Klagenemnda for likestilling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnda for likestilling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnda for likestilling
Utvalgsnummer: 15007000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 23.02.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Klagenemnda skal medvirke, sammen med Likestillingsombudet, tilgjennomføring av likestillingsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 2 16000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 5 50700 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 6 101658 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 4 88449 Annen instans
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 13 108600 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 4 53500 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 4 65354 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 6 164886
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 6 131800
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 9 179427
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 7 7 8 238743
1991 Barne- og familiedepartementet 7 7 7 195876
1992 Barne- og familiedepartementet 7 7 9 255153
1993 Barne- og familiedepartementet 7 7 7 267584
1994 Barne- og familiedepartementet 7 7 5 71528
1995 Barne- og familiedepartementet 7 7 4 121841
1996 Barne- og familiedepartementet 7 7 0 0
1997 Barne- og familiedepartementet 7 7 6 245842
2002 Barne- og familiedepartementet 6 179877
2003 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Gunnar Skaug 1 104 Sekretariatsleder I statsråd
1980 Nestleder Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Reidar Vigen 1 219 Advokat I statsråd
1980 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd
1980 Vanlig medlem Anna Louise Beer 2 301 Skifterettsdommer I statsråd
1980 Vanlig medlem Bodil Lystad 2 1503 Husmor I statsråd
1980 Vanlig medlem Wendy Bjørkan 2 1804 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Kommunalminister I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Per Nestor 1 301 Høgskolelektor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Eva Bull Lund 2 301 Sekretær I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Universitetslektor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ida Blom 2 1201 Universitetslektor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Nilstun 2 1902 Informasjonssjef I statsråd
1981 Leder Gunnar Skaug 1 104 Sekretariatsleder I statsråd
1981 Nestleder Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Reidar Vigen 1 219 Advokat I statsråd
1981 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd
1981 Vanlig medlem Anna Louise Beer 2 301 Skifterettsdommer I statsråd
1981 Vanlig medlem Bodil Lystad 2 1503 Husmor I statsråd
1981 Vanlig medlem Wendy Bjørkan 2 1804 Konsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Kommunalminister I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Per Nestor 1 301 Høgskolelektor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Universitetslektor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Annelise Høegh 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ida Blom 2 1201 Universitetslektor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ragnhild Nilstun 2 1902 Informasjonssjef I statsråd
1982 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær 1981 1982
1983 Leder Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant I statsråd 1979 1983
1983 Nestleder Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Reidar Vigen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Erik Boe 1 220 Førsteamanuensis I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Anna Louise Beer 2 301 Skifterettsdommer I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Anne Ellen Fossum 2 301 Student I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Bodil Lystad 2 1503 Adjunkt I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Wendy Bjørkan 2 1804 Kontorsjef I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Nestor 1 301 Høyskolelektor I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Annelise Høegh 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Annette Janicke Musæus 2 301 Dommerfullmektig I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Ida Blom 2 1201 Førstelektor I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Ragnhild Nilstun 2 1902 Forfatter I statsråd 1979 1983
1984 Vanlig medlem Erik Boe 1 220 Førsteamanuensis I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Anne Ellen Fossum 2 301 Student I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Annette Janicke Musæus 2 301 Dommerfullmektig I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Erik Boe 1 220 Førsteamanuensis I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Anne Ellen Fossum 2 301 Student I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Annette Janicke Musæus 2 301 Dommerfullmektig I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Anne Ellen Fossum 2 301 Advokatfullmektig I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Annette Janicke Musæus 2 301 Dommerfullmektig I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1983
1987 Nestleder Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Anne Ellen Fossum 2 301 Advokatfullmekt I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig medlem Margrete Cappelen 2 301 Administrasjons I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Sigbjørn Jarl Eikefjord 1 414 Advokat I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1979 1987
1987 Vanlig varamedlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Tone Sverdrup 2 301 Forskningsstipe I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Annie Krefting 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Ole-Erik Øie 1 301 Trygderettsdomm I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Reidar Aars 1 903 Juridisk Konsul I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Gudrun Holgersen 2 1201 Amanuensis I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Wendy Bjørkan 2 1804 Administrasjons I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Margrete Cappelen 2 301 Administrasjons I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Sigbjørn Jarl Eikefjord 1 414 Advokat I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Gudrun Holgersen 2 1201 Amanuensis I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Annie Krefting 2 301 Advokat I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Tone Sverdrup 2 301 Amanuensis I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Ole-Erik Øie 1 301 Trygderettsdomm I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Reidar Aars 1 903 Juridisk Konsul I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Wendy Bjørkan 2 1804 Administrasjons I statsråd 1987
1989 Leder Gudrun Holgersen 2 1201 Amanuensis I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Margrete Cappelen 2 301 Administrasjons I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Sigbjørn Jarl Eikefjord 1 414 Advokat I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Annie Krefting 2 301 Advokat I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Tone Sverdrup 2 301 Amanuensis I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Ole-Erik Øie 1 301 Trygderettsdomm I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Reidar Aars 1 903 Juridisk Konsul I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Wendy Bjørkan 2 1804 Administrasjons I statsråd 1987
1990 Leder Gudrun Holgersen 2 1201 Amanuensiss I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Margrete Cappelen 2 301 Administrasjons I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Sigbjørn Jarl Eikefjord 1 414 Fylkesråd I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Kontorsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Annie Krefting 2 301 Advokat I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Tone Sverdrup 2 301 Amanuensiss I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Inga Merethe Vik 2 301 Byrettsdommer I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Ole-Erik Øie 1 301 Trygderettsdomm I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Oskar Rønbeck 1 301 Advokat I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Reidar Aars 1 903 Helse- Og Sosia I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Wendy Bjørkan 2 1804 Administrasjons I statsråd 1987
1991 Leder Gudrun Holgersen 2 1201 Professor I statsråd 1987 1991
1991 Nestleder Ole-Erik Øie 1 301 Trygderettsdomm I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat I statsråd 1989 1991
1991 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Oskar Rønbeck 1 301 Advokat I statsråd 1989 1991
1991 Vanlig medlem Erik Møse 1 301 Advokat I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Brit Ankill 2 1804 Statsadvok I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Hilde Stavdahl 2 2002 Kursinspek I statsråd 1991
1991 Vanlig varamedlem Gro Merete Brækken 2 220 Direktør I statsråd 1991
1991 Vanlig varamedlem Tone Sverdrup 2 301 Amanuensis I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Margrete Cappelen 2 301 Administrasjons I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Annie Krefting 2 301 Advokat I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Reidunn Åbyholm 2 301 Advokat I statsråd 1991
1991 Vanlig varamedlem Geir Høin 1 301 Advokat I statsråd 1991
1991 Vanlig varamedlem Sigbjørn Jarl Eikefjord 1 414 Fylkesråd I statsråd 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Reidar Aars 1 903 Helse- Og Sosia I statsråd 1987 1991
1992 Vanlig medlem Erik Møse 1 301 Advokat I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Henrik Munthe 1 301 Advokat Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Brit Ankill 2 1804 Statsadvokat I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Hilde Stavdahl 2 2002 Kursinspektør I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Gro Merete Brækken 2 220 Regionbanksjef I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Reidunn Åbyholm 2 301 Advokat I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Geir Høin 1 301 Advokat I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Eva Macody Lund 2 1201 Dommerfullmekti Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Erik Møse 1 301 Lagdommer I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Henrik Munthe 1 301 Advokat Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Brit Ankill 2 1804 Herredsrettsdom I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Hilde Stavdahl 2 2002 Kvalitetssjef I statsråd 1991
1993 Vanlig varamedlem Reidunn Åbyholm 2 301 Advokat I statsråd 1991
1993 Vanlig varamedlem Geir Høin 1 301 Advokat I statsråd 1991
1993 Vanlig varamedlem Eva Macody Lund 2 1201 Amanuensis Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Erik Møse 1 301 Lagdommer I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Henrik Munthe 1 301 Advokat Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Tor Brustad 1 301 Advokat Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Brit Ankill 2 1804 Herredsrettsdom I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Hilde Stavdahl 2 2002 Kvalitetssjef I statsråd 1991
1994 Vanlig varamedlem Reidunn Åbyholm 2 301 Advokat I statsråd 1991
1994 Vanlig varamedlem Geir Høin 1 301 Advokat I statsråd 1991
1994 Vanlig varamedlem Eva Macody Lund 2 1201 Amanuensis Av departement 1992
1995 Leder Mary-Ann Hedlund 2 301 Lagdommer Av departement 1995
1995 Nestleder Mass Nærland 1 1102 Herredsrettsdom Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Erik Møse 1 301 Lagdommer I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Tor Brustad 1 301 Advokat Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Karen Sophie Steen 2 301 Advokat Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Thomas Eeg 1 1201 Amanuensis Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Brit Ankill 2 1804 Herredsrettsdom I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Hilde Stavdahl 2 2002 Kvalitetssjef I statsråd 1991
1995 Vanlig varamedlem Reidunn Åbyholm 2 301 Advokat I statsråd 1991
1995 Vanlig varamedlem Geir Høin 1 301 Advokat I statsråd 1991
1995 Vanlig varamedlem Olav Torvund 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Eva Macody Lund 2 1201 Amanuensis Av departement 1992
1996 Leder Mary-Ann Hedlund 2 301 Lagdommer Av departement 1995
1996 Nestleder Mass Nærland 1 1102 Herredsrettsdom Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Karen Sophie Steen 2 301 Advokat Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Thomas Eeg 1 1201 Amanuensis Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Olav Torvund 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1995
1997 Leder Mary-Ann Hedlund 2 301 Lagdommer Av departement 1995
1997 Nestleder Mass Nærland 1 1102 Herredsrettsdom Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Karen Sophie Steen 2 301 Advokat Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Thomas Eeg 1 1201 Amanuensis Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Olav Torvund 1 301 Professor Av departement 1995
2002 Elisabeth Grannes Advokat
2002 Astrid Merethe Svele Advokat
2002 Helga Aune 217 Stipendiat
2002 Felix Lous 301
2002 Tor Brustad 301 Advokat
2002 Jan Fougner 301 Advokat
2002 Karen Sophie Steen 301 Advokat
2002 Jannicke Johannesen 301 Dommer
2002 Ronald Craig 301 Stipendiat
2002 Knut Wold 403 Rådgiver
2002 Vibeke Stavnes 1804 Rådgiver
2002 Brit Ankill 1804 Tingrettsdommer
2002 Hege Brækhus 1902 Førsteamanuensis
2002 Nestleder Rune Fjeld 1201 Lagmann
2003 Felix Lous
2003 Tor Brustad Advokat
2003 Elisabeth Grannes Advokat
2003 Jan Fougner Advokat
2003 Karen Sophie Steen Advokat
2003 Astrid Merethe Svele Advokat
2003 Jannicke Johannesen Dommer
2003 Hege Brækhus Førsteamanuensis
2003 Vibeke Stavnes Rådgiver
2003 Knut Wold Rådgiver
2003 Helga Aune Stipendiat
2003 Ronald Craig Stipendiat
2003 Brit Ankill Tingrettsdommer
2003 Nestleder Rune Fjeld Lagmann