opphørsår: 2007
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.1994 22.11.2004
2004 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.1998 22.11.2004
2004 Geir Stene-Larsen 1 0 direktør 01.01.1998 22.11.2004
2004 Paul Atle Hellandsvik 1 0 direktør 01.01.1998 22.11.2004
2004 Helge Hernes 1 0 førsteamanuensis 01.01.1998 22.11.2004
2004 Jorhill Andreassen 2 0 politiker 01.01.1998 22.11.2004
2004 Grete Synøve Botten 2 0 professor 01.01.1998 22.11.2004
2004 Grethe Brundtland 2 0 pasientombud 01.01.1998 01.07.2006
2004 Geir Sverre Braut 1 0 ass. helsedirektør 01.01.2000 22.11.2004
2004 Einfrid Halvorsen 2 0 generalsekretær 01.01.2000 22.11.2004
2004 Reidun Førde 2 0 professor 01.01.2000 22.11.2004
2004 Erik Nord 1 0 seniorforsker 01.01.2000 22.11.2004
2004 Michael Christian Tetzchner 1 0 advokat 01.01.2000 01.07.2006
2004 Idar Magne Holme 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 01.07.2006
2004 Ida Garløv 2 0 overlege 01.01.2000 01.07.2006
2004 Odd Jarle Kvamme 1 0 spesialist i allmennmedisin 01.01.2000 01.07.2006
2004 Michael Tetzschner 1 0 advokat 01.01.2002 19.01.2005
2004 Ole B. Kvamme 1 0 overingeniør 01.01.2002 01.07.2006
2004 Jan Erik Askildsen 1 0 professor 01.01.2003 01.07.2006
2004 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2004 17.10.2005
2004 Arnt Johaness Holte 1 0 ass. generalsekretær 01.01.2004 16.01.2006
2004 Marie Aakre 2 0 prosjektleder 01.01.2004 01.07.2008
2004 Liv Helene Arum 2 489 generalsekretær 01.01.2000 22.11.2004
2005 Grethe Brundtland 2 0 pasientombud 01.01.1998 01.07.2006
2005 Michael Christian Tetzchner 1 0 advokat 01.01.2000 01.07.2006
2005 Idar Magne Holme 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 01.07.2006
2005 Ida Garløv 2 0 overlege 01.01.2000 01.07.2006
2005 Odd Jarle Kvamme 1 0 spesialist i allmennmedisin 01.01.2000 01.07.2006
2005 Michael Tetzschner 1 0 advokat 01.01.2002 19.01.2005
2005 Ole B. Kvamme 1 0 overingeniør 01.01.2002 01.07.2006
2005 Jan Erik Askildsen 1 0 professor 01.01.2003 01.07.2006
2005 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2004 17.10.2005
2005 Arnt Johaness Holte 1 0 ass. generalsekretær 01.01.2004 16.01.2006
2005 Marie Aakre 2 0 prosjektleder 01.01.2004 01.07.2008
2006 Grethe Brundtland 2 0 pasientombud 01.01.1998 01.07.2006
2006 Michael Christian Tetzchner 1 0 advokat 01.01.2000 01.07.2006
2006 Idar Magne Holme 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 01.07.2006
2006 Ida Garløv 2 0 overlege 01.01.2000 01.07.2006
2006 Odd Jarle Kvamme 1 0 spesialist i allmennmedisin 01.01.2000 01.07.2006
2006 Ole B. Kvamme 1 0 overingeniør 01.01.2002 01.07.2006
2006 Jan Erik Askildsen 1 0 professor 01.01.2003 01.07.2006
2006 Arnt Johaness Holte 1 0 ass. generalsekretær 01.01.2004 16.01.2006
2006 Marie Aakre 2 0 prosjektleder 01.01.2004 01.07.2008
2007 Marie Aakre 2 0 prosjektleder 01.01.2004 01.07.2008
2008 Marie Aakre 2 0 prosjektleder 01.01.2004 01.07.2008