Styret for statens institutt for forbruksforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for statens institutt for forbruksforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for statens institutt for forbruksforskning
Utvalgsnummer: 15008000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 08.06.1973 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styret skal utarbeide langtidsprogram, årlige arbeidsplaner ogpersonalplan for instituttet. Styret skal også legge frambudsjettforslag, årsmelding og regnskap. Styret skal skaffe oversiktover forbruksforskning og bidra til koordinering av denneforskningen
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 5 21000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 5 21522 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 7 25705 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 6 30538 Annen instans
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 5 23247 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 4 22867 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 5 21955 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 5 23674
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 5 47825
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 0 0
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 7 7 5 37987
1991 Barne- og familiedepartementet 7 7 4 21179
1992 Barne- og familiedepartementet 7 7 5 46957
1993 Barne- og familiedepartementet 7 7 4 20717
1994 Barne- og familiedepartementet 7 7 4 52837
1995 Barne- og familiedepartementet 7 7 5 58813
1996 Barne- og familiedepartementet 7 7 5 77613
1997 Barne- og familiedepartementet 7 7 7 110029
2002 Barne- og familiedepartementet 2 32377
2003 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Brit Denstad 2 301 Dr.Philos I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Oskar Kvåle 1 215 Forskningsleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Forsøksassistent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eli Bergan 2 219 Siv.Ing. I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Andersen 2 502 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1983 Leder Brit Denstad 2 301 Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Oskar Kvåle 1 215 Forskningsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat I statsråd 1977
1983 Vanlig medlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Forsøksassistent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Eli Bergan 2 219 Sivilingeniør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Hans Petter Lundgaard 1 301 Forbrukerombud I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Liv Andersen 2 502 Stortingsrepresentant I statsråd 1973
1984 Leder Brit Denstad 2 301 Direktør I statsråd 1981 1984
1984 Nestleder Oskar Kvåle 1 215 Administrativ Led I statsråd 1981 1984
1984 Vanlig medlem Øivind Lorentsen 1 138 Avdelingsleder I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat I statsråd 1977
1984 Vanlig medlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Forsøksassistent I statsråd 1981 1984
1984 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Organisasjonskons I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Hans Petter Lundgaard 1 301 Forbrukerombud I statsråd 1983 1984
1984 Vanlig medlem Tore Hansen 1 301 Professor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Liv Andersen 2 502 Stortingsrepresentant I statsråd 1973
1984 Vanlig varamedlem Pernille Baardseth 2 214 Forsker I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Grønmo 1 230 Professor I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Annemor Kalleberg 2 301 Forsker I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Berit Wilsher 2 301 Forsøksassistent I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Vivi Vahl 2 301 Konsulent I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Øivind Lorentsen 1 138 Avdelingsleder I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Organisasjonskons I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Tore Hansen 1 301 Professor I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Pernille Baardseth 2 214 Forsker I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Sigmund Grønmo 1 230 Professor I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Annemor Kalleberg 2 301 Forsker I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Berit Wilsher 2 301 Forsøksassistent I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Vivi Vahl 2 301 Konsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1984
1986 Leder Tore Hansen 1 301 Forsker I statsråd 1984 1986
1986 Nestleder Annemor Kalleberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1984 1986
1986 Vanlig medlem Øivind Lorentsen 1 138 Avdelingsleder I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Underdirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Pernille Baardseth 2 214 Forsker I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Susan Lingsom 2 219 Forsker I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Sidsel Løvig 2 219 Laborant I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Sigmund Grønmo 1 230 Professor I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Berit Wilsher 2 301 Forsøksassistent I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Vivi Vahl 2 301 Konsulent I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 301 Underdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekretær I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Øivind Lorentsen 1 138 Avdelingsleder I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Susan Lingsom 2 219 Forsker I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Sidsel Løvig 2 219 Laborant I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Sigmund Grønmo 1 230 Professor I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Vivi Vahl 2 301 Informasjonskon I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 301 Underdirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Øivind Lorentsen 1 138 Avdelingsleder I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig medlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Susan Lingsom 2 219 Forsker I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Sidsel Løvig 2 219 Laborant I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Sigmund Grønmo 1 230 Professor I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Vivi Vahl 2 301 Informasjonskon I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 805 Helse- Og Sosia I statsråd 1986 1988
1989 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Susan Lingsom 2 219 Forsker I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Sidsel Løvig 2 219 Laborant I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Lisbeth Kolberg 2 301 Gruppeleder Av departement 1989
1990 Leder Tore Hansen 1 301 Professor I statsråd 1984 1990
1990 Nestleder Annemor Kalleberg 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1984 1990
1990 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig medlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Eivind Jacobsen 1 301 Forskningsstipe Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Sidsel Løvig 2 219 Laborant I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Susan Lingsom 2 219 Forsker I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Lisbeth Kolberg 2 301 Gruppeleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Atle Faye 1 301 Arkivleder I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Randi Lavik 2 301 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 805 Helse- Og Sosia I statsråd 1986 1990
1991 Vanlig medlem Eivind Jacobsen 1 301 Forskningsstipe Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Underdirektør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Lisbeth Kolberg 2 301 Gruppeleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Atle Faye 1 301 Arkivleder I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Randi Lavik 2 301 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Eivind Jacobsen 1 301 Forskningsstipe Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Underdirektør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Lisbeth Kolberg 2 301 Gruppeleder Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Atle Faye 1 301 Arkivleder I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Randi Lavik 2 301 Forsker Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Øivind Lorentsen 1 138 Forskningsdirek I statsråd 1984 1993
1993 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1986 1993
1993 Vanlig medlem Eivind Jacobsen 1 301 Forsker Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Underdirektør Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Lisbeth Kolberg 2 301 Seniorkonsulent Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Atle Faye 1 301 Daglig Leder I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Randi Lavik 2 301 Forsker Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Aina Uhde 2 1201 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Eivind Jacobsen 1 301 Forsker Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Atle Faye 1 301 Daglig Leder I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Randi Lavik 2 301 Forsker Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Aina Uhde 2 1201 Professor Av departement 1993
1995 Leder Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1995
1995 Nestleder Øivind Lorentsen 1 138 Forskningsdirek I statsråd 1984 1995
1995 Vanlig medlem Tormod Rødsten 1 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Forbrukerombud Av departement 1989 1995
1995 Vanlig medlem Eivind Jacobsen 1 301 Forsker Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Svein S. Andersen 1 Professor I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Gry Nergård 2 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Susan Lingsom 2 219 Forsker I statsråd 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Atle Faye 1 301 Daglig Leder I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Randi Lavik 2 301 Forsker Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Aina Uhde 2 1201 Professor Av departement 1993
1996 Leder Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Tormod Rødsten 1 Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Gry Nergård 2 Underdirektør Av departement 1995 1996
1996 Vanlig medlem Anne Marit Hovstad 2 301 Forbundsleder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Svein S. Andersen 1 Professor I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Torfinn Bjarkøy 1 219 Forbrukerombud Av departement 1989 1996
1996 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Aina Uhde 2 1201 Professor Av departement 1993
1997 Leder Helga Marie Hernes 2 301 Spesialrådgiver I statsråd 1995
1997 Leder Ingeborg Astrid Kleppe 2 1201 Instituttbestyr Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Tormod Rødsten 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Anne Marit Hovstad 2 904 Forbundsleder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Svein S. Andersen 1 Professor I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Gunnar Gussgard 1 219 Utredningssjef Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1996
2002 Christl Kvam
2002 Line Vikersveen
2002 Gunnar Jordfald 219 Direktør
2002 Anna Risnes 219 Fagansvarlig
2002 Gry Nergård 219 Underdirektør
2002 Irene Solberg 301 Avdelingsdirektør
2002 Gun Roos 301 Ernæringsantropolog
2002 Bjørn Erik Thon 301 Forbrukerombud
2002 Kirsten Danielsen 301 Forsker
2002 Arne Dulsrud 301 Forsker
2002 Unni Kjærnes 301 Forsker
2002 Harald Throne-Holst 301 Forsker
2002 Grete Synøve Botten 301 Professor
2002 Geir Gripsrud 301 Professor
2002 Bjarnhild Hodneland 1201 Første Nestleder
2002 Odd Jarl Borch 1804 Forskningsleder
2002 Hans H. Hansen 1804 Pensjonist
2002 Leder Ingeborg Astrid Kleppe 1201 Førsteamanuensis
2002 Nestleder Dag Endal 301
2003 Christl Kvam
2003 Line Vikersveen
2003 Irene Solberg Avdelingsdirektør
2003 Gunnar Jordfald Direktør
2003 Gun Roos Ernæringsantropolog
2003 Anna Risnes Fagansvarlig
2003 Bjørn Erik Thon Forbrukerombud
2003 Kirsten Danielsen Forsker
2003 Arne Dulsrud Forsker
2003 Unni Kjærnes Forsker
2003 Harald Throne-Holst Forsker
2003 Odd Jarl Borch Forskningsleder
2003 Bjarnhild Hodneland Første Nestleder
2003 Hans H. Hansen Pensjonist
2003 Grete Synøve Botten Professor
2003 Geir Gripsrud Professor
2003 Gry Nergård Underdirektør
2003 Leder Ingeborg Astrid Kleppe Førsteamanuensis
2003 Nestleder Dag Endal